999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 14/10/2016

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 260 19/01/2018
2 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 259 17/01/2018
3 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 258 17/01/2018
4 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 257 14/01/2018
5 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 256 11/01/2018
6 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 255 11/01/2018
7 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 254 11/01/2018
8 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 253 05/01/2018
9 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 252 05/01/2018
10 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 251 05/01/2018
11 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 250 28/12/2017
12 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 249 28/12/2017
13 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 248 28/12/2017
14 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 247 23/12/2017
15 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 246 20/12/2017
16 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 245 16/12/2017
17 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 244 16/12/2017
18 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 243 13/12/2017
19 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 242 10/12/2017
20 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 241 10/12/2017
21 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 240 06/12/2017
22 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 239 02/12/2017
23 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 238 02/12/2017
24 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 237 02/12/2017
25 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 236 28/11/2017
26 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 235 24/11/2017
27 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 234 24/11/2017
28 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 233 24/11/2017
29 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 232 18/11/2017
30 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 231 18/11/2017
31 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 230 18/11/2017
32 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 229 14/11/2017
33 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 228 14/11/2017
34 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 227 08/11/2017
35 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 226 06/11/2017
36 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 225 05/11/2017
37 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 224 02/11/2017
38 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 223 01/11/2017
39 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 222 30/10/2017
40 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 221 28/10/2017
41 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 220 25/10/2017
42 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 219 23/10/2017
43 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 218 22/10/2017
44 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 217 20/10/2017
45 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 216 17/10/2017
46 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 215 16/10/2017
47 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 214 13/10/2017
48 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 213 13/10/2017
49 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 212 09/10/2017
50 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 211 07/10/2017
51 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 210 05/10/2017
52 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 209 05/10/2017
53 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 208 02/10/2017
54 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 207 29/09/2017
55 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 206 27/09/2017
56 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 205 25/09/2017
57 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 204 24/09/2017
58 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 203 21/09/2017
59 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 202 19/09/2017
60 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 201 17/09/2017
61 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 200 15/09/2017
62 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 199 14/09/2017
63 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 198 12/09/2017
64 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 197 11/09/2017
65 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 196 07/09/2017
66 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 195 05/09/2017
67 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 194 04/09/2017
68 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 193 01/09/2017
69 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 192 30/08/2017
70 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 191 28/08/2017
71 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 190 26/08/2017
72 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 189 24/08/2017
73 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 188 22/08/2017
74 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 187 21/08/2017
75 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 186 19/08/2017
76 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 185 19/08/2017
77 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 184 18/08/2017
78 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 183 18/08/2017
79 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 182 17/08/2017
80 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 181 17/08/2017
81 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 180 16/08/2017
82 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 179 16/08/2017
83 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 178 16/08/2017
84 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 177 15/08/2017
85 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 176 15/08/2017
86 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 175 14/08/2017
87 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 174 14/08/2017
88 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 173 13/08/2017
89 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 172 13/08/2017
90 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 171 12/08/2017
91 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 170 12/08/2017
92 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 169 12/08/2017
93 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 168 11/08/2017
94 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 167 11/08/2017
95 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 166 11/08/2017
96 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 165 10/08/2017
97 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 164 10/08/2017
98 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 163 09/08/2017
99 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 162 09/08/2017
100 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 161 08/08/2017
101 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 160 08/08/2017
102 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 159 07/08/2017
103 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 158 07/08/2017
104 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 157 07/08/2017
105 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 156 06/08/2017
106 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 155 06/08/2017
107 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 154 06/08/2017
108 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 153 05/08/2017
109 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 152 05/08/2017
110 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 151 04/08/2017
111 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 150 03/08/2017
112 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 149 03/08/2017
113 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 148 03/08/2017
114 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 147 02/08/2017
115 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 146 02/08/2017
116 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 145 01/08/2017
117 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 144 01/08/2017
118 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 143 01/08/2017
119 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 142 31/07/2017
120 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 141 31/07/2017
121 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 140 31/07/2017
122 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 139 31/07/2017
123 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 138 30/07/2017
124 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 137 29/07/2017
125 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 136 28/07/2017
126 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 135 27/07/2017
127 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 134 26/07/2017
128 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 133 25/07/2017
129 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 132 24/07/2017
