Thiên Giáng Hiền Thục Nam

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

Tên khác: Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tiểu Quái, Tinh Dã Anh
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 03/07/2016

Tô Gia Áo là thiếu nữ trung học phổ thông có dáng ngoài bình thường bị cuốn vào một chuyện phiền toán lớn trước giờ chưa từng có. Từ trên trời rớt xuống một vị hôn phu chưa cưới, đào hoa không thể ngăn cản, cùng với chuyện đó vị hôn phu này còn duyên dáng hiền thục ôn nhu hiền lương. Trên được phòng khách, dưới được nhà bếp, trong được bà mẹ và hàng xóm khen ngợi không thôi. Nhưng mà… giỡn chơi rồi! Ai mà thèm cưới một người không có chút khí chất đàn ông này làm chồng! Chỉ sợ đến gia đông nữ tộc có tập tục nữ tôn nam ti cũng không được, ta nhất định sẽ phá bỏ xiềng xích tập tục cũ này, hát lên một bài ca tự do!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 123 12/01/2017
2 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 122.2 06/01/2017
3 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 122.1 27/12/2016
4 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 121.2 23/12/2016
5 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 121.1 17/12/2016
6 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 120 22/11/2016
7 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 119 11/11/2016
8 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 118 21/10/2016
9 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 117.2 18/10/2016
10 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 117.1 18/10/2016
11 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 116.2 11/10/2016
12 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 116.1 21/09/2016
13 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 115 10/09/2016
14 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 114 23/08/2016
15 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 113 22/08/2016
16 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 112 19/07/2016
17 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 111 04/07/2016
18 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 110 03/07/2016
19 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 109 03/07/2016
20 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 108 03/07/2016
21 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 107 03/07/2016
22 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 106 03/07/2016
23 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 105 03/07/2016
24 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 104 03/07/2016
25 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 103 03/07/2016
26 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 102 03/07/2016
27 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 101 03/07/2016
28 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 100 03/07/2016
29 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 99 03/07/2016
30 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 98 03/07/2016
31 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 97 03/07/2016
32 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 96 03/07/2016
33 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 95 03/07/2016
34 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 94 03/07/2016
35 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 93 03/07/2016
36 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 92 03/07/2016
37 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 91 03/07/2016
38 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 90 03/07/2016
39 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 89 03/07/2016
40 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 88 03/07/2016
41 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 87 03/07/2016
42 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 86 03/07/2016
43 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 85 03/07/2016
44 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 84 03/07/2016
45 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 83 03/07/2016
46 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 82 03/07/2016
47 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 81 03/07/2016
48 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 80 03/07/2016
49 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 79 03/07/2016
50 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 78 03/07/2016
51 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 77 03/07/2016
52 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 76 03/07/2016
53 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 75 03/07/2016
54 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 74 03/07/2016
55 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 73 03/07/2016
56 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 72 03/07/2016
57 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 71 03/07/2016
58 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 70 03/07/2016
59 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 69 03/07/2016
60 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 68 03/07/2016
61 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 67 03/07/2016
62 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 66 03/07/2016
63 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 65 03/07/2016
64 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 64 03/07/2016
65 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 63 03/07/2016
66 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 62 03/07/2016
67 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 61 03/07/2016
68 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 60 03/07/2016
69 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 59 03/07/2016
70 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 58 03/07/2016
71 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 57 03/07/2016
72 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 56 03/07/2016
73 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 55 03/07/2016
74 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 54 03/07/2016
75 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 53 03/07/2016
76 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 52 03/07/2016
77 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 51 03/07/2016
78 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 49 03/07/2016
79 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 48 03/07/2016
80 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 47 03/07/2016
81 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 46 03/07/2016
82 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 45 03/07/2016
83 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 44 03/07/2016
84 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 43 03/07/2016
85 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 42 03/07/2016
86 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 50 03/07/2016
87 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 40 03/07/2016
88 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 39 03/07/2016
89 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 38 03/07/2016
90 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 37 03/07/2016
91 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 36 03/07/2016
92 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 35 03/07/2016
93 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 34 03/07/2016
94 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 33 03/07/2016
95 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 32 03/07/2016
96 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 31 03/07/2016
97 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 30 03/07/2016
98 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 29 03/07/2016
99 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 28 03/07/2016
100 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 27 03/07/2016
101 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 26 03/07/2016
102 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 25 03/07/2016
103 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 24 03/07/2016
104 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 23 03/07/2016
105 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 22 03/07/2016
106 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 21 03/07/2016
107 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 20 03/07/2016
108 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 19 03/07/2016
109 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 18 03/07/2016
110 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 17 03/07/2016
111 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 16 03/07/2016
112 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 15 03/07/2016
113 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 14 03/07/2016
114 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 13 03/07/2016
115 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 12 03/07/2016
116 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 11 03/07/2016
117 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 10 03/07/2016
118 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 9 03/07/2016
119 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 8 03/07/2016
120 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 7 03/07/2016
121 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 6 03/07/2016
122 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 5 03/07/2016
123 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 4 03/07/2016
124 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 3 03/07/2016
125 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 2 03/07/2016
126 Thiên Giáng Hiền Thục Nam – Chap 1 03/07/2016