Vết Cắn Ngọt Ngào

Vết Cắn Ngọt Ngào

Tên khác: Không có
Tác giả: 锐思+伊凯
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 26/08/2016

Yêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do. Mỹ thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cô gái có dòng máu thấp hèn. Nhẹ nhàng cắn một cái, người là vật sở hữu của riêng ta.