A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử

A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Hee Eun
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Truyện Tranh 8
Ngày thêm: 22/12/2016

Tất cả mọi người luôn luôn đặt mục tiêu cao cho chính mình.

Sei-Ann, cô gái trẻ côi, nhưng lại đặt mục tiêu cực vãi là: sẽ vợ của hoàng tử.

Với vẻ đẹp trên trung bình chút nhưng tham vọng đua tranh kinh hồn.

Sei-Ann đã không để ý địa vị xã hội của mình và cứ muốn trở thành vợ của Thái tử tiếp theo.

Từ khi cô là một đứa trẻ, cô biết nghĩa bằng cách nào đó đặc biệt và cô sẽ là vợ Hoàng Tử.

Và thậm chí nếu là với hoàng tử xấu xí nhất, cô cũng cảm thấy nó là một giá nhỏ để trả cho danh hiệu “Đệ Nhẩt Phu Nhân”.

Phần tiếp theo thế nào?

Liệu Sei-Ann có thực hiện được mơ ước vãi của mình, hay một đều may nắm nào đó sẽ đến? Hãy xem truyện nào…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 27 21/12/2016
2 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 26 21/12/2016
3 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 25 21/12/2016
4 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 24 21/12/2016
5 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 23 21/12/2016
6 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 22 21/12/2016
7 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 21 21/12/2016
8 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 20 21/12/2016
9 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 19 21/12/2016
10 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 18 21/12/2016
11 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 17 21/12/2016
12 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 16 21/12/2016
13 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 15 21/12/2016
14 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 14 21/12/2016
15 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 13 21/12/2016
16 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 12 21/12/2016
17 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 11 21/12/2016
18 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 10 21/12/2016
19 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 9 21/12/2016
20 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 8 21/12/2016
21 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 7 21/12/2016
22 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 6 21/12/2016
23 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 5 21/12/2016
24 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 4 21/12/2016
25 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 3 21/12/2016
26 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 2 21/12/2016
27 A Kiss For My Prince – Nụ Hôn Hoàng Tử – Chap 1 21/12/2016