Air Gear

Air Gear

Tên khác: Không có
Tác giả: Oh! Great
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 14/07/2016

Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là “khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch”. Ikki là nhà lãnh đạo của thanh niên băng nhóm tên là “East Side Gunz”. Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki tình cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các “mạnh thường quân” của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest.

Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đã trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ còn tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Trecks.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Air Gear – Chap 357 HẾT13/07/2016
2 Air Gear – Chap 356 13/07/2016
3 Air Gear – Chap 355 13/07/2016
4 Air Gear – Chap 354 13/07/2016
5 Air Gear – Chap 353 13/07/2016
6 Air Gear – Chap 352 13/07/2016
7 Air Gear – Chap 351 13/07/2016
8 Air Gear – Chap 350 13/07/2016
9 Air Gear – Chap 349 13/07/2016
10 Air Gear – Chap 348 13/07/2016
11 Air Gear – Chap 347 13/07/2016
12 Air Gear – Chap 347 13/07/2016
13 Air Gear – Chap 346 13/07/2016
14 Air Gear – Chap 345 13/07/2016
15 Air Gear – Chap 344 13/07/2016
16 Air Gear – Chap 343 13/07/2016
17 Air Gear – Chap 342 13/07/2016
18 Air Gear – Chap 341 13/07/2016
19 Air Gear – Chap 340 13/07/2016
20 Air Gear – Chap 339 13/07/2016
21 Air Gear – Chap 338 13/07/2016
22 Air Gear – Chap 337 13/07/2016
23 Air Gear – Chap 336 13/07/2016
24 Air Gear – Chap 335 13/07/2016
25 Air Gear – Chap 334 13/07/2016
26 Air Gear – Chap 333 13/07/2016
27 Air Gear – Chap 332 13/07/2016
28 Air Gear – Chap 331 13/07/2016
29 Air Gear – Chap 330 13/07/2016
30 Air Gear – Chap 329 13/07/2016
31 Air Gear – Chap 328 13/07/2016
32 Air Gear – Chap 327 13/07/2016
33 Air Gear – Chap 326 13/07/2016
34 Air Gear – Chap 325 13/07/2016
35 Air Gear – Chap 324 13/07/2016
36 Air Gear – Chap 323 13/07/2016
37 Air Gear – Chap 322 13/07/2016
38 Air Gear – Chap 321 13/07/2016
39 Air Gear – Chap 320 13/07/2016
40 Air Gear – Chap 319 13/07/2016
41 Air Gear – Chap 318 13/07/2016
42 Air Gear – Chap 317 13/07/2016
43 Air Gear – Chap 316 13/07/2016
44 Air Gear – Chap 315 13/07/2016
45 Air Gear – Chap 314 13/07/2016
46 Air Gear – Chap 313 13/07/2016
47 Air Gear – Chap 312 13/07/2016
48 Air Gear – Chap 311 13/07/2016
49 Air Gear – Chap 310 13/07/2016
50 Air Gear – Chap 309 13/07/2016
51 Air Gear – Chap 308 13/07/2016
52 Air Gear – Chap 307 13/07/2016
53 Air Gear – Chap 306 13/07/2016
54 Air Gear – Chap 305 13/07/2016
55 Air Gear – Chap 304 13/07/2016
56 Air Gear – Chap 303 13/07/2016
