Thôn Phệ Tinh Không

Thôn Phệ Tinh Không

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Truyện xoay quanh cuộc đời của La Phong, một thiên tài nhưng gia đình nghèo khó, dù rất cố gắng nhưng cậu đã thi trượt trường quân sự, nhưng chính vì thế mà bắt đầu bước ngoặc của cuộc đời của cậu…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 44.2 11/07/2016
2 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 44.1 11/07/2016
3 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 43.2 11/07/2016
4 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 43.1 11/07/2016
5 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 42 11/07/2016
6 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 41 11/07/2016
7 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 40 11/07/2016
8 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 39 11/07/2016
9 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 38 11/07/2016
10 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 37 11/07/2016
11 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 36 11/07/2016
12 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 35 11/07/2016
13 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 34 11/07/2016
14 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 33 11/07/2016
15 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 32 11/07/2016
16 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 31 11/07/2016
17 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 30 11/07/2016
18 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 29 11/07/2016
19 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 28 11/07/2016
20 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 27 11/07/2016
21 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 26 11/07/2016
22 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 25 11/07/2016
23 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 24 11/07/2016
24 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 23 11/07/2016
25 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 22 11/07/2016
26 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 21 11/07/2016
27 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 20 11/07/2016
28 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 19 11/07/2016
29 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 18 11/07/2016
30 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 17 11/07/2016
31 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 16 11/07/2016
32 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 15 11/07/2016
33 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 14 11/07/2016
34 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 13 11/07/2016
35 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 12 11/07/2016
36 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 11 11/07/2016
37 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 10 11/07/2016
38 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 9 11/07/2016
39 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 8 11/07/2016
40 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 7 11/07/2016
41 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 6 11/07/2016
42 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 5 11/07/2016
43 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 4 11/07/2016
44 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 3 11/07/2016
45 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 2 11/07/2016
46 Thôn Phệ Tinh Không – Chap 1 11/07/2016

Truyện Liên Quan

Red Storm

Cyungchan Noh, Hyun Ahm

Mujang

KIM Chul Hyun

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin