Mê Cung Thần Thoại

Mê Cung Thần Thoại

Tên khác: Magi - Aladin, The Labyrinth Of Magic
Tác giả: Ohtaka Shinobu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện, Tổng Hợp Nhiều Nguồn, Wicked House
Ngày thêm: 12/07/2016

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ diệu vì ở bên trong nó có một vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng , nhưng lại rất… nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xỉu vì xấu hổ…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Mê Cung Thần Thoại – Chap 333 12/01/2017
2 Mê Cung Thần Thoại – Chap 332 12/01/2017
3 Mê Cung Thần Thoại – Chap 331 15/12/2016
4 Mê Cung Thần Thoại – Chap 330 01/12/2016
5 Mê Cung Thần Thoại – Chap 329 23/11/2016
6 Mê Cung Thần Thoại – Chap 328 17/11/2016
7 Mê Cung Thần Thoại – Chap 327 10/11/2016
8 Mê Cung Thần Thoại – Chap 326 04/11/2016
9 Mê Cung Thần Thoại – Chap 325 04/11/2016
10 Mê Cung Thần Thoại – Chap 324 04/11/2016
11 Mê Cung Thần Thoại – Chap 323 04/11/2016
12 Mê Cung Thần Thoại – Chap 322 04/11/2016
13 Mê Cung Thần Thoại – Chap 321 04/11/2016
14 Mê Cung Thần Thoại – Chap 320 04/11/2016
15 Mê Cung Thần Thoại – Chap 319 04/11/2016
16 Mê Cung Thần Thoại – Chap 318 04/11/2016
17 Mê Cung Thần Thoại – Chap 317 23/10/2016
18 Mê Cung Thần Thoại – Chap 316 05/10/2016
19 Mê Cung Thần Thoại – Chap 315 27/09/2016
20 Mê Cung Thần Thoại – Chap 314 17/09/2016
21 Mê Cung Thần Thoại – Chap 313 17/09/2016
22 Mê Cung Thần Thoại – Chap 312 17/09/2016
23 Mê Cung Thần Thoại – Chap 311 17/09/2016
24 Mê Cung Thần Thoại – Chap 310 17/09/2016
25 Mê Cung Thần Thoại – Chap 309 17/09/2016
26 Mê Cung Thần Thoại – Chap 308 17/09/2016
27 Mê Cung Thần Thoại – Chap 307 17/09/2016
28 Mê Cung Thần Thoại – Chap 306 17/09/2016
29 Mê Cung Thần Thoại – Chap 305 17/09/2016
30 Mê Cung Thần Thoại – Chap 304 17/09/2016
31 Mê Cung Thần Thoại – Chap 303 17/09/2016
32 Mê Cung Thần Thoại – Chap 302 10/07/2016
33 Mê Cung Thần Thoại – Chap 301 10/07/2016
34 Mê Cung Thần Thoại – Chap 300 10/07/2016
35 Mê Cung Thần Thoại – Chap 299 10/07/2016
36 Mê Cung Thần Thoại – Chap 298 10/07/2016
37 Mê Cung Thần Thoại – Chap 297 10/07/2016
38 Mê Cung Thần Thoại – Chap 296 10/07/2016
39 Mê Cung Thần Thoại – Chap 295 10/07/2016
40 Mê Cung Thần Thoại – Chap 294 10/07/2016
41 Mê Cung Thần Thoại – Chap 293 10/07/2016
42 Mê Cung Thần Thoại – Chap 292 10/07/2016
43 Mê Cung Thần Thoại – Chap 291 10/07/2016
44 Mê Cung Thần Thoại – Chap 290 10/07/2016
45 Mê Cung Thần Thoại – Chap 289 10/07/2016
46 Mê Cung Thần Thoại – Chap 288 10/07/2016
