999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 14/10/2016

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 115 27/06/2017
2 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 114 24/06/2017
3 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 113 23/06/2017
4 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 112 21/06/2017
5 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 111 13/06/2017
6 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 110 06/06/2017
7 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 109 31/05/2017
8 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 108 27/05/2017
9 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 107 25/05/2017
10 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 106 23/05/2017
11 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 105 19/05/2017
12 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 104 17/05/2017
13 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 103 15/05/2017
14 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 102 11/05/2017
15 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 101 10/05/2017
16 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 100 09/05/2017
17 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 99 03/05/2017
18 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 98 11/04/2017
19 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 97 10/04/2017
20 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 96 04/04/2017
21 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 95 01/04/2017
22 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 94 30/03/2017
23 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 93 29/03/2017
24 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 92 28/03/2017
25 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 91 27/03/2017
26 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 90 15/02/2017
27 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 89 14/02/2017
28 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 88 13/02/2017
29 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 87 12/02/2017
30 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 86 11/02/2017
31 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 85 10/02/2017
32 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 84 09/02/2017
33 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 83 08/02/2017
34 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 82 07/02/2017
35 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 81 06/02/2017
36 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 80 05/02/2017
37 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 79 04/02/2017
38 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 78 03/02/2017
39 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 77 21/01/2017
40 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 76 20/01/2017
41 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 75 19/01/2017
42 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 74 17/01/2017
43 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 73 16/01/2017
44 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 72 15/01/2017
45 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 71 14/01/2017
46 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 70 13/01/2017
47 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 69 12/01/2017
48 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 68 11/01/2017
49 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 67 10/01/2017
50 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 66 09/01/2017
51 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 65 20/12/2016
52 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 64 19/12/2016
53 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 63 16/12/2016
54 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 62 14/12/2016
55 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 61 13/12/2016
56 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 60 12/12/2016
57 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 59 11/12/2016
58 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 58 10/12/2016
59 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 57 09/12/2016
60 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 56 08/12/2016
61 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 55 07/12/2016
62 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 54 06/12/2016
63 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 53 05/12/2016
64 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 52 04/12/2016
65 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 51 03/12/2016
66 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 50 02/12/2016
67 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 49 01/12/2016
68 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 48 30/11/2016
69 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 47 29/11/2016
70 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 46 28/11/2016
71 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 45 27/11/2016
72 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 44 26/11/2016
73 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 43 25/11/2016
74 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 42 24/11/2016
75 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 41 23/11/2016
76 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 40 22/11/2016
77 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 39 21/11/2016
78 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 38 20/11/2016
79 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 37 19/11/2016
80 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 36 18/11/2016
81 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 35 17/11/2016
82 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 34 16/11/2016
83 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 33 15/11/2016
84 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 32 14/11/2016
85 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 31 13/11/2016
86 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 30 12/11/2016
87 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 29 11/11/2016
88 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 28 10/11/2016
89 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 27 09/11/2016
90 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 26 08/11/2016
91 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 25 07/11/2016
92 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 24 06/11/2016
93 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 23 05/11/2016
94 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 22 04/11/2016
95 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 21 03/11/2016
96 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 20 02/11/2016
97 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 19 01/11/2016
98 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 18 31/10/2016
99 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 17 30/10/2016
100 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 16 29/10/2016
101 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 15 28/10/2016
102 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 14 27/10/2016
103 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 13 26/10/2016
104 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 12 25/10/2016
105 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 11 24/10/2016
106 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 10 23/10/2016
107 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 9 22/10/2016
108 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 8 21/10/2016
109 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 7 20/10/2016
110 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 6 19/10/2016
111 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5 18/10/2016
112 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4 17/10/2016
113 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3 16/10/2016
114 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2 15/10/2016
115 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1 14/10/2016