Aku no Higan

Aku no Higan

Tên khác: Beyond Evil
Tác giả: Miura
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Death Place
Ngày thêm: 09/07/2016

Terajima, một học sinh trung học ma mãnh, thẳng tính vô tình lọt vào tầm mắt của quỷ Victor! Vì Victor cứu mạng cậu ta nên cậu ta phải thực hiện giao kèo của mình với quỷ…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Aku no Higan – Chap 66 08/07/2016
2 Aku no Higan – Chap 65 08/07/2016
3 Aku no Higan – Chap 64 08/07/2016
4 Aku no Higan – Chap 63 08/07/2016
5 Aku no Higan – Chap 62 08/07/2016
6 Aku no Higan – Chap 61 08/07/2016
7 Aku no Higan – Chap 60 08/07/2016
8 Aku no Higan – Chap 59 08/07/2016
9 Aku no Higan – Chap 58 08/07/2016
10 Aku no Higan – Chap 57 08/07/2016
11 Aku no Higan – Chap 56 08/07/2016
12 Aku no Higan – Chap 55 08/07/2016
13 Aku no Higan – Chap 54 08/07/2016
14 Aku no Higan – Chap 53 08/07/2016
15 Aku no Higan – Chap 52 08/07/2016
16 Aku no Higan – Chap 51 08/07/2016
17 Aku no Higan – Chap 50 08/07/2016
18 Aku no Higan – Chap 49 08/07/2016
19 Aku no Higan – Chap 48 08/07/2016
20 Aku no Higan – Chap 47 08/07/2016
21 Aku no Higan – Chap 46 08/07/2016
22 Aku no Higan – Chap 45 08/07/2016
23 Aku no Higan – Chap 44 08/07/2016
24 Aku no Higan – Chap 43 08/07/2016
25 Aku no Higan – Chap 42 08/07/2016
26 Aku no Higan – Chap 41 08/07/2016
27 Aku no Higan – Chap 40 08/07/2016
28 Aku no Higan – Chap 39 08/07/2016
29 Aku no Higan – Chap 38 08/07/2016
30 Aku no Higan – Chap 37 08/07/2016
31 Aku no Higan – Chap 36 08/07/2016
32 Aku no Higan – Chap 35 08/07/2016
33 Aku no Higan – Chap 34 08/07/2016
34 Aku no Higan – Chap 33 08/07/2016
35 Aku no Higan – Chap 32 08/07/2016
36 Aku no Higan – Chap 31 08/07/2016
37 Aku no Higan – Chap 30 08/07/2016
38 Aku no Higan – Chap 29 08/07/2016
39 Aku no Higan – Chap 28 08/07/2016
40 Aku no Higan – Chap 27 08/07/2016
41 Aku no Higan – Chap 26 08/07/2016
42 Aku no Higan – Chap 25 08/07/2016
43 Aku no Higan – Chap 24 08/07/2016
44 Aku no Higan – Chap 23 08/07/2016
45 Aku no Higan – Chap 22 08/07/2016
46 Aku no Higan – Chap 21 08/07/2016
47 Aku no Higan – Chap 20 08/07/2016
48 Aku no Higan – Chap 19 08/07/2016
49 Aku no Higan – Chap 18 08/07/2016
50 Aku no Higan – Chap 17 08/07/2016
51 Aku no Higan – Chap 16 08/07/2016
52 Aku no Higan – Chap 15 08/07/2016
53 Aku no Higan – Chap 14 08/07/2016
54 Aku no Higan – Chap 13 08/07/2016
55 Aku no Higan – Chap 12 08/07/2016
56 Aku no Higan – Chap 11 08/07/2016
57 Aku no Higan – Chap 10 08/07/2016
58 Aku no Higan – Chap 9 08/07/2016
59 Aku no Higan – Chap 8 08/07/2016
60 Aku no Higan – Chap 7 08/07/2016
61 Aku no Higan – Chap 6 08/07/2016
62 Aku no Higan – Chap 5 08/07/2016
63 Aku no Higan – Chap 4 08/07/2016
64 Aku no Higan – Chap 3 08/07/2016
65 Aku no Higan – Chap 2 08/07/2016
66 Aku no Higan – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Soul Cartel

Kim Eun-hyo, Kim Yeong-ji

Hive

Kim Gyu Sam

Red Storm

Cyungchan Noh, Hyun Ahm

Witch Hunter

Cho Jung-man

Apocalypse no Toride HẾT

Kuraishi Yuu, Inabe Kazu

I am a Hero

Hanazawa Kengo

Clover

Tetsuhiro Hirakawa