4-Gatsu No Kimi, Spica

4-Gatsu No Kimi, Spica

Tên khác: Không có
Tác giả: Sugiyama Miwako
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: SA Group
Ngày thêm: 22/10/2016

Sei tình cờ vào được một trường trung học có tiếng và nhận ra rằng cô không thể kết được bạn ở đây. Cho đến khi cô gặp Taiyou và Mizuki và điều gì sẽ chờ họ ở trường trung học đây!

Chương truyện · Xem từ đầu →