Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 12/07/2016

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tinh Thần Biến – Chap 63 25/02/2017
2 Tinh Thần Biến – Chap 62 24/02/2017
3 Tinh Thần Biến – Chap 61 23/02/2017
4 Tinh Thần Biến – Chap 60 21/02/2017
5 Tinh Thần Biến – Chap 59 19/02/2017
6 Tinh Thần Biến – Chap 58 18/02/2017
7 Tinh Thần Biến – Chap 57 15/02/2017
8 Tinh Thần Biến – Chap 56 13/02/2017
9 Tinh Thần Biến – Chap 55 12/02/2017
10 Tinh Thần Biến – Chap 54 11/02/2017
11 Tinh Thần Biến – Chap 53 09/02/2017
12 Tinh Thần Biến – Chap 52 07/02/2017
13 Tinh Thần Biến – Chap 51 05/02/2017
14 Tinh Thần Biến – Chap 50 03/02/2017
15 Tinh Thần Biến – Chap 49 02/02/2017
16 Tinh Thần Biến – Chap 48 28/01/2017
17 Tinh Thần Biến – Chap 47 26/01/2017
18 Tinh Thần Biến – Chap 46 25/01/2017
19 Tinh Thần Biến – Chap 45 24/01/2017
20 Tinh Thần Biến – Chap 44 23/01/2017
21 Tinh Thần Biến – Chap 43 22/01/2017
22 Tinh Thần Biến – Chap 42 21/01/2017
23 Tinh Thần Biến – Chap 41 20/01/2017
24 Tinh Thần Biến – Chap 40 18/01/2017
25 Tinh Thần Biến – Chap 39 17/01/2017
26 Tinh Thần Biến – Chap 38 16/01/2017
27 Tinh Thần Biến – Chap 37 15/01/2017
28 Tinh Thần Biến – Chap 36 14/01/2017
29 Tinh Thần Biến – Chap 35 12/01/2017
30 Tinh Thần Biến – Chap 34 12/01/2017
31 Tinh Thần Biến – Chap 33 11/01/2017
32 Tinh Thần Biến – Chap 32 10/01/2017
33 Tinh Thần Biến – Chap 31 10/01/2017
34 Tinh Thần Biến – Chap 30 09/01/2017
35 Tinh Thần Biến – Chap 29 08/01/2017
36 Tinh Thần Biến – Chap 28 07/01/2017
37 Tinh Thần Biến – Chap 27 07/01/2017
38 Tinh Thần Biến – Chap 26 06/01/2017
39 Tinh Thần Biến – Chap 25 05/01/2017
40 Tinh Thần Biến – Chap 24 05/01/2017
41 Tinh Thần Biến – Chap 23 04/01/2017
42 Tinh Thần Biến – Chap 22 03/01/2017
43 Tinh Thần Biến – Chap 21 03/01/2017
44 Tinh Thần Biến – Chap 20 02/01/2017
45 Tinh Thần Biến – Chap 19 01/01/2017
46 Tinh Thần Biến – Chap 18 01/01/2017
47 Tinh Thần Biến – Chap 17 31/12/2016
48 Tinh Thần Biến – Chap 16 29/12/2016
49 Tinh Thần Biến – Chap 15 29/12/2016
50 Tinh Thần Biến – Chap 14 26/12/2016
51 Tinh Thần Biến – Chap 13 24/12/2016
52 Tinh Thần Biến – Chap 12 23/12/2016
53 Tinh Thần Biến – Chap 11 22/12/2016
54 Tinh Thần Biến – Chap 10 20/12/2016
55 Tinh Thần Biến – Chap 9 20/12/2016
56 Tinh Thần Biến – Chap 8 11/07/2016
57 Tinh Thần Biến – Chap 7 11/07/2016
58 Tinh Thần Biến – Chap 6 11/07/2016
59 Tinh Thần Biến – Chap 5 11/07/2016
60 Tinh Thần Biến – Chap 4 11/07/2016
61 Tinh Thần Biến – Chap 3 11/07/2016
62 Tinh Thần Biến – Chap 2 11/07/2016
63 Tinh Thần Biến – Chap 1 11/07/2016