Ana Satsujin

Ana Satsujin

Tên khác: Peephole
Tác giả: Rahson
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 10/07/2016

Một anh chàng rớt đại học 2 năm liên tiếp, và sống NEET được gần một năm. Nhưng rồi khi cảm thấy cuộc sống không còn gì đánh sống nữa. Anh ấy quyết định tìm đến cái chết. Nhưng vào cái đêm định mệnh đó, anh ta đã tìm ra tia sáng của hy vọng. Liệu đấy có thật sự là “tia sáng hy vọng?”

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Ana Satsujin – Chap 122 09/07/2016
2 Ana Satsujin – Chap 121 09/07/2016
3 Ana Satsujin – Chap 120 09/07/2016
4 Ana Satsujin – Chap 119 09/07/2016
5 Ana Satsujin – Chap 118 09/07/2016
6 Ana Satsujin – Chap 117 09/07/2016
7 Ana Satsujin – Chap 116 09/07/2016
8 Ana Satsujin – Chap 115 09/07/2016
9 Ana Satsujin – Chap 114 09/07/2016
10 Ana Satsujin – Chap 113 09/07/2016
11 Ana Satsujin – Chap 112 09/07/2016
12 Ana Satsujin – Chap 111 09/07/2016
13 Ana Satsujin – Chap 110 09/07/2016
14 Ana Satsujin – Chap 109 09/07/2016
15 Ana Satsujin – Chap 108 09/07/2016
16 Ana Satsujin – Chap 107 09/07/2016
17 Ana Satsujin – Chap 106 09/07/2016
18 Ana Satsujin – Chap 105 09/07/2016
19 Ana Satsujin – Chap 104 09/07/2016
20 Ana Satsujin – Chap 103 09/07/2016
21 Ana Satsujin – Chap 102 09/07/2016
22 Ana Satsujin – Chap 101 09/07/2016
23 Ana Satsujin – Chap 100 09/07/2016
24 Ana Satsujin – Chap 99 09/07/2016
25 Ana Satsujin – Chap 98 09/07/2016
26 Ana Satsujin – Chap 97 09/07/2016
27 Ana Satsujin – Chap 96 09/07/2016
28 Ana Satsujin – Chap 95 09/07/2016
29 Ana Satsujin – Chap 94 09/07/2016
30 Ana Satsujin – Chap 93 09/07/2016
31 Ana Satsujin – Chap 92 09/07/2016
32 Ana Satsujin – Chap 91 09/07/2016
33 Ana Satsujin – Chap 90 09/07/2016
34 Ana Satsujin – Chap 89 09/07/2016
35 Ana Satsujin – Chap 88 09/07/2016
36 Ana Satsujin – Chap 87 09/07/2016
37 Ana Satsujin – Chap 86 09/07/2016
38 Ana Satsujin – Chap 85 09/07/2016
39 Ana Satsujin – Chap 84 09/07/2016
40 Ana Satsujin – Chap 83 09/07/2016
41 Ana Satsujin – Chap 82 09/07/2016
42 Ana Satsujin – Chap 81 09/07/2016
43 Ana Satsujin – Chap 80 09/07/2016
44 Ana Satsujin – Chap 79 09/07/2016
45 Ana Satsujin – Chap 78 09/07/2016
46 Ana Satsujin – Chap 77 09/07/2016
47 Ana Satsujin – Chap 76 09/07/2016
48 Ana Satsujin – Chap 75 09/07/2016
49 Ana Satsujin – Chap 74 09/07/2016
50 Ana Satsujin – Chap 73 09/07/2016
51 Ana Satsujin – Chap 72 09/07/2016
52 Ana Satsujin – Chap 71 09/07/2016
53 Ana Satsujin – Chap 70 09/07/2016
54 Ana Satsujin – Chap 69 09/07/2016
55 Ana Satsujin – Chap 68 09/07/2016
56 Ana Satsujin – Chap 67 09/07/2016
57 Ana Satsujin – Chap 66 09/07/2016