57 Air Gear – Chap 302 13/07/2016
58 Air Gear – Chap 301 13/07/2016
59 Air Gear – Chap 300 13/07/2016
60 Air Gear – Chap 299 13/07/2016
61 Air Gear – Chap 298 13/07/2016
62 Air Gear – Chap 297 13/07/2016
63 Air Gear – Chap 296 13/07/2016
64 Air Gear – Chap 295 13/07/2016
65 Air Gear – Chap 294 13/07/2016
66 Air Gear – Chap 293 13/07/2016
67 Air Gear – Chap 292 13/07/2016
68 Air Gear – Chap 291 13/07/2016
69 Air Gear – Chap 290 13/07/2016
70 Air Gear – Chap 289 13/07/2016
71 Air Gear – Chap 288 13/07/2016
72 Air Gear – Chap 287 13/07/2016
73 Air Gear – Chap 286 13/07/2016
74 Air Gear – Chap 285 13/07/2016
75 Air Gear – Chap 284 13/07/2016
76 Air Gear – Chap 283 13/07/2016
77 Air Gear – Chap 282 13/07/2016
78 Air Gear – Chap 281 13/07/2016
79 Air Gear – Chap 280 13/07/2016
80 Air Gear – Chap 279 13/07/2016
81 Air Gear – Chap 278 13/07/2016
82 Air Gear – Chap 277 13/07/2016
83 Air Gear – Chap 276 13/07/2016
84 Air Gear – Chap 275 13/07/2016
85 Air Gear – Chap 274 13/07/2016
86 Air Gear – Chap 273 13/07/2016
87 Air Gear – Chap 272 13/07/2016
88 Air Gear – Chap 271 13/07/2016
89 Air Gear – Chap 270 13/07/2016
90 Air Gear – Chap 269 13/07/2016
91 Air Gear – Chap 268 13/07/2016
92 Air Gear – Chap 267 13/07/2016
93 Air Gear – Chap 266 13/07/2016
94 Air Gear – Chap 265 13/07/2016
95 Air Gear – Chap 264 13/07/2016
96 Air Gear – Chap 263 13/07/2016
97 Air Gear – Chap 262 13/07/2016
98 Air Gear – Chap 261 13/07/2016
99 Air Gear – Chap 260 13/07/2016
100 Air Gear – Chap 259 13/07/2016
101 Air Gear – Chap 258 13/07/2016
102 Air Gear – Chap 257 13/07/2016
103 Air Gear – Chap 256 13/07/2016
104 Air Gear – Chap 255 13/07/2016
105 Air Gear – Chap 254 13/07/2016
106 Air Gear – Chap 253 13/07/2016
107 Air Gear – Chap 252 13/07/2016
108 Air Gear – Chap 251 13/07/2016
109 Air Gear – Chap 250 13/07/2016
110 Air Gear – Chap 249 13/07/2016
111 Air Gear – Chap 248 13/07/2016
112 Air Gear – Chap 247 13/07/2016
113 Air Gear – Chap 246 13/07/2016
114 Air Gear – Chap 245 13/07/2016
115 Air Gear – Chap 244 13/07/2016
116 Air Gear – Chap 243 13/07/2016
117 Air Gear – Chap 242 13/07/2016
118 Air Gear – Chap 241 13/07/2016
119 Air Gear – Chap 240 13/07/2016
120 Air Gear – Chap 239 13/07/2016
121 Air Gear – Chap 238 13/07/2016
122 Air Gear – Chap 237 13/07/2016
123 Air Gear – Chap 236 13/07/2016
124 Air Gear – Chap 235 13/07/2016
125 Air Gear – Chap 234 13/07/2016
126 Air Gear – Chap 233 13/07/2016
127 Air Gear – Chap 232 13/07/2016
128 Air Gear – Chap 231 13/07/2016
129 Air Gear – Chap 230 13/07/2016
130 Air Gear – Chap 229 13/07/2016
131 Air Gear – Chap 228 13/07/2016
132 Air Gear – Chap 227 13/07/2016
133 Air Gear – Chap 226 13/07/2016
