1001 Nights

1001 Nights

Tên khác: 1001 Đêm
Tác giả: Jun Jin Suk, Han Seung Hee
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Chắc hẳn ai cũng đã từng đọc qua câu chuyện 1001 đêm với Alibaba, Aladin cùng Genie, Sinbad… Nhưng đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác! Hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu “nàng” Sehera thật ra là… con trai ?!?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 1001 Nights – Chap 74 HẾT08/07/2016
2 1001 Nights – Chap 73 08/07/2016
3 1001 Nights – Chap 72 08/07/2016
4 1001 Nights – Chap 71 08/07/2016
5 1001 Nights – Chap 70 08/07/2016
6 1001 Nights – Chap 69 08/07/2016
7 1001 Nights – Chap 68 08/07/2016
8 1001 Nights – Chap 67 08/07/2016
9 1001 Nights – Chap 66 08/07/2016
10 1001 Nights – Chap 65 08/07/2016
11 1001 Nights – Chap 64 08/07/2016
12 1001 Nights – Chap 63 08/07/2016
13 1001 Nights – Chap 62 08/07/2016
14 1001 Nights – Chap 61 08/07/2016
15 1001 Nights – Chap 60 08/07/2016
16 1001 Nights – Chap 59 08/07/2016
17 1001 Nights – Chap 58 08/07/2016
18 1001 Nights – Chap 57 08/07/2016
19 1001 Nights – Chap 56 08/07/2016
20 1001 Nights – Chap 55 08/07/2016
21 1001 Nights – Chap 54 08/07/2016
22 1001 Nights – Chap 53 08/07/2016
23 1001 Nights – Chap 52 08/07/2016
24 1001 Nights – Chap 51 08/07/2016
25 1001 Nights – Chap 50 08/07/2016
26 1001 Nights – Chap 49 08/07/2016
27 1001 Nights – Chap 48 08/07/2016
28 1001 Nights – Chap 47 08/07/2016
29 1001 Nights – Chap 46 08/07/2016
30 1001 Nights – Chap 45 08/07/2016
31 1001 Nights – Chap 44 08/07/2016
32 1001 Nights – Chap 43 08/07/2016
33 1001 Nights – Chap 42 08/07/2016
34 1001 Nights – Chap 41 08/07/2016
35 1001 Nights – Chap 40 08/07/2016
36 1001 Nights – Chap 39 08/07/2016
37 1001 Nights – Chap 38 08/07/2016
38 1001 Nights – Chap 37 08/07/2016
39 1001 Nights – Chap 36 08/07/2016
40 1001 Nights – Chap 35 08/07/2016
41 1001 Nights – Chap 34 08/07/2016
42 1001 Nights – Chap 33 08/07/2016
43 1001 Nights – Chap 32 08/07/2016
44 1001 Nights – Chap 31 08/07/2016
45 1001 Nights – Chap 30 08/07/2016
46 1001 Nights – Chap 29 08/07/2016
47 1001 Nights – Chap 28 08/07/2016
48 1001 Nights – Chap 27 08/07/2016
49 1001 Nights – Chap 26 08/07/2016
50 1001 Nights – Chap 25 08/07/2016
51 1001 Nights – Chap 24 08/07/2016
52 1001 Nights – Chap 23 08/07/2016
53 1001 Nights – Chap 22 08/07/2016
54 1001 Nights – Chap 21 08/07/2016
55 1001 Nights – Chap 20 08/07/2016
56 1001 Nights – Chap 19 08/07/2016
57 1001 Nights – Chap 18 08/07/2016
58 1001 Nights – Chap 17 08/07/2016
59 1001 Nights – Chap 16 08/07/2016
60 1001 Nights – Chap 15 08/07/2016
61 1001 Nights – Chap 14 08/07/2016
62 1001 Nights – Chap 13 08/07/2016
63 1001 Nights – Chap 12 08/07/2016
64 1001 Nights – Chap 11 08/07/2016
65 1001 Nights – Chap 10 08/07/2016
66 1001 Nights – Chap 9 08/07/2016
67 1001 Nights – Chap 8 08/07/2016
68 1001 Nights – Chap 7 08/07/2016
69 1001 Nights – Chap 6 08/07/2016
70 1001 Nights – Chap 5 08/07/2016
71 1001 Nights – Chap 4 08/07/2016
72 1001 Nights – Chap 3 08/07/2016
73 1001 Nights – Chap 2 08/07/2016
74 1001 Nights – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Hive

Kim Gyu Sam

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Gintama

Hideaki Sorachi

Kingdom

Hara Yasuhisa