Lưu Luyến Tinh Diệu

Lưu Luyến Tinh Diệu

Tên khác: Yêu Phải Minh Tinh
Tác giả: Bố Bố Tinh Cầu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 29/08/2016

Động cơ gia nhập vào giới showbiz là không thuần khiết. Đóng vai quần chúng qua đường là không thèm để ý. Mà diễn cùng với nam thần thì thành thói quen. Lâm Hướng Nam, sinh ra đã là mệnh, tâm thì càng buồn cười hơn, ôm mộng báo thù, cường thế viết lại kịch bản cũ rích của giới showbiz!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 35 14/01/2017
2 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 34 13/01/2017
3 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 33 12/01/2017
4 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 32 21/12/2016
5 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 31 02/12/2016
6 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 30 30/11/2016
7 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 29 30/11/2016
8 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 28 09/11/2016
9 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 27 06/11/2016
10 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 26 29/10/2016
11 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 25 16/10/2016
12 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 24 02/10/2016
13 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 23 27/09/2016
14 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 22 18/09/2016
15 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 21 12/09/2016
16 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 20 12/09/2016
17 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 19 12/09/2016
18 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 18 11/09/2016
19 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 17 11/09/2016
20 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16.2 10/09/2016
21 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 16 10/09/2016
22 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 15 10/09/2016
23 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 14 10/09/2016
24 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 13 09/09/2016
25 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 12 09/09/2016
26 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 11 09/09/2016
27 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 10 09/09/2016
28 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 9 09/09/2016
29 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 8 08/09/2016
30 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 7 07/09/2016
31 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 6 04/09/2016
32 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 5 03/09/2016
33 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 4 01/09/2016
34 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 3 30/08/2016
35 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 2 30/08/2016
36 Lưu Luyến Tinh Diệu – Chap 1 29/08/2016