Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 11/01/2017

Nữ bác sỹ Lâm Sương ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết YY, hơn nữa còn trở thành nữ chính bi kịch “Lăng Sương”.

Trong nguyên tác truyện nữ chính bị đủ loại tra nam ngược thân lại ngược tâm, mà Lăng Sương của thời hiện đại quyết định thay đổi vận mệnh, quyết không cúi đầu trước tra nam!

Mà bước đầu tiên, chính là dưỡng một thiếu chủ ma giáo…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 32 25/02/2017
2 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 31 24/02/2017
3 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 30 23/02/2017
4 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 29 22/02/2017
5 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 28 21/02/2017
6 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 27 20/02/2017
7 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 26 19/02/2017
8 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 25 18/02/2017
9 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 24 17/02/2017
10 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 23 16/02/2017
11 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 22 15/02/2017
12 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 21 14/02/2017
13 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 20 13/02/2017
14 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 19 12/02/2017
15 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 18 11/02/2017
16 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 17 10/02/2017
17 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 16 09/02/2017
18 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 15 08/02/2017
19 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 14 06/02/2017
20 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 13 27/01/2017
21 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 12 25/01/2017
22 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 11 23/01/2017
23 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 10 21/01/2017
24 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 9 19/01/2017
25 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 8 18/01/2017
26 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 7 17/01/2017
27 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 6 16/01/2017
28 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 5 15/01/2017
29 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 4 14/01/2017
30 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 3 13/01/2017
31 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 2 12/01/2017
32 Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam – Chap 1 11/01/2017