Akagami no Shirayukihime

Akagami no Shirayukihime

Tên khác: Bạch tuyết tóc đỏ
Tác giả: Akizuki Sorata
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: SxS Group
Ngày thêm: 09/07/2016

Shirayuki bẩm sinh đã có mái tóc màu đỏ táo rất đẹp và hiếm.Cô bị một hoàng tử nổi tiếng ngu ngốc, Raji, bắt làm phi tần. Shirayuki không chấp nhận điều đó.Cô cắt đi mái tóc và trốn sang một nước láng giềng. Khi vượt qua khu rừng biên giới hai nước, cô đã gặp Zen. Nhưng Zen thật sự là ai? Và chuyện gì sẽ xảy ra với Shirayuki khi hoàng tử Raji phái sứ giả đến bắt cô về? Mời các bạn đón xem…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Akagami no Shirayukihime – Chap 84 03/04/2017
2 Akagami no Shirayukihime – Chap 83 22/03/2017
3 Akagami no Shirayukihime – Chap 82 19/03/2017
4 Akagami no Shirayukihime – Chap 81 10/03/2017
5 Akagami no Shirayukihime – Chap 80 07/03/2017
6 Akagami no Shirayukihime – Chap 79 07/09/2016
7 Akagami no Shirayukihime – Chap 78 07/09/2016
8 Akagami no Shirayukihime – Chap 77 07/09/2016
9 Akagami no Shirayukihime – Chap 76 08/07/2016
10 Akagami no Shirayukihime – Chap 75 08/07/2016
11 Akagami no Shirayukihime – Chap 74.5 08/07/2016
12 Akagami no Shirayukihime – Chap 74 08/07/2016
13 Akagami no Shirayukihime – Chap 73.5 08/07/2016
14 Akagami no Shirayukihime – Chap 73 08/07/2016
15 Akagami no Shirayukihime – Chap 72 08/07/2016
16 Akagami no Shirayukihime – Chap 71 08/07/2016
17 Akagami no Shirayukihime – Chap 70.5 08/07/2016
18 Akagami no Shirayukihime – Chap 70 08/07/2016
19 Akagami no Shirayukihime – Chap 69 08/07/2016
20 Akagami no Shirayukihime – Chap 68 08/07/2016
21 Akagami no Shirayukihime – Chap 67 08/07/2016
22 Akagami no Shirayukihime – Chap 66 08/07/2016
23 Akagami no Shirayukihime – Chap 65 08/07/2016
24 Akagami no Shirayukihime – Chap 64 08/07/2016
25 Akagami no Shirayukihime – Chap 63 08/07/2016
26 Akagami no Shirayukihime – Chap 62 08/07/2016
27 Akagami no Shirayukihime – Chap 61 08/07/2016
28 Akagami no Shirayukihime – Chap 60 08/07/2016
29 Akagami no Shirayukihime – Chap 59 08/07/2016
30 Akagami no Shirayukihime – Chap 58 08/07/2016
31 Akagami no Shirayukihime – Chap 57 08/07/2016
32 Akagami no Shirayukihime – Chap 56 08/07/2016
33 Akagami no Shirayukihime – Chap 55 08/07/2016
34 Akagami no Shirayukihime – Chap 54 08/07/2016
35 Akagami no Shirayukihime – Chap 53 08/07/2016
36 Akagami no Shirayukihime – Chap 52 08/07/2016
37 Akagami no Shirayukihime – Chap 51 08/07/2016
38 Akagami no Shirayukihime – Chap 50.5 08/07/2016
39 Akagami no Shirayukihime – Chap 50 08/07/2016
40 Akagami no Shirayukihime – Chap 49 08/07/2016
41 Akagami no Shirayukihime – Chap 48 08/07/2016
42 Akagami no Shirayukihime – Chap 47 08/07/2016
43 Akagami no Shirayukihime – Chap 46 08/07/2016
44 Akagami no Shirayukihime – Chap 45 08/07/2016
45 Akagami no Shirayukihime – Chap 44.5 08/07/2016
46 Akagami no Shirayukihime – Chap 44 08/07/2016
47 Akagami no Shirayukihime – Chap 43 08/07/2016
48 Akagami no Shirayukihime – Chap 42 08/07/2016
49 Akagami no Shirayukihime – Chap 41 08/07/2016
50 Akagami no Shirayukihime – Chap 40.5 08/07/2016
51 Akagami no Shirayukihime – Chap 40 08/07/2016
52 Akagami no Shirayukihime – Chap 39.6 08/07/2016
53 Akagami no Shirayukihime – Chap 39.5 08/07/2016
54 Akagami no Shirayukihime – Chap 39 08/07/2016
55 Akagami no Shirayukihime – Chap 38 08/07/2016
56 Akagami no Shirayukihime – Chap 37 08/07/2016
57 Akagami no Shirayukihime – Chap 36 08/07/2016
58 Akagami no Shirayukihime – Chap 35 08/07/2016
59 Akagami no Shirayukihime – Chap 34 08/07/2016
60 Akagami no Shirayukihime – Chap 33 08/07/2016
61 Akagami no Shirayukihime – Chap 32 08/07/2016
62 Akagami no Shirayukihime – Chap 31 08/07/2016
63 Akagami no Shirayukihime – Chap 30 08/07/2016
64 Akagami no Shirayukihime – Chap 29 08/07/2016
65 Akagami no Shirayukihime – Chap 28 08/07/2016
66 Akagami no Shirayukihime – Chap 27 08/07/2016
67 Akagami no Shirayukihime – Chap 26 08/07/2016
68 Akagami no Shirayukihime – Chap 25 08/07/2016
69 Akagami no Shirayukihime – Chap 24 08/07/2016
70 Akagami no Shirayukihime – Chap 23 08/07/2016
71 Akagami no Shirayukihime – Chap 22 08/07/2016
72 Akagami no Shirayukihime – Chap 21 08/07/2016
73 Akagami no Shirayukihime – Chap 20 08/07/2016
74 Akagami no Shirayukihime – Chap 19 08/07/2016
75 Akagami no Shirayukihime – Chap 18 08/07/2016
76 Akagami no Shirayukihime – Chap 17 08/07/2016
77 Akagami no Shirayukihime – Chap 16 08/07/2016
78 Akagami no Shirayukihime – Chap 15 08/07/2016
79 Akagami no Shirayukihime – Chap 14 08/07/2016
80 Akagami no Shirayukihime – Chap 13 08/07/2016
81 Akagami no Shirayukihime – Chap 12 08/07/2016
82 Akagami no Shirayukihime – Chap 11 08/07/2016
83 Akagami no Shirayukihime – Chap 10 08/07/2016
84 Akagami no Shirayukihime – Chap 9 08/07/2016
85 Akagami no Shirayukihime – Chap 8 08/07/2016
86 Akagami no Shirayukihime – Chap 7 08/07/2016
87 Akagami no Shirayukihime – Chap 6 08/07/2016
88 Akagami no Shirayukihime – Chap 5 08/07/2016
89 Akagami no Shirayukihime – Chap 4 08/07/2016
90 Akagami no Shirayukihime – Chap 3 08/07/2016
91 Akagami no Shirayukihime – Chap 2 08/07/2016
92 Akagami no Shirayukihime – Chap 1 08/07/2016
93 Akagami no Shirayukihime – Chap 0 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Nanoka no Kare HẾT

Tekkotsu Saro, Toumori Miyoshi