Phong Khởi Thương Lam

Phong Khởi Thương Lam

Tên khác: Không có
Tác giả: Cổ Hiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện V1, Tuổi Thơ Dữ Dội
Ngày thêm: 30/06/2016

Tình hình là nàng ghiền game. Mà chàng hình như là nhân vật trong game. Nhưng mà không bít có thiệt ngoài đời không nữa. Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn. Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem tiếp thì biết nhé!!!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Phong Khởi Thương Lam – Chap 84 16/01/2017
2 Phong Khởi Thương Lam – Chap 83 12/01/2017
3 Phong Khởi Thương Lam – Chap 82 21/12/2016
4 Phong Khởi Thương Lam – Chap 81 14/12/2016
5 Phong Khởi Thương Lam – Chap 80 04/12/2016
6 Phong Khởi Thương Lam – Chap 79 22/11/2016
7 Phong Khởi Thương Lam – Chap 78 21/11/2016
8 Phong Khởi Thương Lam – Chap 77 11/11/2016
9 Phong Khởi Thương Lam – Chap 76 04/11/2016
10 Phong Khởi Thương Lam – Chap 75 03/11/2016
11 Phong Khởi Thương Lam – Chap 74 24/10/2016
12 Phong Khởi Thương Lam – Chap 73 16/10/2016
13 Phong Khởi Thương Lam – Chap 72.2 09/10/2016
14 Phong Khởi Thương Lam – Chap 72.1 21/09/2016
15 Phong Khởi Thương Lam – Chap 71 10/09/2016
16 Phong Khởi Thương Lam – Chap 70 22/08/2016
17 Phong Khởi Thương Lam – Chap 69 21/08/2016
18 Phong Khởi Thương Lam – Chap 68 04/08/2016
19 Phong Khởi Thương Lam – Chap 67 19/07/2016
20 Phong Khởi Thương Lam – Chap 66 04/07/2016
21 Phong Khởi Thương Lam – Chap 65 30/06/2016
22 Phong Khởi Thương Lam – Chap 64 30/06/2016
23 Phong Khởi Thương Lam – Chap 63 30/06/2016
24 Phong Khởi Thương Lam – Chap 62 30/06/2016
25 Phong Khởi Thương Lam – Chap 61 30/06/2016
26 Phong Khởi Thương Lam – Chap 60 30/06/2016
27 Phong Khởi Thương Lam – Chap 59 30/06/2016
28 Phong Khởi Thương Lam – Chap 58 30/06/2016
29 Phong Khởi Thương Lam – Chap 57 30/06/2016
30 Phong Khởi Thương Lam – Chap 56 30/06/2016
31 Phong Khởi Thương Lam – Chap 55 30/06/2016
32 Phong Khởi Thương Lam – Chap 54 30/06/2016
33 Phong Khởi Thương Lam – Chap 53 30/06/2016
34 Phong Khởi Thương Lam – Chap 52 30/06/2016
35 Phong Khởi Thương Lam – Chap 51 30/06/2016
36 Phong Khởi Thương Lam – Chap 50 30/06/2016
37 Phong Khởi Thương Lam – Chap 49 30/06/2016
38 Phong Khởi Thương Lam – Chap 48 30/06/2016
39 Phong Khởi Thương Lam – Chap 47 30/06/2016
40 Phong Khởi Thương Lam – Chap 46 30/06/2016
41 Phong Khởi Thương Lam – Chap 45 30/06/2016
42 Phong Khởi Thương Lam – Chap 44 30/06/2016
43 Phong Khởi Thương Lam – Chap 43 30/06/2016
44 Phong Khởi Thương Lam – Chap 42 30/06/2016
45 Phong Khởi Thương Lam – Chap 41 30/06/2016
46 Phong Khởi Thương Lam – Chap 40 30/06/2016
47 Phong Khởi Thương Lam – Chap 39 30/06/2016
48 Phong Khởi Thương Lam – Chap 38 30/06/2016
49 Phong Khởi Thương Lam – Chap 37 30/06/2016
50 Phong Khởi Thương Lam – Chap 36 30/06/2016
51 Phong Khởi Thương Lam – Chap 35 30/06/2016
52 Phong Khởi Thương Lam – Chap 34 30/06/2016
53 Phong Khởi Thương Lam – Chap 33 30/06/2016
54 Phong Khởi Thương Lam – Chap 32 30/06/2016
55 Phong Khởi Thương Lam – Chap 31 30/06/2016
56 Phong Khởi Thương Lam – Chap 30 30/06/2016
57 Phong Khởi Thương Lam – Chap 29 30/06/2016
58 Phong Khởi Thương Lam – Chap 28 30/06/2016
59 Phong Khởi Thương Lam – Chap 27 30/06/2016
60 Phong Khởi Thương Lam – Chap 26 30/06/2016
61 Phong Khởi Thương Lam – Chap 25 30/06/2016
62 Phong Khởi Thương Lam – Chap 24 30/06/2016
63 Phong Khởi Thương Lam – Chap 23 30/06/2016
64 Phong Khởi Thương Lam – Chap 22 30/06/2016
65 Phong Khởi Thương Lam – Chap 21 30/06/2016
66 Phong Khởi Thương Lam – Chap 20 30/06/2016
67 Phong Khởi Thương Lam – Chap 19 30/06/2016
68 Phong Khởi Thương Lam – Chap 18 30/06/2016
69 Phong Khởi Thương Lam – Chap 17 30/06/2016
70 Phong Khởi Thương Lam – Chap 16 30/06/2016
71 Phong Khởi Thương Lam – Chap 15 30/06/2016
72 Phong Khởi Thương Lam – Chap 14 30/06/2016
73 Phong Khởi Thương Lam – Chap 13 30/06/2016
74 Phong Khởi Thương Lam – Chap 12 30/06/2016
75 Phong Khởi Thương Lam – Chap 11 30/06/2016
76 Phong Khởi Thương Lam – Chap 10 30/06/2016
77 Phong Khởi Thương Lam – Chap 9 30/06/2016
78 Phong Khởi Thương Lam – Chap 8 30/06/2016
79 Phong Khởi Thương Lam – Chap 7 30/06/2016
80 Phong Khởi Thương Lam – Chap 6 30/06/2016
81 Phong Khởi Thương Lam – Chap 5 30/06/2016
82 Phong Khởi Thương Lam – Chap 4 30/06/2016
83 Phong Khởi Thương Lam – Chap 3 30/06/2016
84 Phong Khởi Thương Lam – Chap 2 30/06/2016
85 Phong Khởi Thương Lam – Chap 1 30/06/2016