Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

Tên khác: Đấu La Đại Lục 3
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 30/06/2016

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là… có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

Phần 1: Đấu La Đại Lục.
Phần 2: Tuyệt Thế Đường Môn.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 53 14/01/2017
2 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 52 07/01/2017
3 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 51 31/12/2016
4 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 50 24/12/2016
5 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 49 24/12/2016
6 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 48 09/12/2016
7 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 47 02/12/2016
8 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 46 27/11/2016
9 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 45 18/11/2016
10 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 44 11/11/2016
11 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 43 04/11/2016
12 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 42 29/10/2016
13 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 41 21/10/2016
14 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 40 14/10/2016
15 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 39 09/10/2016
16 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 38 06/10/2016
17 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 37 05/10/2016
18 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 36 29/09/2016
19 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 35 26/09/2016
20 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 34 24/09/2016
21 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 33 19/09/2016
22 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 32 16/09/2016
23 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 31 11/09/2016
24 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 30 06/09/2016
25 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 29 01/09/2016
26 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 28 30/08/2016
27 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 27 26/08/2016
28 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 26 23/08/2016
29 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 25 22/08/2016
30 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 24 19/08/2016
31 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 23 14/08/2016
32 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 22 09/08/2016
33 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 21 05/08/2016
34 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 20 04/08/2016
35 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 19 03/08/2016
36 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 18 27/07/2016
37 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17 25/07/2016
38 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16 21/07/2016
39 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15 17/07/2016
40 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14 16/07/2016
41 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13 14/07/2016
42 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12 12/07/2016
43 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11 11/07/2016
44 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10 08/07/2016
45 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9 30/06/2016
46 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8 30/06/2016
47 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7 30/06/2016
48 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6 30/06/2016
49 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5 30/06/2016
50 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4 30/06/2016
51 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3 30/06/2016
52 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2 30/06/2016
53 Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1 30/06/2016