58 Ana Satsujin – Chap 65 09/07/2016
59 Ana Satsujin – Chap 64 09/07/2016
60 Ana Satsujin – Chap 63 09/07/2016
61 Ana Satsujin – Chap 62 09/07/2016
62 Ana Satsujin – Chap 61 09/07/2016
63 Ana Satsujin – Chap 60 09/07/2016
64 Ana Satsujin – Chap 59 09/07/2016
65 Ana Satsujin – Chap 58 09/07/2016
66 Ana Satsujin – Chap 57 09/07/2016
67 Ana Satsujin – Chap 56 09/07/2016
68 Ana Satsujin – Chap 55 09/07/2016
69 Ana Satsujin – Chap 54 09/07/2016
70 Ana Satsujin – Chap 53 09/07/2016
71 Ana Satsujin – Chap 52 09/07/2016
72 Ana Satsujin – Chap 51 09/07/2016
73 Ana Satsujin – Chap 50 09/07/2016
74 Ana Satsujin – Chap 49 09/07/2016
75 Ana Satsujin – Chap 48 09/07/2016
76 Ana Satsujin – Chap 47 09/07/2016
77 Ana Satsujin – Chap 46 09/07/2016
78 Ana Satsujin – Chap 45 09/07/2016
79 Ana Satsujin – Chap 44 09/07/2016
80 Ana Satsujin – Chap 43 09/07/2016
81 Ana Satsujin – Chap 42 09/07/2016
82 Ana Satsujin – Chap 41 09/07/2016
83 Ana Satsujin – Chap 40 09/07/2016
84 Ana Satsujin – Chap 39 09/07/2016
85 Ana Satsujin – Chap 38 09/07/2016
86 Ana Satsujin – Chap 37 09/07/2016
87 Ana Satsujin – Chap 36 09/07/2016
88 Ana Satsujin – Chap 35 09/07/2016
89 Ana Satsujin – Chap 34 09/07/2016
90 Ana Satsujin – Chap 33 09/07/2016
91 Ana Satsujin – Chap 32 09/07/2016
92 Ana Satsujin – Chap 31 09/07/2016
93 Ana Satsujin – Chap 30 09/07/2016
94 Ana Satsujin – Chap 29 09/07/2016
95 Ana Satsujin – Chap 28 09/07/2016
96 Ana Satsujin – Chap 27 09/07/2016
97 Ana Satsujin – Chap 26 09/07/2016
98 Ana Satsujin – Chap 25 09/07/2016
99 Ana Satsujin – Chap 24 09/07/2016
100 Ana Satsujin – Chap 23 09/07/2016
101 Ana Satsujin – Chap 22 09/07/2016
102 Ana Satsujin – Chap 21 09/07/2016
103 Ana Satsujin – Chap 20 09/07/2016
104 Ana Satsujin – Chap 19 09/07/2016
105 Ana Satsujin – Chap 18 09/07/2016
106 Ana Satsujin – Chap 17 09/07/2016
107 Ana Satsujin – Chap 16 09/07/2016
108 Ana Satsujin – Chap 15 09/07/2016
109 Ana Satsujin – Chap 14 09/07/2016
110 Ana Satsujin – Chap 13 09/07/2016
111 Ana Satsujin – Chap 12 09/07/2016
112 Ana Satsujin – Chap 11 09/07/2016
113 Ana Satsujin – Chap 10 09/07/2016
114 Ana Satsujin – Chap 9 09/07/2016
115 Ana Satsujin – Chap 8 09/07/2016
116 Ana Satsujin – Chap 7 09/07/2016
117 Ana Satsujin – Chap 6 09/07/2016
118 Ana Satsujin – Chap 5 09/07/2016
119 Ana Satsujin – Chap 4 09/07/2016
120 Ana Satsujin – Chap 3 09/07/2016
121 Ana Satsujin – Chap 2 09/07/2016
122 Ana Satsujin – Chap 1 09/07/2016

Truyện Liên Quan

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

My Hero Academia

HORIKOSHI Kouhei

Vua Bếp Soma

TSUKUDA Yuuto

Ryuuroden

Yamahara Yoshito