Katsu!

Katsu!

Tên khác: Không có
Tác giả: Adachi Mitsuru
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Devil Slayer Team, LH Manga
Ngày thêm: 13/07/2016

Trong một thành phố nào đó ở Nhật, có một chàng trai tình cờ gặp được một cô gái xinh đẹp. Do phải lòng nàng, chàng đã đăng kí vào một phòng tập boxing do cha nàng làm chủ, nhưng không may thay là cha mẹ nàng đã ly hôn còn nàng thì lại cực kì ghét boxing. Rồi chuyện tình éo le của đôi “uyên ương” này sẽ về đâu?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Katsu! – Chap 157 12/07/2016
2 Katsu! – Chap 156 12/07/2016
3 Katsu! – Chap 155 12/07/2016
4 Katsu! – Chap 154 12/07/2016
5 Katsu! – Chap 153 12/07/2016
6 Katsu! – Chap 152 12/07/2016
7 Katsu! – Chap 151 12/07/2016
8 Katsu! – Chap 150 12/07/2016
9 Katsu! – Chap 149 12/07/2016
10 Katsu! – Chap 148 12/07/2016
11 Katsu! – Chap 147 12/07/2016
12 Katsu! – Chap 146 12/07/2016
13 Katsu! – Chap 145 12/07/2016
14 Katsu! – Chap 144 12/07/2016
15 Katsu! – Chap 143 12/07/2016
16 Katsu! – Chap 142 12/07/2016
17 Katsu! – Chap 141 12/07/2016
18 Katsu! – Chap 140 12/07/2016
19 Katsu! – Chap 139 12/07/2016
20 Katsu! – Chap 138 12/07/2016
21 Katsu! – Chap 137 12/07/2016
22 Katsu! – Chap 136 12/07/2016
23 Katsu! – Chap 135 12/07/2016
24 Katsu! – Chap 134 12/07/2016
25 Katsu! – Chap 133 12/07/2016
26 Katsu! – Chap 132 12/07/2016
27 Katsu! – Chap 131 12/07/2016
28 Katsu! – Chap 130 12/07/2016
29 Katsu! – Chap 129 12/07/2016
30 Katsu! – Chap 128 12/07/2016
31 Katsu! – Chap 127 12/07/2016
32 Katsu! – Chap 126 12/07/2016
33 Katsu! – Chap 125 12/07/2016
34 Katsu! – Chap 124 12/07/2016
35 Katsu! – Chap 123 12/07/2016
36 Katsu! – Chap 122 12/07/2016
37 Katsu! – Chap 121 12/07/2016
38 Katsu! – Chap 120 12/07/2016
39 Katsu! – Chap 119 12/07/2016
40 Katsu! – Chap 118 12/07/2016
41 Katsu! – Chap 117 12/07/2016
42 Katsu! – Chap 116 12/07/2016
43 Katsu! – Chap 115 12/07/2016
44 Katsu! – Chap 114 12/07/2016
45 Katsu! – Chap 113 12/07/2016
46 Katsu! – Chap 112 12/07/2016
47 Katsu! – Chap 111 12/07/2016
48 Katsu! – Chap 110 12/07/2016
49 Katsu! – Chap 109 12/07/2016
50 Katsu! – Chap 108 12/07/2016
51 Katsu! – Chap 107 12/07/2016
52 Katsu! – Chap 106 12/07/2016
53 Katsu! – Chap 105 12/07/2016
54 Katsu! – Chap 104 12/07/2016
55 Katsu! – Chap 103 12/07/2016
56 Katsu! – Chap 102 12/07/2016
57 Katsu! – Chap 101 12/07/2016
58 Katsu! – Chap 100 12/07/2016
59 Katsu! – Chap 99 12/07/2016
60 Katsu! – Chap 98 12/07/2016
61 Katsu! – Chap 97 12/07/2016
62 Katsu! – Chap 96 12/07/2016
63 Katsu! – Chap 95 12/07/2016
64 Katsu! – Chap 94 12/07/2016
65 Katsu! – Chap 93 12/07/2016
66 Katsu! – Chap 92 12/07/2016
67 Katsu! – Chap 91 12/07/2016
68 Katsu! – Chap 90 12/07/2016
69 Katsu! – Chap 89 12/07/2016
70 Katsu! – Chap 88 12/07/2016
