Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 30/06/2016

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn!Phân Biệt Đẳng Cấp: Thối Thể – Địa Nguyên Cảnh – Thiên Nguyên Cảnh – Nguyên Đan Cảnh – Tạo Khí Cảnh – Tạo Hình Cảnh – Tạo Hóa Cảnh – Niết Bàn Cảnh – Sinh Huyền Cảnh – Tử Huyền Cảnh – Chuyển Luân Cảnh – Luân Hồi Cảnh – Tổ Cảnh.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Võ Động Càn Khôn – Chap 51 09/01/2017
2 Võ Động Càn Khôn – Chap 50 16/12/2016
3 Võ Động Càn Khôn – Chap 49 26/11/2016
4 Võ Động Càn Khôn – Chap 48 07/11/2016
5 Võ Động Càn Khôn – Chap 47 15/10/2016
6 Võ Động Càn Khôn – Chap 46 01/09/2016
7 Võ Động Càn Khôn – Chap 45 12/08/2016
8 Võ Động Càn Khôn – Chap 44 08/07/2016
9 Võ Động Càn Khôn – Chap 43 30/06/2016
10 Võ Động Càn Khôn – Chap 42 30/06/2016
11 Võ Động Càn Khôn – Chap 41 30/06/2016
12 Võ Động Càn Khôn – Chap 40 30/06/2016
13 Võ Động Càn Khôn – Chap 39 30/06/2016
14 Võ Động Càn Khôn – Chap 38 30/06/2016
15 Võ Động Càn Khôn – Chap 37 30/06/2016
16 Võ Động Càn Khôn – Chap 36 30/06/2016
17 Võ Động Càn Khôn – Chap 35 30/06/2016
18 Võ Động Càn Khôn – Chap 34 30/06/2016
19 Võ Động Càn Khôn – Chap 33 30/06/2016
20 Võ Động Càn Khôn – Chap 32 30/06/2016
21 Võ Động Càn Khôn – Chap 31 30/06/2016
22 Võ Động Càn Khôn – Chap 30 30/06/2016
23 Võ Động Càn Khôn – Chap 29 30/06/2016
24 Võ Động Càn Khôn – Chap 28 30/06/2016
25 Võ Động Càn Khôn – Chap 27 30/06/2016
26 Võ Động Càn Khôn – Chap 26 30/06/2016
27 Võ Động Càn Khôn – Chap 25 30/06/2016
28 Võ Động Càn Khôn – Chap 24 30/06/2016
29 Võ Động Càn Khôn – Chap 23 30/06/2016
30 Võ Động Càn Khôn – Chap 22 30/06/2016
31 Võ Động Càn Khôn – Chap 21 30/06/2016
32 Võ Động Càn Khôn – Chap 20 30/06/2016
33 Võ Động Càn Khôn – Chap 19 30/06/2016
34 Võ Động Càn Khôn – Chap 18 30/06/2016
35 Võ Động Càn Khôn – Chap 17 30/06/2016
36 Võ Động Càn Khôn – Chap 16 30/06/2016
37 Võ Động Càn Khôn – Chap 15 30/06/2016
38 Võ Động Càn Khôn – Chap 14 30/06/2016
39 Võ Động Càn Khôn – Chap 13 30/06/2016
40 Võ Động Càn Khôn – Chap 12 30/06/2016
41 Võ Động Càn Khôn – Chap 11 30/06/2016
42 Võ Động Càn Khôn – Chap 10 30/06/2016
43 Võ Động Càn Khôn – Chap 9 30/06/2016
44 Võ Động Càn Khôn – Chap 8 30/06/2016
45 Võ Động Càn Khôn – Chap 7 30/06/2016
46 Võ Động Càn Khôn – Chap 6 30/06/2016
47 Võ Động Càn Khôn – Chap 5 30/06/2016
48 Võ Động Càn Khôn – Chap 4 30/06/2016
49 Võ Động Càn Khôn – Chap 3 30/06/2016
50 Võ Động Càn Khôn – Chap 2 30/06/2016
51 Võ Động Càn Khôn – Chap 1 30/06/2016
52 Võ Động Càn Khôn – Chap 0 30/06/2016