Dạ Du Thần

Dạ Du Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Ô Mộc Nhiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 09/07/2016

Truyện kể về một ẻm yêu quái uống máu ở rừng trúc, một anh săn linh, và quá trình anh dẫn độ hóa kiếp cho con yêu linh bách thế ngàn tuổi này.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dạ Du Thần – Chap 40 13/07/2016
2 Dạ Du Thần – Chap 39 13/07/2016
3 Dạ Du Thần – Chap 38 11/07/2016
4 Dạ Du Thần – Chap 37 10/07/2016
5 Dạ Du Thần – Chap 36 08/07/2016
6 Dạ Du Thần – Chap 35 08/07/2016
7 Dạ Du Thần – Chap 35.6 08/07/2016
8 Dạ Du Thần – Chap 34 08/07/2016
9 Dạ Du Thần – Chap 33 08/07/2016
10 Dạ Du Thần – Chap 32 08/07/2016
11 Dạ Du Thần – Chap 31 08/07/2016
12 Dạ Du Thần – Chap 30 08/07/2016
13 Dạ Du Thần – Chap 29 08/07/2016
14 Dạ Du Thần – Chap 28 08/07/2016
15 Dạ Du Thần – Chap 27 08/07/2016
16 Dạ Du Thần – Chap 26 08/07/2016
17 Dạ Du Thần – Chap 25 08/07/2016
18 Dạ Du Thần – Chap 24 08/07/2016
19 Dạ Du Thần – Chap 23 08/07/2016
20 Dạ Du Thần – Chap 22 08/07/2016
21 Dạ Du Thần – Chap 21 08/07/2016
22 Dạ Du Thần – Chap 20 08/07/2016
23 Dạ Du Thần – Chap 19 08/07/2016
24 Dạ Du Thần – Chap 18 08/07/2016
25 Dạ Du Thần – Chap 17 08/07/2016
26 Dạ Du Thần – Chap 16 08/07/2016
27 Dạ Du Thần – Chap 15 08/07/2016
28 Dạ Du Thần – Chap 14 08/07/2016
29 Dạ Du Thần – Chap 13 08/07/2016
30 Dạ Du Thần – Chap 12 08/07/2016
31 Dạ Du Thần – Chap 11 08/07/2016
32 Dạ Du Thần – Chap 10 08/07/2016
33 Dạ Du Thần – Chap 9 08/07/2016
34 Dạ Du Thần – Chap 8 08/07/2016
35 Dạ Du Thần – Chap 7 08/07/2016
36 Dạ Du Thần – Chap 6 08/07/2016
37 Dạ Du Thần – Chap 5 08/07/2016
38 Dạ Du Thần – Chap 4 08/07/2016
39 Dạ Du Thần – Chap 3 08/07/2016
40 Dạ Du Thần – Chap 2 08/07/2016
41 Dạ Du Thần – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Vong Linh Vương

Đang cập nhật

Vợ Ma

Đang cập nhật

Du Thế Lục

Đang cập nhật

Long Vương Đi Học

Đang cập nhật

Mắt Đỏ

Đang cập nhật