47 Mê Cung Thần Thoại – Chap 287 10/07/2016
48 Mê Cung Thần Thoại – Chap 286 10/07/2016
49 Mê Cung Thần Thoại – Chap 285 10/07/2016
50 Mê Cung Thần Thoại – Chap 284 10/07/2016
51 Mê Cung Thần Thoại – Chap 283 10/07/2016
52 Mê Cung Thần Thoại – Chap 282 10/07/2016
53 Mê Cung Thần Thoại – Chap 281 10/07/2016
54 Mê Cung Thần Thoại – Chap 280 10/07/2016
55 Mê Cung Thần Thoại – Chap 279 10/07/2016
56 Mê Cung Thần Thoại – Chap 278 10/07/2016
57 Mê Cung Thần Thoại – Chap 277 10/07/2016
58 Mê Cung Thần Thoại – Chap 276 10/07/2016
59 Mê Cung Thần Thoại – Chap 275 10/07/2016
60 Mê Cung Thần Thoại – Chap 274 10/07/2016
61 Mê Cung Thần Thoại – Chap 273 10/07/2016
62 Mê Cung Thần Thoại – Chap 272 10/07/2016
63 Mê Cung Thần Thoại – Chap 271 10/07/2016
64 Mê Cung Thần Thoại – Chap 270 10/07/2016
65 Mê Cung Thần Thoại – Chap 269 10/07/2016
66 Mê Cung Thần Thoại – Chap 268 10/07/2016
67 Mê Cung Thần Thoại – Chap 267 10/07/2016
68 Mê Cung Thần Thoại – Chap 266 10/07/2016
69 Mê Cung Thần Thoại – Chap 265 10/07/2016
70 Mê Cung Thần Thoại – Chap 264 10/07/2016
71 Mê Cung Thần Thoại – Chap 263 10/07/2016
72 Mê Cung Thần Thoại – Chap 262 10/07/2016
73 Mê Cung Thần Thoại – Chap 261 10/07/2016
74 Mê Cung Thần Thoại – Chap 260 10/07/2016
75 Mê Cung Thần Thoại – Chap 259 10/07/2016
76 Mê Cung Thần Thoại – Chap 258 10/07/2016
77 Mê Cung Thần Thoại – Chap 257 10/07/2016
78 Mê Cung Thần Thoại – Chap 256 10/07/2016
79 Mê Cung Thần Thoại – Chap 255 10/07/2016
80 Mê Cung Thần Thoại – Chap 254 10/07/2016
81 Mê Cung Thần Thoại – Chap 253 10/07/2016
82 Mê Cung Thần Thoại – Chap 252 10/07/2016
83 Mê Cung Thần Thoại – Chap 251 10/07/2016
84 Mê Cung Thần Thoại – Chap 250 10/07/2016
85 Mê Cung Thần Thoại – Chap 249 10/07/2016
86 Mê Cung Thần Thoại – Chap 248 10/07/2016
87 Mê Cung Thần Thoại – Chap 247 10/07/2016
88 Mê Cung Thần Thoại – Chap 246 10/07/2016
89 Mê Cung Thần Thoại – Chap 245 10/07/2016
90 Mê Cung Thần Thoại – Chap 244 10/07/2016
91 Mê Cung Thần Thoại – Chap 243 10/07/2016
92 Mê Cung Thần Thoại – Chap 242 10/07/2016
93 Mê Cung Thần Thoại – Chap 241 10/07/2016
94 Mê Cung Thần Thoại – Chap 240 10/07/2016
95 Mê Cung Thần Thoại – Chap 239 10/07/2016
96 Mê Cung Thần Thoại – Chap 238 10/07/2016
97 Mê Cung Thần Thoại – Chap 237 10/07/2016
98 Mê Cung Thần Thoại – Chap 236 10/07/2016
99 Mê Cung Thần Thoại – Chap 235 10/07/2016
100 Mê Cung Thần Thoại – Chap 234 10/07/2016
101 Mê Cung Thần Thoại – Chap 233 10/07/2016
102 Mê Cung Thần Thoại – Chap 232 10/07/2016
103 Mê Cung Thần Thoại – Chap 231 10/07/2016
