Akame ga Kiru!

Akame ga Kiru!

Tên khác: Akame ga Kill
Tác giả: Tashiro Tetsuya, Takahiro
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Con người dần dần rồi cũng mục rữa, quốc gia dần dần rồi cũng diệt vong…dù cho là thủ đô của đế quốc đã phồn thịnh hơn ngàn năm… cũng không thể tránh khỏi suy tàn, con người biến thành ác ma, cuộc sống hóa thành địa ngục… Lũ ác ma đó thoát khỏi bàn tay thượng đế, nhưng đừng hòng thoát khỏi chúng ta! Những thành viên của… Hội Sát Thủ!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Akame ga Kiru! – Chap 78 HẾT15/02/2017
2 Akame ga Kiru! – Chap 77 31/12/2016
3 Akame ga Kiru! – Chap 76.5 09/11/2016
4 Akame ga Kiru! – Chap 76 09/11/2016
5 Akame ga Kiru! – Chap 75 09/11/2016
6 Akame ga Kiru! – Chap 74 09/11/2016
7 Akame ga Kiru! – Chap 73 09/11/2016
8 Akame ga Kiru! – Chap 72.5 09/11/2016
9 Akame ga Kiru! – Chap 72 09/11/2016
10 Akame ga Kiru! – Chap 71 09/11/2016
11 Akame ga Kiru! – Chap 70 11/10/2016
12 Akame ga Kiru! – Chap 69 08/07/2016
13 Akame ga Kiru! – Chap 68 08/07/2016
14 Akame ga Kiru! – Chap 67 08/07/2016
15 Akame ga Kiru! – Chap 66 08/07/2016
16 Akame ga Kiru! – Chap 65 08/07/2016
17 Akame ga Kiru! – Chap 64 08/07/2016
18 Akame ga Kiru! – Chap 63 08/07/2016
19 Akame ga Kiru! – Chap 62 08/07/2016
20 Akame ga Kiru! – Chap 61 08/07/2016
21 Akame ga Kiru! – Chap 60 08/07/2016
22 Akame ga Kiru! – Chap 59 08/07/2016
23 Akame ga Kiru! – Chap 058.2 08/07/2016
24 Akame ga Kiru! – Chap 058.1 08/07/2016
25 Akame ga Kiru! – Chap 57 08/07/2016
26 Akame ga Kiru! – Chap 56 08/07/2016
27 Akame ga Kiru! – Chap 55 08/07/2016
28 Akame ga Kiru! – Chap 54 08/07/2016
29 Akame ga Kiru! – Chap 53.6 08/07/2016
30 Akame ga Kiru! – Chap 53 08/07/2016
31 Akame ga Kiru! – Chap 52.5 08/07/2016
32 Akame ga Kiru! – Chap 52 08/07/2016
33 Akame ga Kiru! – Chap 51 08/07/2016
34 Akame ga Kiru! – Chap 50 08/07/2016
35 Akame ga Kiru! – Chap 49 08/07/2016
36 Akame ga Kiru! – Chap 48 08/07/2016
37 Akame ga Kiru! – Chap 47 08/07/2016
38 Akame ga Kiru! – Chap 46 08/07/2016
39 Akame ga Kiru! – Chap 45 08/07/2016
40 Akame ga Kiru! – Chap 44 08/07/2016
41 Akame ga Kiru! – Chap 43 08/07/2016
42 Akame ga Kiru! – Chap 42 08/07/2016
43 Akame ga Kiru! – Chap 41 08/07/2016
44 Akame ga Kiru! – Chap 40 08/07/2016
45 Akame ga Kiru! – Chap 39 08/07/2016
46 Akame ga Kiru! – Chap 38 08/07/2016
47 Akame ga Kiru! – Chap 37 08/07/2016
48 Akame ga Kiru! – Chap vol5 08/07/2016
49 Akame ga Kiru! – Chap 36 08/07/2016
50 Akame ga Kiru! – Chap 35 08/07/2016
51 Akame ga Kiru! – Chap 34 08/07/2016
52 Akame ga Kiru! – Chap 33.5 08/07/2016
53 Akame ga Kiru! – Chap 33 08/07/2016
54 Akame ga Kiru! – Chap 32 08/07/2016
55 Akame ga Kiru! – Chap 31 08/07/2016
56 Akame ga Kiru! – Chap 30 08/07/2016
57 Akame ga Kiru! – Chap 29 08/07/2016
58 Akame ga Kiru! – Chap 28 08/07/2016
59 Akame ga Kiru! – Chap 27 08/07/2016
60 Akame ga Kiru! – Chap 26 08/07/2016
61 Akame ga Kiru! – Chap 25 08/07/2016
62 Akame ga Kiru! – Chap 24 08/07/2016
63 Akame ga Kiru! – Chap 23 08/07/2016
64 Akame ga Kiru! – Chap 22 08/07/2016
65 Akame ga Kiru! – Chap 21 08/07/2016
66 Akame ga Kiru! – Chap 20 08/07/2016
67 Akame ga Kiru! – Chap 19 08/07/2016
68 Akame ga Kiru! – Chap 18 08/07/2016
69 Akame ga Kiru! – Chap 17 08/07/2016
70 Akame ga Kiru! – Chap 16 08/07/2016
71 Akame ga Kiru! – Chap 15 08/07/2016
72 Akame ga Kiru! – Chap 14 08/07/2016
73 Akame ga Kiru! – Chap 13 08/07/2016
74 Akame ga Kiru! – Chap 12 08/07/2016
75 Akame ga Kiru! – Chap 11 08/07/2016
76 Akame ga Kiru! – Chap 10 08/07/2016
77 Akame ga Kiru! – Chap 9 08/07/2016
78 Akame ga Kiru! – Chap 8 08/07/2016
79 Akame ga Kiru! – Chap 7 08/07/2016
80 Akame ga Kiru! – Chap 6 08/07/2016
81 Akame ga Kiru! – Chap 5 08/07/2016
82 Akame ga Kiru! – Chap 5 08/07/2016
83 Akame ga Kiru! – Chap 4 08/07/2016
84 Akame ga Kiru! – Chap 3 08/07/2016
85 Akame ga Kiru! – Chap 2 08/07/2016
86 Akame ga Kiru! – Chap 1 08/07/2016
87 Akame ga Kiru! – Chap 0 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

One Piece

Eiichiro ODA

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su