AKB49 – Renai Kinshi Jourei

AKB49 – Renai Kinshi Jourei

Tên khác: Không có
Tác giả: Motoazabu Factory
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 20/12/2016

Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48.

Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi thi tuyển.

Buổi thi tuyển này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko.

Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi thi tuyển thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn.

Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 148 19/12/2016
2 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 147 19/12/2016
3 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 146 19/12/2016
4 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 145 19/12/2016
5 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 144 19/12/2016
6 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 143 19/12/2016
7 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 142 19/12/2016
8 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 141 19/12/2016
9 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 140 19/12/2016
10 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 139 19/12/2016
11 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 138 19/12/2016
12 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 137 19/12/2016
13 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 136 19/12/2016
14 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 135 19/12/2016
15 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 134 19/12/2016
16 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 133 19/12/2016
17 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 132 19/12/2016
18 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 131 19/12/2016
19 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 130 19/12/2016
20 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 129 19/12/2016
21 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 128 19/12/2016
22 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 127 19/12/2016
23 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 126 19/12/2016
24 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 125 19/12/2016
25 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 124 19/12/2016
26 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 123 19/12/2016
27 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 122 19/12/2016
28 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 121 19/12/2016
29 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 120 19/12/2016
30 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 119 19/12/2016
31 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 118 19/12/2016
32 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 117 19/12/2016
33 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 116 19/12/2016
34 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 115 19/12/2016
35 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 114 19/12/2016
36 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 113 19/12/2016
37 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 112 19/12/2016
38 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 111 19/12/2016
39 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 110 19/12/2016
40 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 109 19/12/2016
41 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 108 19/12/2016
42 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 107 19/12/2016
43 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 106 19/12/2016
44 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 105 19/12/2016
45 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 104 19/12/2016
46 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 103 19/12/2016
47 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 102 19/12/2016
48 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 101 19/12/2016
49 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 100 19/12/2016
50 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 99 19/12/2016
51 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 98 19/12/2016
52 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 97 19/12/2016
53 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 96 19/12/2016
54 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 95 19/12/2016
55 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 94 19/12/2016
56 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 93 19/12/2016
57 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 92 19/12/2016
58 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 91 19/12/2016
59 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 90 19/12/2016
60 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 89 19/12/2016
61 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 88 19/12/2016
62 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 87 19/12/2016
63 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 86 19/12/2016
64 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 85 19/12/2016
65 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 84 19/12/2016
66 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 83 19/12/2016
67 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 82 19/12/2016
68 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 81 19/12/2016
69 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 80 19/12/2016
70 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 79 19/12/2016
71 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 78 19/12/2016
72 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 77 19/12/2016
73 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 76 19/12/2016
74 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 75 19/12/2016
75 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 74 19/12/2016
76 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 73 19/12/2016
77 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 72 19/12/2016
78 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 71 19/12/2016
79 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 70 19/12/2016
80 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 69 19/12/2016
81 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 68 19/12/2016
82 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 67 19/12/2016
83 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 66 19/12/2016
84 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 65 19/12/2016
85 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 64 19/12/2016
86 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 63 19/12/2016
87 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 62 19/12/2016
88 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 61 19/12/2016
89 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 60 19/12/2016
90 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 59 19/12/2016
91 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 58 19/12/2016
92 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 57 19/12/2016
93 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 56 19/12/2016
94 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 55 19/12/2016
95 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 54 19/12/2016
96 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 53 19/12/2016
97 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 52 19/12/2016
98 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 51 19/12/2016
99 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 50.5 19/12/2016
100 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 50 19/12/2016
101 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 49 19/12/2016
102 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 48 19/12/2016
103 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 47 19/12/2016
104 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 46.5 19/12/2016
105 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 46 19/12/2016
106 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 45 19/12/2016
107 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 44 19/12/2016
108 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 43 19/12/2016
109 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 41 19/12/2016
110 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 40 19/12/2016
111 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 39 19/12/2016
112 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 38 19/12/2016
113 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 37 19/12/2016
114 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 36 19/12/2016
115 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 35 19/12/2016
116 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 34 19/12/2016
117 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 33 19/12/2016
118 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 32 19/12/2016
119 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 31 19/12/2016
120 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 30 19/12/2016
121 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 29 19/12/2016
122 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 28 19/12/2016
123 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 27 19/12/2016
124 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 26 19/12/2016
125 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 25 19/12/2016
126 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 24 19/12/2016
127 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 23 19/12/2016
128 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 22 19/12/2016
129 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 21 19/12/2016
130 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 20 19/12/2016
131 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 19 19/12/2016
132 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 18 19/12/2016
133 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 17 19/12/2016
134 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 16 19/12/2016
135 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 15 19/12/2016
136 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 14 19/12/2016
137 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 13 19/12/2016
138 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 12 19/12/2016
139 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 11 19/12/2016
140 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 10 19/12/2016
141 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 9 19/12/2016
142 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 8 19/12/2016
143 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 7 19/12/2016
144 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 6 19/12/2016
145 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 5 19/12/2016
146 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 4 19/12/2016
147 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 3 19/12/2016
148 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 2 19/12/2016
149 AKB49 – Renai Kinshi Jourei – Chap 1 19/12/2016

Truyện Liên Quan

Gosu

Ryu Ki-Woon, MOON Jung-Hoo

Higanjima

Matsumoto Koji

One Piece

Eiichiro ODA

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su