Lưỡng Bất Nghi

Lưỡng Bất Nghi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 16/08/2016

Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Lưỡng bất nghi – Chap 39 19/02/2017
2 Lưỡng Bất Nghi – Chap 38 12/02/2017
3 Lưỡng Bất Nghi – Chap 37 05/02/2017
4 Lưỡng Bất Nghi – Chap 36 30/01/2017
5 Lưỡng Bất Nghi – Chap 35 22/01/2017
6 Lưỡng Bất Nghi – Chap 34 15/01/2017
7 Lưỡng Bất Nghi – Chap 33 08/01/2017
8 Lưỡng Bất Nghi – Chap 32 02/01/2017
9 Lưỡng Bất Nghi – Chap 31.5 25/12/2016
10 Lưỡng Bất Nghi – Chap 31 19/12/2016
11 Lưỡng Bất Nghi – Chap 30 12/12/2016
12 Lưỡng Bất Nghi – Chap 29 04/12/2016
13 Lưỡng Bất Nghi – Chap 28 02/12/2016
14 Lưỡng Bất Nghi – Chap 27 27/11/2016
15 Lưỡng Bất Nghi – Chap 26 25/11/2016
16 Lưỡng Bất Nghi – Chap 25 20/11/2016
17 Lưỡng Bất Nghi – Chap 24 13/11/2016
18 Lưỡng Bất Nghi – Chap 23 06/11/2016
19 Lưỡng Bất Nghi – Chap 22 31/10/2016
20 Lưỡng Bất Nghi – Chap 21 23/10/2016
21 Lưỡng Bất Nghi – Chap 20 16/10/2016
22 Lưỡng Bất Nghi – Chap 19 13/10/2016
23 Lưỡng Bất Nghi – Chap 18 09/10/2016
24 Lưỡng Bất Nghi – Chap 17 06/10/2016
25 Lưỡng Bất Nghi – Chap 16 02/10/2016
26 Lưỡng Bất Nghi – Chap 15 29/09/2016
27 Lưỡng Bất Nghi – Chap 14 25/09/2016
28 Lưỡng Bất Nghi – Chap 13 24/09/2016
29 Lưỡng Bất Nghi – Chap 12 18/09/2016
30 Lưỡng Bất Nghi – Chap 11 12/09/2016
31 Lưỡng Bất Nghi – Chap 10 04/09/2016
32 Lưỡng Bất Nghi – Chap 9 28/08/2016
33 Lưỡng Bất Nghi – Chap 8 21/08/2016
34 Lưỡng Bất Nghi – Chap 7 18/08/2016
35 Lưỡng Bất Nghi – Chap 6 17/08/2016
36 Lưỡng Bất Nghi – Chap 5 17/08/2016
37 Lưỡng Bất Nghi – Chap 4 16/08/2016
38 Lưỡng Bất Nghi – Chap 3 16/08/2016
39 Lưỡng Bất Nghi – Chap 2 16/08/2016
40 Lưỡng Bất Nghi – Chap 1 16/08/2016

Truyện Liên Quan

Anh Tuấn Lại Dễ Thương

Hầu Thuần Lương, Lộ Khả Ái

Cực Đạo Hoa Giá

Tiểu Mạn Tam, Văn Thuận

Lưỡng Bất Nghi

Đang cập nhật