134 Air Gear – Chap 225 13/07/2016
135 Air Gear – Chap 224 13/07/2016
136 Air Gear – Chap 223 13/07/2016
137 Air Gear – Chap 222 13/07/2016
138 Air Gear – Chap 221 13/07/2016
139 Air Gear – Chap 220 13/07/2016
140 Air Gear – Chap 219 13/07/2016
141 Air Gear – Chap 218 13/07/2016
142 Air Gear – Chap 217 13/07/2016
143 Air Gear – Chap 216 13/07/2016
144 Air Gear – Chap 215 13/07/2016
145 Air Gear – Chap 214 13/07/2016
146 Air Gear – Chap 213 13/07/2016
147 Air Gear – Chap 212 13/07/2016
148 Air Gear – Chap 211 13/07/2016
149 Air Gear – Chap 210 13/07/2016
150 Air Gear – Chap 209 13/07/2016
151 Air Gear – Chap 208 13/07/2016
152 Air Gear – Chap 207 13/07/2016
153 Air Gear – Chap 206 13/07/2016
154 Air Gear – Chap 205 13/07/2016
155 Air Gear – Chap 204 13/07/2016
156 Air Gear – Chap 203 13/07/2016
157 Air Gear – Chap 202 13/07/2016
158 Air Gear – Chap 201 13/07/2016
159 Air Gear – Chap 200 13/07/2016
160 Air Gear – Chap 199 13/07/2016
161 Air Gear – Chap 198 13/07/2016
162 Air Gear – Chap 197 13/07/2016
163 Air Gear – Chap 196 13/07/2016
164 Air Gear – Chap 195 13/07/2016
165 Air Gear – Chap 194 13/07/2016
166 Air Gear – Chap 193 13/07/2016
167 Air Gear – Chap 192 13/07/2016
168 Air Gear – Chap 191 13/07/2016
169 Air Gear – Chap 190 13/07/2016
170 Air Gear – Chap 189 13/07/2016
171 Air Gear – Chap 188 13/07/2016
172 Air Gear – Chap 187 13/07/2016
173 Air Gear – Chap 186 13/07/2016
174 Air Gear – Chap 185 13/07/2016
175 Air Gear – Chap 184 13/07/2016
176 Air Gear – Chap 183 13/07/2016
177 Air Gear – Chap 182 13/07/2016
178 Air Gear – Chap 181 13/07/2016
179 Air Gear – Chap 180 13/07/2016
180 Air Gear – Chap 179 13/07/2016
181 Air Gear – Chap 178 13/07/2016
182 Air Gear – Chap 177 13/07/2016
183 Air Gear – Chap 176 13/07/2016
184 Air Gear – Chap 175 13/07/2016
185 Air Gear – Chap 174 13/07/2016
186 Air Gear – Chap 173 13/07/2016
187 Air Gear – Chap 172 13/07/2016
188 Air Gear – Chap 171 13/07/2016
189 Air Gear – Chap 170 13/07/2016
190 Air Gear – Chap 169 13/07/2016
191 Air Gear – Chap 168 13/07/2016
192 Air Gear – Chap 167 13/07/2016
193 Air Gear – Chap 166 13/07/2016
194 Air Gear – Chap 165 13/07/2016
195 Air Gear – Chap 164 13/07/2016
196 Air Gear – Chap 163 13/07/2016
197 Air Gear – Chap 162 13/07/2016
198 Air Gear – Chap 161 13/07/2016
199 Air Gear – Chap 160 13/07/2016
200 Air Gear – Chap 159 13/07/2016
201 Air Gear – Chap 158 13/07/2016
202 Air Gear – Chap 157 13/07/2016
203 Air Gear – Chap 156 13/07/2016
204 Air Gear – Chap 155 13/07/2016
205 Air Gear – Chap 154 13/07/2016
206 Air Gear – Chap 153 13/07/2016
207 Air Gear – Chap 152 13/07/2016
208 Air Gear – Chap 151 13/07/2016
209 Air Gear – Chap 150 13/07/2016
