Beautiful Stranger

Beautiful Stranger

Tên khác: Strange and Beautiful
Tác giả: Honey Bee
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 13/07/2016

Một cô gái loài người được sinh ra mỗi ngàn năm, kẻ nào lấy được cô ta sẽ trở thành vị vua thực sự…

Truyện Liên Quan

Cực Đạo Hoa Giá

Tiểu Mạn Tam, Văn Thuận

Vương Gia Đói Rồi

Bạch Năng, Lạc Anh

Đường Giang Hồ Cong Cong

Lưỡng Sắc Phong Cảnh, Tiểu Xuyên