130 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 131 23/07/2017
131 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 130 22/07/2017
132 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 129 21/07/2017
133 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 128 20/07/2017
134 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 127 19/07/2017
135 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 126 18/07/2017
136 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 125 17/07/2017
137 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 124 16/07/2017
138 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 123 15/07/2017
139 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 122 14/07/2017
140 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 121 13/07/2017
141 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 120 12/07/2017
142 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 119 11/07/2017
143 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 118 05/07/2017
144 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 117 30/06/2017
145 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 116 29/06/2017
146 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 115 27/06/2017
147 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 114 24/06/2017
148 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 113 23/06/2017
149 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 112 21/06/2017
150 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 111 13/06/2017
151 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 110 06/06/2017
152 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 109 31/05/2017
153 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 108 27/05/2017
154 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 107 25/05/2017
155 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 106 23/05/2017
156 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 105 19/05/2017
157 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 104 17/05/2017
158 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 103 15/05/2017
159 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 102 11/05/2017
160 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 101 10/05/2017
161 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 100 09/05/2017
162 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 99 03/05/2017
163 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 98 11/04/2017
164 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 97 10/04/2017
165 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 96 04/04/2017
166 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 95 01/04/2017
167 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 94 30/03/2017
168 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 93 29/03/2017
169 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 92 28/03/2017
170 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 91 27/03/2017
171 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 90 15/02/2017
172 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 89 14/02/2017
173 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 88 13/02/2017
174 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 87 12/02/2017
175 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 86 11/02/2017
176 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 85 10/02/2017
177 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 84 09/02/2017
178 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 83 08/02/2017
179 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 82 07/02/2017
180 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 81 06/02/2017
181 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 80 05/02/2017
182 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 79 04/02/2017
183 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 78 03/02/2017
184 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 77 21/01/2017
185 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 76 20/01/2017
186 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 75 19/01/2017
187 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 74 17/01/2017
188 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 73 16/01/2017
189 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 72 15/01/2017
190 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 71 14/01/2017
191 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 70 13/01/2017
192 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 69 12/01/2017
193 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 68 11/01/2017
194 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 67 10/01/2017
195 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 66 09/01/2017
196 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 65 20/12/2016
197 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 64 19/12/2016
198 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 63 16/12/2016
199 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 62 14/12/2016
200 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 61 13/12/2016
201 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 60 12/12/2016
202 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 59 11/12/2016
203 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 58 10/12/2016
204 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 57 09/12/2016
205 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 56 08/12/2016
206 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 55 07/12/2016
207 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 54 06/12/2016
208 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 53 05/12/2016
209 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 52 04/12/2016
210 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 51 03/12/2016
211 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 50 02/12/2016
212 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 49 01/12/2016
213 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 48 30/11/2016
214 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 47 29/11/2016
215 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 46 28/11/2016
216 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 45 27/11/2016
217 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 44 26/11/2016
218 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 43 25/11/2016
219 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 42 24/11/2016
220 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 41 23/11/2016
221 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 40 22/11/2016
222 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 39 21/11/2016
223 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 38 20/11/2016
224 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 37 19/11/2016
225 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 36 18/11/2016
226 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 35 17/11/2016
227 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 34 16/11/2016
228 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 33 15/11/2016
229 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 32 14/11/2016
230 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 31 13/11/2016
231 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 30 12/11/2016
232 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 29 11/11/2016
233 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 28 10/11/2016
234 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 27 09/11/2016
235 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 26 08/11/2016
236 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 25 07/11/2016
237 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 24 06/11/2016
238 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 23 05/11/2016
239 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 22 04/11/2016
240 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 21 03/11/2016
241 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 20 02/11/2016
242 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 19 01/11/2016
243 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 18 31/10/2016
244 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 17 30/10/2016
245 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 16 29/10/2016
246 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 15 28/10/2016
247 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 14 27/10/2016
248 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 13 26/10/2016
249 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 12 25/10/2016
250 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 11 24/10/2016
251 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 10 23/10/2016
252 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 9 22/10/2016
253 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 8 21/10/2016
254 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 7 20/10/2016
255 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 6 19/10/2016
256 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5 18/10/2016
257 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4 17/10/2016
258 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3 16/10/2016
259 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2 15/10/2016
260 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1 14/10/2016