Akatsuki no Yona

Akatsuki no Yona

Tên khác: Không có
Tác giả: KUSANAGI Mizuho
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 08/07/2016

Yona là công chúa duy nhất của một vương quốc, sống cuộc sống xa hoa và vô ưu của một công chúa. Cô ấy có tất cả: những bộ quần áo lộng lẫy nhất, mỹ phẩm tuyệt nhất, đồ ngọt ngon nhất, có người cha là hoàng đế hết mực yêu thương, có người anh họ vô cùng điển trai, Soo-won, để ý đến. Nhưng, cô lại có một mái tóc màu đỏ và có một tên vệ sĩ vô cùng phiền nhiễu, Son Hak. Cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo đó lại nhanh chóng tiêu tan khi người mà cô yêu, Soo-won, đã giết cha của cô để đảm bảo con đường lên nắm quyền của mình. Son Hak cùng Yona bỏ trốn và sống cuộc sống ẩn mình từ đó…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Akatsuki no Yona – Chap 146 16/10/2017
2 Akatsuki no Yona – Chap 145 03/09/2017
3 Akatsuki no Yona – Chap 144 01/08/2017
4 Akatsuki no Yona – Chap 143 23/07/2017
5 Akatsuki no Yona – Chap 142 09/07/2017
6 Akatsuki no Yona – Chap 141 06/07/2017
7 Akatsuki no Yona – Chap 140 26/06/2017
8 Akatsuki no Yona – Chap 139 15/06/2017
9 Akatsuki no Yona – Chap 138 30/05/2017
10 Akatsuki no Yona – Chap 137 12/05/2017
11 Akatsuki no Yona – Chap 136 08/05/2017
12 Akatsuki no Yona – Chap 135 01/05/2017
13 Akatsuki no Yona – Chap 134.5 21/04/2017
14 Akatsuki no Yona – Chap 134 21/03/2017
15 Akatsuki no Yona – Chap 133 21/01/2017
16 Akatsuki no Yona – Chap 132 02/12/2016
17 Akatsuki no Yona – Chap 131 02/12/2016
18 Akatsuki no Yona – Chap 130 25/10/2016
19 Akatsuki no Yona – Chap 129 12/09/2016
20 Akatsuki no Yona – Chap 128 24/08/2016
21 Akatsuki no Yona – Chap 127 11/08/2016
22 Akatsuki no Yona – Chap 126 11/08/2016
23 Akatsuki no Yona – Chap 125 11/07/2016
24 Akatsuki no Yona – Chap 124 08/07/2016
25 Akatsuki no Yona – Chap 123 08/07/2016
26 Akatsuki no Yona – Chap 122 08/07/2016
27 Akatsuki no Yona – Chap 121 08/07/2016
28 Akatsuki no Yona – Chap 120 08/07/2016
29 Akatsuki no Yona – Chap 119 08/07/2016
30 Akatsuki no Yona – Chap 118 08/07/2016
31 Akatsuki no Yona – Chap 117 08/07/2016
32 Akatsuki no Yona – Chap 116 08/07/2016
33 Akatsuki no Yona – Chap 115 08/07/2016
34 Akatsuki no Yona – Chap 114 08/07/2016
35 Akatsuki no Yona – Chap 113 08/07/2016
36 Akatsuki no Yona – Chap 112 08/07/2016
37 Akatsuki no Yona – Chap 111.5 08/07/2016
38 Akatsuki no Yona – Chap 111 08/07/2016
39 Akatsuki no Yona – Chap 110 08/07/2016
40 Akatsuki no Yona – Chap 109 08/07/2016
41 Akatsuki no Yona – Chap 108 08/07/2016
42 Akatsuki no Yona – Chap 107 08/07/2016
43 Akatsuki no Yona – Chap 106 08/07/2016
44 Akatsuki no Yona – Chap 105.5 08/07/2016
45 Akatsuki no Yona – Chap 105 08/07/2016
46 Akatsuki no Yona – Chap 104 08/07/2016
47 Akatsuki no Yona – Chap 103 08/07/2016
48 Akatsuki no Yona – Chap 102 08/07/2016
49 Akatsuki no Yona – Chap 101 08/07/2016
50 Akatsuki no Yona – Chap 100 08/07/2016
51 Akatsuki no Yona – Chap 99.5 08/07/2016
52 Akatsuki no Yona – Chap 99 08/07/2016
53 Akatsuki no Yona – Chap 98 08/07/2016
54 Akatsuki no Yona – Chap 97 08/07/2016
55 Akatsuki no Yona – Chap 96 08/07/2016
56 Akatsuki no Yona – Chap 95 08/07/2016
57 Akatsuki no Yona – Chap 94 08/07/2016
58 Akatsuki no Yona – Chap 93 08/07/2016
59 Akatsuki no Yona – Chap 92 08/07/2016
60 Akatsuki no Yona – Chap 91 08/07/2016
61 Akatsuki no Yona – Chap 90 08/07/2016
62 Akatsuki no Yona – Chap 89 08/07/2016
63 Akatsuki no Yona – Chap 88 08/07/2016
64 Akatsuki no Yona – Chap 87 08/07/2016
65 Akatsuki no Yona – Chap 86 08/07/2016
66 Akatsuki no Yona – Chap 85 08/07/2016
67 Akatsuki no Yona – Chap 84 08/07/2016