210 Air Gear – Chap 149 13/07/2016
211 Air Gear – Chap 148 13/07/2016
212 Air Gear – Chap 147 13/07/2016
213 Air Gear – Chap 146 13/07/2016
214 Air Gear – Chap 145 13/07/2016
215 Air Gear – Chap 144 13/07/2016
216 Air Gear – Chap 143 13/07/2016
217 Air Gear – Chap 142 13/07/2016
218 Air Gear – Chap 141 13/07/2016
219 Air Gear – Chap 140 13/07/2016
220 Air Gear – Chap 139 13/07/2016
221 Air Gear – Chap 138 13/07/2016
222 Air Gear – Chap 137 13/07/2016
223 Air Gear – Chap 136 13/07/2016
224 Air Gear – Chap 135 13/07/2016
225 Air Gear – Chap 134 13/07/2016
226 Air Gear – Chap 133 13/07/2016
227 Air Gear – Chap 132 13/07/2016
228 Air Gear – Chap 131 13/07/2016
229 Air Gear – Chap 130 13/07/2016
230 Air Gear – Chap 129 13/07/2016
231 Air Gear – Chap 128 13/07/2016
232 Air Gear – Chap 127 13/07/2016
233 Air Gear – Chap 126 13/07/2016
234 Air Gear – Chap 125 13/07/2016
235 Air Gear – Chap 124 13/07/2016
236 Air Gear – Chap 123 13/07/2016
237 Air Gear – Chap 122 13/07/2016
238 Air Gear – Chap 121 13/07/2016
239 Air Gear – Chap 120 13/07/2016
240 Air Gear – Chap 119 13/07/2016
241 Air Gear – Chap 118 13/07/2016
242 Air Gear – Chap 117 13/07/2016
243 Air Gear – Chap 116 13/07/2016
244 Air Gear – Chap 115 13/07/2016
245 Air Gear – Chap 114 13/07/2016
246 Air Gear – Chap 113 13/07/2016
247 Air Gear – Chap 112 13/07/2016
248 Air Gear – Chap 111 13/07/2016
249 Air Gear – Chap 110 13/07/2016
250 Air Gear – Chap 109 13/07/2016
251 Air Gear – Chap 108 13/07/2016
252 Air Gear – Chap 107 13/07/2016
253 Air Gear – Chap 106 13/07/2016
254 Air Gear – Chap 105 13/07/2016
255 Air Gear – Chap 104 13/07/2016
256 Air Gear – Chap 103 13/07/2016
257 Air Gear – Chap 102 13/07/2016
258 Air Gear – Chap 101 13/07/2016
259 Air Gear – Chap 100 13/07/2016
260 Air Gear – Chap 99 13/07/2016
261 Air Gear – Chap 98 13/07/2016
262 Air Gear – Chap 97 13/07/2016
263 Air Gear – Chap 96 13/07/2016
264 Air Gear – Chap 95 13/07/2016
265 Air Gear – Chap 94 13/07/2016
266 Air Gear – Chap 93 13/07/2016
267 Air Gear – Chap 92 13/07/2016
268 Air Gear – Chap 91 13/07/2016
269 Air Gear – Chap 90 13/07/2016
270 Air Gear – Chap 89 13/07/2016
271 Air Gear – Chap 88 13/07/2016
272 Air Gear – Chap 87 13/07/2016
273 Air Gear – Chap 86 13/07/2016
274 Air Gear – Chap 85 13/07/2016
275 Air Gear – Chap 84 13/07/2016
276 Air Gear – Chap 83 13/07/2016
277 Air Gear – Chap 82 13/07/2016
278 Air Gear – Chap 81 13/07/2016
279 Air Gear – Chap 80 13/07/2016
280 Air Gear – Chap 79 13/07/2016
281 Air Gear – Chap 78 13/07/2016
282 Air Gear – Chap 77 13/07/2016
283 Air Gear – Chap 76 13/07/2016
284 Air Gear – Chap 75 13/07/2016
285 Air Gear – Chap 74 13/07/2016
