6000 – The Deep Sea of Madness

6000 – The Deep Sea of Madness

Tên khác: Không có
Tác giả: Koike Nokuto
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: Death Place
Ngày thêm: 30/10/2016

Một vụ thảm sát đẩm máu công nhân ở một công ty nằm sâu 6000 mét dưới đáy biển… ba năm sau… khu vực đó được chuyển cho một công ty khác… Kadokura Kengo và mọi người được gửi xuống đó để làm việc… và mọi chuyện bắt đầu…

Truyện Liên Quan

Soul Cartel

Kim Eun-hyo, Kim Yeong-ji

Hive

Kim Gyu Sam

Red Storm

Cyungchan Noh, Hyun Ahm

Witch Hunter

Cho Jung-man

Apocalypse no Toride HẾT

Kuraishi Yuu, Inabe Kazu

I am a Hero

Hanazawa Kengo

Clover

Tetsuhiro Hirakawa