68 Akatsuki no Yona – Chap 83 08/07/2016
69 Akatsuki no Yona – Chap 82 08/07/2016
70 Akatsuki no Yona – Chap 81 08/07/2016
71 Akatsuki no Yona – Chap 80 08/07/2016
72 Akatsuki no Yona – Chap 79 08/07/2016
73 Akatsuki no Yona – Chap 78 08/07/2016
74 Akatsuki no Yona – Chap 77 08/07/2016
75 Akatsuki no Yona – Chap 76 08/07/2016
76 Akatsuki no Yona – Chap 75 08/07/2016
77 Akatsuki no Yona – Chap 74 08/07/2016
78 Akatsuki no Yona – Chap 73 08/07/2016
79 Akatsuki no Yona – Chap 72 08/07/2016
80 Akatsuki no Yona – Chap 71 08/07/2016
81 Akatsuki no Yona – Chap 70 08/07/2016
82 Akatsuki no Yona – Chap 69 08/07/2016
83 Akatsuki no Yona – Chap 68 08/07/2016
84 Akatsuki no Yona – Chap 67 08/07/2016
85 Akatsuki no Yona – Chap 66 08/07/2016
86 Akatsuki no Yona – Chap 65 08/07/2016
87 Akatsuki no Yona – Chap 64 08/07/2016
88 Akatsuki no Yona – Chap 63 08/07/2016
89 Akatsuki no Yona – Chap 62 08/07/2016
90 Akatsuki no Yona – Chap 61 08/07/2016
91 Akatsuki no Yona – Chap 60 08/07/2016
92 Akatsuki no Yona – Chap 59 08/07/2016
93 Akatsuki no Yona – Chap 58 08/07/2016
94 Akatsuki no Yona – Chap 57 08/07/2016
95 Akatsuki no Yona – Chap 56 08/07/2016
96 Akatsuki no Yona – Chap 55 08/07/2016
97 Akatsuki no Yona – Chap 54 08/07/2016
98 Akatsuki no Yona – Chap 53 08/07/2016
99 Akatsuki no Yona – Chap 52 08/07/2016
100 Akatsuki no Yona – Chap 51 08/07/2016
101 Akatsuki no Yona – Chap 50 08/07/2016
102 Akatsuki no Yona – Chap 49 08/07/2016
103 Akatsuki no Yona – Chap 48 08/07/2016
104 Akatsuki no Yona – Chap 47 08/07/2016
105 Akatsuki no Yona – Chap 46 08/07/2016
106 Akatsuki no Yona – Chap 45 08/07/2016
107 Akatsuki no Yona – Chap 44 08/07/2016
108 Akatsuki no Yona – Chap 43 08/07/2016
109 Akatsuki no Yona – Chap 42 08/07/2016
110 Akatsuki no Yona – Chap 41 08/07/2016
111 Akatsuki no Yona – Chap 40 08/07/2016
112 Akatsuki no Yona – Chap 39 08/07/2016
113 Akatsuki no Yona – Chap 38 08/07/2016
114 Akatsuki no Yona – Chap 37 08/07/2016
115 Akatsuki no Yona – Chap 36 08/07/2016
116 Akatsuki no Yona – Chap 35 08/07/2016
117 Akatsuki no Yona – Chap 34 08/07/2016
118 Akatsuki no Yona – Chap 33 08/07/2016
119 Akatsuki no Yona – Chap 32 08/07/2016
120 Akatsuki no Yona – Chap 31 08/07/2016
121 Akatsuki no Yona – Chap 30 08/07/2016
122 Akatsuki no Yona – Chap 29 08/07/2016
123 Akatsuki no Yona – Chap 28 08/07/2016
124 Akatsuki no Yona – Chap 27 08/07/2016
125 Akatsuki no Yona – Chap 26 08/07/2016
126 Akatsuki no Yona – Chap 25 08/07/2016
127 Akatsuki no Yona – Chap 24 08/07/2016
128 Akatsuki no Yona – Chap 23 08/07/2016
129 Akatsuki no Yona – Chap 22 08/07/2016
130 Akatsuki no Yona – Chap 21 08/07/2016
131 Akatsuki no Yona – Chap 20 08/07/2016
132 Akatsuki no Yona – Chap 19 08/07/2016
133 Akatsuki no Yona – Chap 18 08/07/2016
134 Akatsuki no Yona – Chap 17 08/07/2016
135 Akatsuki no Yona – Chap 16 08/07/2016
136 Akatsuki no Yona – Chap 15 08/07/2016
137 Akatsuki no Yona – Chap 14 08/07/2016
138 Akatsuki no Yona – Chap 13 08/07/2016
139 Akatsuki no Yona – Chap 12 08/07/2016
140 Akatsuki no Yona – Chap 11 08/07/2016
141 Akatsuki no Yona – Chap 10 08/07/2016
142 Akatsuki no Yona – Chap 9 08/07/2016
143 Akatsuki no Yona – Chap 8 08/07/2016
144 Akatsuki no Yona – Chap 7 08/07/2016
145 Akatsuki no Yona – Chap 6 08/07/2016
146 Akatsuki no Yona – Chap 5 08/07/2016
147 Akatsuki no Yona – Chap 4 08/07/2016
148 Akatsuki no Yona – Chap 3 08/07/2016
149 Akatsuki no Yona – Chap 2 08/07/2016
150 Akatsuki no Yona – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Nữ Hoàng Ai Cập

Chieko Hosokawa, Fumin

One Piece

Eiichiro ODA

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su