All You Need Is Kill

All You Need Is Kill

Tên khác: Không có
Tác giả: Takeuchi Ryousuke, Sakurazaka Hiroshi, Obata Takeshi
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , ,
Nguồn: MTO
Ngày thêm: 07/07/2016

Khi số phận đã định bạn phải chết nhưng cứ mỗi lần chết là lại trở về thời điểm trước đó 1 ngày… Vậy bạn sẽ làm gì? Buông xuôi hay đứng lên chống lại nó? Kiriya Keiji là một người lính và đứng trong vòng lặp vĩnh cửu chết đi sống lại của số phận.

Truyện Liên Quan

Beelzebub HẾT

Tamura Ryuuhei

Claymore HẾT

Yagi Norihiro

All You Need Is Kill HẾT

Takeuchi Ryousuke, Sakurazaka Hiroshi, Obata Takeshi