104 Mê Cung Thần Thoại – Chap 230 10/07/2016
105 Mê Cung Thần Thoại – Chap 229 10/07/2016
106 Mê Cung Thần Thoại – Chap 228 10/07/2016
107 Mê Cung Thần Thoại – Chap 227 10/07/2016
108 Mê Cung Thần Thoại – Chap 226 10/07/2016
109 Mê Cung Thần Thoại – Chap 225 10/07/2016
110 Mê Cung Thần Thoại – Chap 224 10/07/2016
111 Mê Cung Thần Thoại – Chap 223 10/07/2016
112 Mê Cung Thần Thoại – Chap 222.5 10/07/2016
113 Mê Cung Thần Thoại – Chap 222 10/07/2016
114 Mê Cung Thần Thoại – Chap 221 10/07/2016
115 Mê Cung Thần Thoại – Chap 220 10/07/2016
116 Mê Cung Thần Thoại – Chap 219 10/07/2016
117 Mê Cung Thần Thoại – Chap 218 10/07/2016
118 Mê Cung Thần Thoại – Chap 217 10/07/2016
119 Mê Cung Thần Thoại – Chap 216 10/07/2016
120 Mê Cung Thần Thoại – Chap 215 10/07/2016
121 Mê Cung Thần Thoại – Chap 214 10/07/2016
122 Mê Cung Thần Thoại – Chap 213 10/07/2016
123 Mê Cung Thần Thoại – Chap 212 10/07/2016
124 Mê Cung Thần Thoại – Chap 211 10/07/2016
125 Mê Cung Thần Thoại – Chap 210 10/07/2016
126 Mê Cung Thần Thoại – Chap 209 10/07/2016
127 Mê Cung Thần Thoại – Chap 208 10/07/2016
128 Mê Cung Thần Thoại – Chap 207 10/07/2016
129 Mê Cung Thần Thoại – Chap 206 10/07/2016
130 Mê Cung Thần Thoại – Chap 205 10/07/2016
131 Mê Cung Thần Thoại – Chap 204 10/07/2016
132 Mê Cung Thần Thoại – Chap 203 10/07/2016
133 Mê Cung Thần Thoại – Chap 202 10/07/2016
134 Mê Cung Thần Thoại – Chap 201 10/07/2016
135 Mê Cung Thần Thoại – Chap 200 10/07/2016
136 Mê Cung Thần Thoại – Chap 199 10/07/2016
137 Mê Cung Thần Thoại – Chap 198 10/07/2016
138 Mê Cung Thần Thoại – Chap 197 10/07/2016
139 Mê Cung Thần Thoại – Chap 196 10/07/2016
140 Mê Cung Thần Thoại – Chap 195 10/07/2016
141 Mê Cung Thần Thoại – Chap 194 10/07/2016
142 Mê Cung Thần Thoại – Chap 193 10/07/2016
143 Mê Cung Thần Thoại – Chap 192 10/07/2016
144 Mê Cung Thần Thoại – Chap 191 10/07/2016
145 Mê Cung Thần Thoại – Chap 190 10/07/2016
146 Mê Cung Thần Thoại – Chap 189 10/07/2016
147 Mê Cung Thần Thoại – Chap 188 10/07/2016
148 Mê Cung Thần Thoại – Chap 187 10/07/2016
149 Mê Cung Thần Thoại – Chap 186 10/07/2016
150 Mê Cung Thần Thoại – Chap 185 10/07/2016
151 Mê Cung Thần Thoại – Chap 184 10/07/2016
152 Mê Cung Thần Thoại – Chap 183 10/07/2016
153 Mê Cung Thần Thoại – Chap 182 10/07/2016
154 Mê Cung Thần Thoại – Chap 181 10/07/2016
155 Mê Cung Thần Thoại – Chap 180 10/07/2016
156 Mê Cung Thần Thoại – Chap 179.5 10/07/2016
157 Mê Cung Thần Thoại – Chap 179 10/07/2016
158 Mê Cung Thần Thoại – Chap 178 10/07/2016
159 Mê Cung Thần Thoại – Chap 177 10/07/2016
