Huyết Tộc Cấm Vực

Huyết Tộc Cấm Vực

Tên khác: Không có
Tác giả: AKI.7
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 03/07/2016

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 85 16/01/2017
2 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 84.2 05/01/2017
3 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 84.1 03/01/2017
4 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 83.2 20/12/2016
5 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 83.1 13/12/2016
6 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 82.2 06/12/2016
7 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 82.1 01/12/2016
8 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 81.2 21/11/2016
9 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 81.1 17/11/2016
10 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 80.2 07/11/2016
11 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 80.1 03/11/2016
12 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 79.2 20/10/2016
13 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 79.1 14/10/2016
14 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 78.2 07/10/2016
15 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 78.1 21/09/2016
16 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 77 20/09/2016
17 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 76 05/09/2016
18 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 75 20/08/2016
19 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 74 04/08/2016
20 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 73 19/07/2016
21 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 72 04/07/2016
22 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 71 03/07/2016
23 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 70 03/07/2016
24 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 69 03/07/2016
25 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 68 03/07/2016
26 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 67 03/07/2016
27 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 66 03/07/2016
28 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 65 03/07/2016
29 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 64 03/07/2016
30 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 63 03/07/2016
31 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 62 03/07/2016
32 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 61 03/07/2016
33 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 60 03/07/2016
34 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 59 03/07/2016
35 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 58 03/07/2016
36 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 57 03/07/2016
37 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 56 03/07/2016
38 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 55 03/07/2016
39 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 54 03/07/2016
40 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 53 03/07/2016
41 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 52 03/07/2016
42 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 51 03/07/2016
43 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 50 03/07/2016
44 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 49 03/07/2016
45 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 48 03/07/2016
46 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 47 03/07/2016
47 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 46 03/07/2016
48 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 45 03/07/2016
49 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 44 03/07/2016
50 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 43 03/07/2016
51 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 42 03/07/2016
52 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 41 03/07/2016
53 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 40 03/07/2016
54 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 39 03/07/2016
55 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 38 03/07/2016
56 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 37 03/07/2016
57 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 36 03/07/2016
58 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 35 03/07/2016
59 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 34 03/07/2016
60 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 33 03/07/2016
61 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 32 03/07/2016
62 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 31 03/07/2016
63 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 30 03/07/2016
64 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 29 03/07/2016
65 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 28 03/07/2016
66 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 27 03/07/2016
67 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 26 03/07/2016
68 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 25 03/07/2016
69 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 24 03/07/2016
70 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 23 03/07/2016
71 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 22 03/07/2016
72 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 21 03/07/2016
73 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 20 03/07/2016
74 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 19 03/07/2016
75 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 18 03/07/2016
76 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 17 03/07/2016
77 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 16 03/07/2016
78 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 15 03/07/2016
79 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 14 03/07/2016
80 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 13 03/07/2016
81 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 12 03/07/2016
82 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 11 03/07/2016
83 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10 03/07/2016
84 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9 03/07/2016
85 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 8 03/07/2016
86 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7 03/07/2016
87 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6 03/07/2016
88 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5 03/07/2016
89 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4 03/07/2016
90 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3 03/07/2016
91 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2 03/07/2016
92 Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1 03/07/2016