286 Air Gear – Chap 73 13/07/2016
287 Air Gear – Chap 72 13/07/2016
288 Air Gear – Chap 71 13/07/2016
289 Air Gear – Chap 70 13/07/2016
290 Air Gear – Chap 69 13/07/2016
291 Air Gear – Chap 68 13/07/2016
292 Air Gear – Chap 67 13/07/2016
293 Air Gear – Chap 66 13/07/2016
294 Air Gear – Chap 65 13/07/2016
295 Air Gear – Chap 64 13/07/2016
296 Air Gear – Chap 63 13/07/2016
297 Air Gear – Chap 62 13/07/2016
298 Air Gear – Chap 61 13/07/2016
299 Air Gear – Chap 60 13/07/2016
300 Air Gear – Chap 59 13/07/2016
301 Air Gear – Chap 58 13/07/2016
302 Air Gear – Chap 57 13/07/2016
303 Air Gear – Chap 56 13/07/2016
304 Air Gear – Chap 55 13/07/2016
305 Air Gear – Chap 54 13/07/2016
306 Air Gear – Chap 53 13/07/2016
307 Air Gear – Chap 52 13/07/2016
308 Air Gear – Chap 51 13/07/2016
309 Air Gear – Chap 50 13/07/2016
310 Air Gear – Chap 49 13/07/2016
311 Air Gear – Chap 48 13/07/2016
312 Air Gear – Chap 47 13/07/2016
313 Air Gear – Chap 46 13/07/2016
314 Air Gear – Chap 45 13/07/2016
315 Air Gear – Chap 44 13/07/2016
316 Air Gear – Chap 43 13/07/2016
317 Air Gear – Chap 42 13/07/2016
318 Air Gear – Chap 41 13/07/2016
319 Air Gear – Chap 40 13/07/2016
320 Air Gear – Chap 39 13/07/2016
321 Air Gear – Chap 38 13/07/2016
322 Air Gear – Chap 37 13/07/2016
323 Air Gear – Chap 36 13/07/2016
324 Air Gear – Chap 35 13/07/2016
325 Air Gear – Chap 34 13/07/2016
326 Air Gear – Chap 33 13/07/2016
327 Air Gear – Chap 32 13/07/2016
328 Air Gear – Chap 31 13/07/2016
329 Air Gear – Chap 30 13/07/2016
330 Air Gear – Chap 29 13/07/2016
331 Air Gear – Chap 28 13/07/2016
332 Air Gear – Chap 27 13/07/2016
333 Air Gear – Chap 26 13/07/2016
334 Air Gear – Chap 25 13/07/2016
335 Air Gear – Chap 24 13/07/2016
336 Air Gear – Chap 23 13/07/2016
337 Air Gear – Chap 22 13/07/2016
338 Air Gear – Chap 21 13/07/2016
339 Air Gear – Chap 20 13/07/2016
340 Air Gear – Chap 19 13/07/2016
341 Air Gear – Chap 18 13/07/2016
342 Air Gear – Chap 17 13/07/2016
343 Air Gear – Chap 16 13/07/2016
344 Air Gear – Chap 15 13/07/2016
345 Air Gear – Chap 14 13/07/2016
346 Air Gear – Chap 13 13/07/2016
347 Air Gear – Chap 12 13/07/2016
348 Air Gear – Chap 11 13/07/2016
349 Air Gear – Chap 10 13/07/2016
350 Air Gear – Chap 9 13/07/2016
351 Air Gear – Chap 8 13/07/2016
352 Air Gear – Chap 7 13/07/2016
353 Air Gear – Chap 6 13/07/2016
354 Air Gear – Chap 5 13/07/2016
355 Air Gear – Chap 4 13/07/2016
356 Air Gear – Chap 3 13/07/2016
357 Air Gear – Chap 2 13/07/2016
358 Air Gear – Chap 1 13/07/2016

Truyện Liên Quan

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

One Piece

Eiichiro ODA

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Hive

Kim Gyu Sam