160 Mê Cung Thần Thoại – Chap 176 10/07/2016
161 Mê Cung Thần Thoại – Chap 175 10/07/2016
162 Mê Cung Thần Thoại – Chap 174 10/07/2016
163 Mê Cung Thần Thoại – Chap 173 10/07/2016
164 Mê Cung Thần Thoại – Chap 172 10/07/2016
165 Mê Cung Thần Thoại – Chap 171 10/07/2016
166 Mê Cung Thần Thoại – Chap 170 10/07/2016
167 Mê Cung Thần Thoại – Chap 169 10/07/2016
168 Mê Cung Thần Thoại – Chap 168 10/07/2016
169 Mê Cung Thần Thoại – Chap 167 10/07/2016
170 Mê Cung Thần Thoại – Chap 166 10/07/2016
171 Mê Cung Thần Thoại – Chap 165 10/07/2016
172 Mê Cung Thần Thoại – Chap 164 10/07/2016
173 Mê Cung Thần Thoại – Chap 163 10/07/2016
174 Mê Cung Thần Thoại – Chap 162 10/07/2016
175 Mê Cung Thần Thoại – Chap 161 10/07/2016
176 Mê Cung Thần Thoại – Chap 160 10/07/2016
177 Mê Cung Thần Thoại – Chap 159 10/07/2016
178 Mê Cung Thần Thoại – Chap 158.5 10/07/2016
179 Mê Cung Thần Thoại – Chap 158 10/07/2016
180 Mê Cung Thần Thoại – Chap 157 10/07/2016
181 Mê Cung Thần Thoại – Chap 156 10/07/2016
182 Mê Cung Thần Thoại – Chap 155 10/07/2016
183 Mê Cung Thần Thoại – Chap 154 10/07/2016
184 Mê Cung Thần Thoại – Chap 153 10/07/2016
185 Mê Cung Thần Thoại – Chap 152 10/07/2016
186 Mê Cung Thần Thoại – Chap 151 10/07/2016
187 Mê Cung Thần Thoại – Chap 150 10/07/2016
188 Mê Cung Thần Thoại – Chap 149 10/07/2016
189 Mê Cung Thần Thoại – Chap 148 10/07/2016
190 Mê Cung Thần Thoại – Chap 147 10/07/2016
191 Mê Cung Thần Thoại – Chap 146 10/07/2016
192 Mê Cung Thần Thoại – Chap 145 10/07/2016
193 Mê Cung Thần Thoại – Chap 144 10/07/2016
194 Mê Cung Thần Thoại – Chap 143 10/07/2016
195 Mê Cung Thần Thoại – Chap 142 10/07/2016
196 Mê Cung Thần Thoại – Chap 141 10/07/2016
197 Mê Cung Thần Thoại – Chap 133-140 10/07/2016
198 Mê Cung Thần Thoại – Chap 132 10/07/2016
199 Mê Cung Thần Thoại – Chap 131 10/07/2016
200 Mê Cung Thần Thoại – Chap 130 10/07/2016
201 Mê Cung Thần Thoại – Chap 129 10/07/2016
202 Mê Cung Thần Thoại – Chap 128 10/07/2016
203 Mê Cung Thần Thoại – Chap 127 10/07/2016
204 Mê Cung Thần Thoại – Chap 126 10/07/2016
205 Mê Cung Thần Thoại – Chap 125 10/07/2016
206 Mê Cung Thần Thoại – Chap 124 10/07/2016
207 Mê Cung Thần Thoại – Chap 123 10/07/2016
208 Mê Cung Thần Thoại – Chap 122 10/07/2016
209 Mê Cung Thần Thoại – Chap 121 10/07/2016
210 Mê Cung Thần Thoại – Chap 120 10/07/2016
211 Mê Cung Thần Thoại – Chap 119 10/07/2016
212 Mê Cung Thần Thoại – Chap 118 10/07/2016
213 Mê Cung Thần Thoại – Chap 117 10/07/2016
214 Mê Cung Thần Thoại – Chap 116 10/07/2016
215 Mê Cung Thần Thoại – Chap 115 10/07/2016
