Chí Tôn Chư Thiên

Chí Tôn Chư Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 20/07/2016

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là một kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục, ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 41 17/01/2017
2 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 40 13/01/2017
3 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 39 11/01/2017
4 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 38 09/01/2017
5 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 37 07/01/2017
6 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 36 06/01/2017
7 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 35 01/01/2017
8 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 34 30/12/2016
9 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 33 28/12/2016
10 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 32 25/12/2016
11 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 31 24/12/2016
12 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 30 23/12/2016
13 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 29 15/08/2016
14 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 28 05/08/2016
15 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 27 04/08/2016
16 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 26 04/08/2016
17 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 25 04/08/2016
18 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 24 30/07/2016
19 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 23 30/07/2016
20 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 22 30/07/2016
21 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 21 30/07/2016
22 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 20 30/07/2016
23 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 19 30/07/2016
24 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 18 30/07/2016
25 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 17 30/07/2016
26 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 16 27/07/2016
27 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 15 27/07/2016
28 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 14 26/07/2016
29 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 13 26/07/2016
30 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 12 26/07/2016
31 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 11 25/07/2016
32 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 10 25/07/2016
33 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 9 25/07/2016
34 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 8 23/07/2016
35 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 7 23/07/2016
36 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 6 22/07/2016
37 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 5 22/07/2016
38 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 4 22/07/2016
39 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3 21/07/2016
40 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2 20/07/2016
41 Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1 20/07/2016