Tình Đầy Chông Gai

Tình Đầy Chông Gai

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành
Ngày thêm: 13/12/2016

May mắn trúng thưởng đổi lấy là một đêm phóng đãng, chuyến đi trên du thuyền một lần ngoài ý muốn hoàn toàn thay đổi quỹ đạo vận mệnh của Lý Manh Manh. Cuộc sống nhỏ bé tốt đẹp bình thường bị phá vỡ, quý công tử hắc đạo ngang ngược cùng với tiểu trợ lý thuần khiết bé nhỏ, hai người vốn dĩ không liên quan nhau lại vì vậy mà vẽ ra một con đường tình yêu tràn đầy chông gai.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tình Đầy Chông Gai – Chap 39 18/01/2017
2 Tình Đầy Chông Gai – Chap 38 17/01/2017
3 Tình Đầy Chông Gai – Chap 37 16/01/2017
4 Tình Đầy Chông Gai – Chap 36 15/01/2017
5 Tình Đầy Chông Gai – Chap 35 14/01/2017
6 Tình Đầy Chông Gai – Chap 34 13/01/2017
7 Tình Đầy Chông Gai – Chap 33 12/01/2017
8 Tình Đầy Chông Gai – Chap 32 11/01/2017
9 Tình Đầy Chông Gai – Chap 31 10/01/2017
10 Tình Đầy Chông Gai – Chap 30 09/01/2017
11 Tình Đầy Chông Gai – Chap 29 08/01/2017
12 Tình Đầy Chông Gai – Chap 28 07/01/2017
13 Tình Đầy Chông Gai – Chap 27 06/01/2017
14 Tình Đầy Chông Gai – Chap 26 05/01/2017
15 Tình Đầy Chông Gai – Chap 25 04/01/2017
16 Tình Đầy Chông Gai – Chap 24 03/01/2017
17 Tình Đầy Chông Gai – Chap 23 02/01/2017
18 Tình Đầy Chông Gai – Chap 22 01/01/2017
19 Tình Đầy Chông Gai – Chap 21 01/01/2017
20 Tình Đầy Chông Gai – Chap 20 31/12/2016
21 Tình Đầy Chông Gai – Chap 19 30/12/2016
22 Tình Đầy Chông Gai – Chap 18 29/12/2016
23 Tình Đầy Chông Gai – Chap 17 28/12/2016
24 Tình Đầy Chông Gai – Chap 16 27/12/2016
25 Tình Đầy Chông Gai – Chap 15 26/12/2016
26 Tình Đầy Chông Gai – Chap 14 25/12/2016
27 Tình Đầy Chông Gai – Chap 13 24/12/2016
28 Tình Đầy Chông Gai – Chap 12 23/12/2016
29 Tình Đầy Chông Gai – Chap 11 23/12/2016
30 Tình Đầy Chông Gai – Chap 10 21/12/2016
31 Tình Đầy Chông Gai – Chap 9 20/12/2016
32 Tình Đầy Chông Gai – Chap 8 19/12/2016
33 Tình Đầy Chông Gai – Chap 7 18/12/2016
34 Tình Đầy Chông Gai – Chap 6 17/12/2016
35 Tình Đầy Chông Gai – Chap 5 17/12/2016
36 Tình Đầy Chông Gai – Chap 4 15/12/2016
37 Tình Đầy Chông Gai – Chap 3 14/12/2016
38 Tình Đầy Chông Gai – Chap 2 13/12/2016
39 Tình Đầy Chông Gai – Chap 1 13/12/2016