216 Mê Cung Thần Thoại – Chap 114 10/07/2016
217 Mê Cung Thần Thoại – Chap 113 10/07/2016
218 Mê Cung Thần Thoại – Chap 112 10/07/2016
219 Mê Cung Thần Thoại – Chap 111 10/07/2016
220 Mê Cung Thần Thoại – Chap 110 10/07/2016
221 Mê Cung Thần Thoại – Chap 109 10/07/2016
222 Mê Cung Thần Thoại – Chap 108 10/07/2016
223 Mê Cung Thần Thoại – Chap 107 10/07/2016
224 Mê Cung Thần Thoại – Chap 106 10/07/2016
225 Mê Cung Thần Thoại – Chap 105 10/07/2016
226 Mê Cung Thần Thoại – Chap 104 10/07/2016
227 Mê Cung Thần Thoại – Chap 103 10/07/2016
228 Mê Cung Thần Thoại – Chap 102 10/07/2016
229 Mê Cung Thần Thoại – Chap 101 10/07/2016
230 Mê Cung Thần Thoại – Chap 100 10/07/2016
231 Mê Cung Thần Thoại – Chap 99 10/07/2016
232 Mê Cung Thần Thoại – Chap 98 10/07/2016
233 Mê Cung Thần Thoại – Chap 97 10/07/2016
234 Mê Cung Thần Thoại – Chap 96 10/07/2016
235 Mê Cung Thần Thoại – Chap 95 10/07/2016
236 Mê Cung Thần Thoại – Chap 94 10/07/2016
237 Mê Cung Thần Thoại – Chap 93 10/07/2016
238 Mê Cung Thần Thoại – Chap 92 10/07/2016
239 Mê Cung Thần Thoại – Chap 91 10/07/2016
240 Mê Cung Thần Thoại – Chap 90 10/07/2016
241 Mê Cung Thần Thoại – Chap 89 10/07/2016
242 Mê Cung Thần Thoại – Chap 88 10/07/2016
243 Mê Cung Thần Thoại – Chap 87 10/07/2016
244 Mê Cung Thần Thoại – Chap 86 10/07/2016
245 Mê Cung Thần Thoại – Chap 85 10/07/2016
246 Mê Cung Thần Thoại – Chap 84 10/07/2016
247 Mê Cung Thần Thoại – Chap 83 10/07/2016
248 Mê Cung Thần Thoại – Chap 82 10/07/2016
249 Mê Cung Thần Thoại – Chap 81 10/07/2016
250 Mê Cung Thần Thoại – Chap 80 10/07/2016
251 Mê Cung Thần Thoại – Chap 79 10/07/2016
252 Mê Cung Thần Thoại – Chap 78 10/07/2016
253 Mê Cung Thần Thoại – Chap 77 10/07/2016
254 Mê Cung Thần Thoại – Chap 76 10/07/2016
255 Mê Cung Thần Thoại – Chap 75 10/07/2016
256 Mê Cung Thần Thoại – Chap 74 10/07/2016
257 Mê Cung Thần Thoại – Chap 73 10/07/2016
258 Mê Cung Thần Thoại – Chap 72 10/07/2016
259 Mê Cung Thần Thoại – Chap 71 10/07/2016
260 Mê Cung Thần Thoại – Chap 70 10/07/2016
261 Mê Cung Thần Thoại – Chap 69 10/07/2016
262 Mê Cung Thần Thoại – Chap 68 10/07/2016
263 Mê Cung Thần Thoại – Chap 67 10/07/2016
264 Mê Cung Thần Thoại – Chap 66 10/07/2016
265 Mê Cung Thần Thoại – Chap 65 10/07/2016
266 Mê Cung Thần Thoại – Chap 64 10/07/2016
267 Mê Cung Thần Thoại – Chap 63 10/07/2016
268 Mê Cung Thần Thoại – Chap 62 10/07/2016
269 Mê Cung Thần Thoại – Chap 61 10/07/2016
270 Mê Cung Thần Thoại – Chap 60 10/07/2016
271 Mê Cung Thần Thoại – Chap 59 10/07/2016
272 Mê Cung Thần Thoại – Chap 58 10/07/2016