71 Katsu! – Chap 87 12/07/2016
72 Katsu! – Chap 86 12/07/2016
73 Katsu! – Chap 85 12/07/2016
74 Katsu! – Chap 84 12/07/2016
75 Katsu! – Chap 83 12/07/2016
76 Katsu! – Chap 82 12/07/2016
77 Katsu! – Chap 81 12/07/2016
78 Katsu! – Chap 80 12/07/2016
79 Katsu! – Chap 79 12/07/2016
80 Katsu! – Chap 78 12/07/2016
81 Katsu! – Chap 77 12/07/2016
82 Katsu! – Chap 76 12/07/2016
83 Katsu! – Chap 75 12/07/2016
84 Katsu! – Chap 74 12/07/2016
85 Katsu! – Chap 73 12/07/2016
86 Katsu! – Chap 72 12/07/2016
87 Katsu! – Chap 71 12/07/2016
88 Katsu! – Chap 70 12/07/2016
89 Katsu! – Chap 69 12/07/2016
90 Katsu! – Chap 68 12/07/2016
91 Katsu! – Chap 67 12/07/2016
92 Katsu! – Chap 66 12/07/2016
93 Katsu! – Chap 65 12/07/2016
94 Katsu! – Chap 64 12/07/2016
95 Katsu! – Chap 63 12/07/2016
96 Katsu! – Chap 62 12/07/2016
97 Katsu! – Chap 61 12/07/2016
98 Katsu! – Chap 60 12/07/2016
99 Katsu! – Chap 59 12/07/2016
100 Katsu! – Chap 58 12/07/2016
101 Katsu! – Chap 57 12/07/2016
102 Katsu! – Chap 56 12/07/2016
103 Katsu! – Chap 55 12/07/2016
104 Katsu! – Chap 54 12/07/2016
105 Katsu! – Chap 53 12/07/2016
106 Katsu! – Chap 52 12/07/2016
107 Katsu! – Chap 51 12/07/2016
108 Katsu! – Chap 50 12/07/2016
109 Katsu! – Chap 49 12/07/2016
110 Katsu! – Chap 48 12/07/2016
111 Katsu! – Chap 47 12/07/2016
112 Katsu! – Chap 46 12/07/2016
113 Katsu! – Chap 45 12/07/2016
114 Katsu! – Chap 44 12/07/2016
115 Katsu! – Chap 43 12/07/2016
116 Katsu! – Chap 42 12/07/2016
117 Katsu! – Chap 41 12/07/2016
118 Katsu! – Chap 40 12/07/2016
119 Katsu! – Chap 39 12/07/2016
120 Katsu! – Chap 38 12/07/2016
121 Katsu! – Chap 37 12/07/2016
122 Katsu! – Chap 36 12/07/2016
123 Katsu! – Chap 35 12/07/2016
124 Katsu! – Chap 34 12/07/2016
125 Katsu! – Chap 33 12/07/2016
126 Katsu! – Chap 32 12/07/2016
127 Katsu! – Chap 31 12/07/2016
128 Katsu! – Chap 30 12/07/2016
129 Katsu! – Chap 29 12/07/2016
130 Katsu! – Chap 28 12/07/2016
131 Katsu! – Chap 27 12/07/2016
132 Katsu! – Chap 26 12/07/2016
133 Katsu! – Chap 25 12/07/2016
134 Katsu! – Chap 24 12/07/2016
135 Katsu! – Chap 23 12/07/2016
136 Katsu! – Chap 22 12/07/2016
137 Katsu! – Chap 21 12/07/2016
138 Katsu! – Chap 20 12/07/2016
139 Katsu! – Chap 19 12/07/2016
140 Katsu! – Chap 18 12/07/2016
141 Katsu! – Chap 17 12/07/2016
142 Katsu! – Chap 16 12/07/2016
143 Katsu! – Chap 15 12/07/2016
144 Katsu! – Chap 14 12/07/2016
145 Katsu! – Chap 13 12/07/2016
146 Katsu! – Chap 12 12/07/2016
147 Katsu! – Chap 11 12/07/2016
148 Katsu! – Chap 10 12/07/2016
149 Katsu! – Chap 9 12/07/2016
150 Katsu! – Chap 8 12/07/2016
151 Katsu! – Chap 7 12/07/2016
152 Katsu! – Chap 6 12/07/2016
153 Katsu! – Chap 5 12/07/2016
154 Katsu! – Chap 4 12/07/2016
155 Katsu! – Chap 3 12/07/2016
156 Katsu! – Chap 2 12/07/2016
157 Katsu! – Chap 1 12/07/2016