Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Tên khác: Không có
Tác giả: Ainana Hiro
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: LH Manga
Ngày thêm: 20/07/2016

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 27 07/02/2017
2 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 26 06/01/2017
3 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 25 10/12/2016
4 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 24 07/11/2016
5 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 23 03/10/2016
6 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 22 28/08/2016
7 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 21 17/08/2016
8 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 20 15/08/2016
9 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 19 09/08/2016
10 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 18 05/08/2016
11 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 17 05/08/2016
12 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 16 03/08/2016
13 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 15 30/07/2016
14 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 14 23/07/2016
15 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 13 19/07/2016
16 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 12 19/07/2016
17 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 11 19/07/2016
18 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 10 19/07/2016
19 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 9 19/07/2016
20 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 8 19/07/2016
21 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 7 19/07/2016
22 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 6 19/07/2016
23 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 5 19/07/2016
24 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 4 19/07/2016
25 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 3 19/07/2016
26 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 2 19/07/2016
27 Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku – Chap 1 19/07/2016

Truyện Liên Quan

Kanburia

TOKASHIKI Taku

Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei

ICHIMARU Kisuke,NAGASHIMA Hiroaki

Jyaryu Tensei – Tà Long Tái Sinh

Hashimoto Yuushi, SETOMEGURU

Uratarou

Nakayama Atsushi

Majutsushi Orphen Hagure Tabi

Muraji, Yoshinobu Akita