273 Mê Cung Thần Thoại – Chap 57 10/07/2016
274 Mê Cung Thần Thoại – Chap 56 10/07/2016
275 Mê Cung Thần Thoại – Chap 55 10/07/2016
276 Mê Cung Thần Thoại – Chap 54 10/07/2016
277 Mê Cung Thần Thoại – Chap 53 10/07/2016
278 Mê Cung Thần Thoại – Chap 52 10/07/2016
279 Mê Cung Thần Thoại – Chap 51 10/07/2016
280 Mê Cung Thần Thoại – Chap 50 10/07/2016
281 Mê Cung Thần Thoại – Chap 49 10/07/2016
282 Mê Cung Thần Thoại – Chap 48 10/07/2016
283 Mê Cung Thần Thoại – Chap 47 10/07/2016
284 Mê Cung Thần Thoại – Chap 46 10/07/2016
285 Mê Cung Thần Thoại – Chap 45 10/07/2016
286 Mê Cung Thần Thoại – Chap 44 10/07/2016
287 Mê Cung Thần Thoại – Chap 43 10/07/2016
288 Mê Cung Thần Thoại – Chap 42 10/07/2016
289 Mê Cung Thần Thoại – Chap 41 10/07/2016
290 Mê Cung Thần Thoại – Chap 40 10/07/2016
291 Mê Cung Thần Thoại – Chap 39 10/07/2016
292 Mê Cung Thần Thoại – Chap 38 10/07/2016
293 Mê Cung Thần Thoại – Chap 37 10/07/2016
294 Mê Cung Thần Thoại – Chap 36 10/07/2016
295 Mê Cung Thần Thoại – Chap 35 10/07/2016
296 Mê Cung Thần Thoại – Chap 34 10/07/2016
297 Mê Cung Thần Thoại – Chap 33 10/07/2016
298 Mê Cung Thần Thoại – Chap 32 10/07/2016
299 Mê Cung Thần Thoại – Chap 31 10/07/2016
300 Mê Cung Thần Thoại – Chap 30 10/07/2016
301 Mê Cung Thần Thoại – Chap 29 10/07/2016
302 Mê Cung Thần Thoại – Chap 28 10/07/2016
303 Mê Cung Thần Thoại – Chap 27 10/07/2016
304 Mê Cung Thần Thoại – Chap 26 10/07/2016
305 Mê Cung Thần Thoại – Chap 25 10/07/2016
306 Mê Cung Thần Thoại – Chap 24 10/07/2016
307 Mê Cung Thần Thoại – Chap 23 10/07/2016
308 Mê Cung Thần Thoại – Chap 22 10/07/2016
309 Mê Cung Thần Thoại – Chap 21 10/07/2016
310 Mê Cung Thần Thoại – Chap 20 10/07/2016
311 Mê Cung Thần Thoại – Chap 19 10/07/2016
312 Mê Cung Thần Thoại – Chap 18 10/07/2016
313 Mê Cung Thần Thoại – Chap 17 10/07/2016
314 Mê Cung Thần Thoại – Chap 16 10/07/2016
315 Mê Cung Thần Thoại – Chap 15 10/07/2016
316 Mê Cung Thần Thoại – Chap 14 10/07/2016
317 Mê Cung Thần Thoại – Chap 13 10/07/2016
318 Mê Cung Thần Thoại – Chap 12 10/07/2016
319 Mê Cung Thần Thoại – Chap 11 10/07/2016
320 Mê Cung Thần Thoại – Chap 10 10/07/2016
321 Mê Cung Thần Thoại – Chap 9 10/07/2016
322 Mê Cung Thần Thoại – Chap 8 10/07/2016
323 Mê Cung Thần Thoại – Chap 7 10/07/2016
324 Mê Cung Thần Thoại – Chap 6 10/07/2016
325 Mê Cung Thần Thoại – Chap 5 10/07/2016
326 Mê Cung Thần Thoại – Chap 4 10/07/2016
327 Mê Cung Thần Thoại – Chap 3 10/07/2016
328 Mê Cung Thần Thoại – Chap 2 10/07/2016
329 Mê Cung Thần Thoại – Chap 1 10/07/2016