999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 14/10/2016

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 74 17/01/2017
2 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 73 16/01/2017
3 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 72 15/01/2017
4 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 71 14/01/2017
5 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 70 13/01/2017
6 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 69 12/01/2017
7 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 68 11/01/2017
8 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 67 10/01/2017
9 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 66 09/01/2017
10 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 65 20/12/2016
11 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 64 19/12/2016
12 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 63 16/12/2016
13 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 62 14/12/2016
14 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 61 13/12/2016
15 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 60 12/12/2016
16 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 59 11/12/2016
17 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 58 10/12/2016
18 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 57 09/12/2016
19 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 56 08/12/2016
20 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 55 07/12/2016
21 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 54 06/12/2016
22 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 53 05/12/2016
23 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 52 04/12/2016
24 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 51 03/12/2016
25 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 50 02/12/2016
26 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 49 01/12/2016
27 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 48 30/11/2016
28 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 47 29/11/2016
29 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 46 28/11/2016
30 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 45 27/11/2016
31 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 44 26/11/2016
32 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 43 25/11/2016
33 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 42 24/11/2016
34 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 41 23/11/2016
35 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 40 22/11/2016
36 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 39 21/11/2016
37 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 38 20/11/2016
38 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 37 19/11/2016
39 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 36 18/11/2016
40 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 35 17/11/2016
41 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 34 16/11/2016
42 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 33 15/11/2016
43 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 32 14/11/2016
44 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 31 13/11/2016
45 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 30 12/11/2016
46 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 29 11/11/2016
47 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 28 10/11/2016
48 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 27 09/11/2016
49 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 26 08/11/2016
50 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 25 07/11/2016
51 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 24 06/11/2016
52 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 23 05/11/2016
53 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 22 04/11/2016
54 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 21 03/11/2016
55 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 20 02/11/2016
56 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 19 01/11/2016
57 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 18 31/10/2016
58 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 17 30/10/2016
59 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 16 29/10/2016
60 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 15 28/10/2016
61 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 14 27/10/2016
62 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 13 26/10/2016
63 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 12 25/10/2016
64 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 11 24/10/2016
65 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 10 23/10/2016
66 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 9 22/10/2016
67 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 8 21/10/2016
68 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 7 20/10/2016
69 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 6 19/10/2016
70 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5 18/10/2016
71 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4 17/10/2016
72 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3 16/10/2016
73 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2 15/10/2016
74 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1 14/10/2016