Áo Giáp Vàng

Áo Giáp Vàng

Tên khác: Saint Seiya
Tác giả: Kurumada Masami
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Blog Truyện
Ngày thêm: 09/07/2016

Truyện quá quen thuộc rồi nhỉ ? Bộ truyện này đã đi vào tuổi thơ của bao người cùng Dragon Ball, Doremon, Dấu Ấn Rồng Thiêng… Câu chuyện nói về những chiến binh được gọi là “Thánh đấu sĩ”, là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần hoà bình Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỉ dữ. Truyện xoay quanh 5 thánh đấu sĩ đồng: Seiya (chòm Thiên Mã ), Shiryu (chòm Thiên Long), Hyoga (chòm Thiên Nga), Shun (chòm Tiên Nữ) và Ikki (chòm Phượng Hoàng) và hành trình chiến đấu bảo vệ Nữ thần Athena… Nói chung nội dung truyện không quá hay nhưng những bộ thánh y thì quá đẹp!!!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Áo Giáp Vàng – Chap 108 HẾT09/07/2016
2 Áo Giáp Vàng – Chap 107 08/07/2016
3 Áo Giáp Vàng – Chap 106 08/07/2016
4 Áo Giáp Vàng – Chap 105 08/07/2016
5 Áo Giáp Vàng – Chap 104 08/07/2016
6 Áo Giáp Vàng – Chap 103 08/07/2016
7 Áo Giáp Vàng – Chap 102 08/07/2016
8 Áo Giáp Vàng – Chap 101 08/07/2016
9 Áo Giáp Vàng – Chap 100 08/07/2016
10 Áo Giáp Vàng – Chap 99 08/07/2016
11 Áo Giáp Vàng – Chap 98 08/07/2016
12 Áo Giáp Vàng – Chap 97 08/07/2016
13 Áo Giáp Vàng – Chap 96 08/07/2016
14 Áo Giáp Vàng – Chap 95 08/07/2016
15 Áo Giáp Vàng – Chap 94 08/07/2016
16 Áo Giáp Vàng – Chap 93 08/07/2016
17 Áo Giáp Vàng – Chap 92 08/07/2016
18 Áo Giáp Vàng – Chap 91 08/07/2016
19 Áo Giáp Vàng – Chap 90 08/07/2016
20 Áo Giáp Vàng – Chap 89 08/07/2016
21 Áo Giáp Vàng – Chap 88.2 08/07/2016
22 Áo Giáp Vàng – Chap 88.1 08/07/2016
23 Áo Giáp Vàng – Chap 87 08/07/2016
24 Áo Giáp Vàng – Chap 86 08/07/2016
25 Áo Giáp Vàng – Chap 85 08/07/2016
26 Áo Giáp Vàng – Chap 84 08/07/2016
27 Áo Giáp Vàng – Chap 83 08/07/2016
28 Áo Giáp Vàng – Chap 82 08/07/2016
29 Áo Giáp Vàng – Chap 81 08/07/2016
30 Áo Giáp Vàng – Chap 80 08/07/2016
31 Áo Giáp Vàng – Chap 79 08/07/2016
32 Áo Giáp Vàng – Chap 78 08/07/2016
33 Áo Giáp Vàng – Chap 77 08/07/2016
34 Áo Giáp Vàng – Chap 76 08/07/2016
35 Áo Giáp Vàng – Chap 75 08/07/2016
36 Áo Giáp Vàng – Chap 74 08/07/2016
37 Áo Giáp Vàng – Chap 73 08/07/2016
38 Áo Giáp Vàng – Chap 72 08/07/2016
39 Áo Giáp Vàng – Chap 71 08/07/2016
40 Áo Giáp Vàng – Chap 70 08/07/2016
41 Áo Giáp Vàng – Chap 69 08/07/2016
42 Áo Giáp Vàng – Chap 68 08/07/2016
43 Áo Giáp Vàng – Chap 67 08/07/2016
44 Áo Giáp Vàng – Chap 66 08/07/2016
45 Áo Giáp Vàng – Chap 65 08/07/2016
46 Áo Giáp Vàng – Chap 64 08/07/2016
47 Áo Giáp Vàng – Chap 63 08/07/2016
48 Áo Giáp Vàng – Chap 62 08/07/2016
49 Áo Giáp Vàng – Chap 61 08/07/2016
50 Áo Giáp Vàng – Chap 60 08/07/2016
51 Áo Giáp Vàng – Chap 59 08/07/2016
52 Áo Giáp Vàng – Chap 58 08/07/2016
53 Áo Giáp Vàng – Chap 57 08/07/2016
54 Áo Giáp Vàng – Chap 56 08/07/2016
55 Áo Giáp Vàng – Chap 55 08/07/2016
56 Áo Giáp Vàng – Chap 54 08/07/2016
57 Áo Giáp Vàng – Chap 53 08/07/2016
58 Áo Giáp Vàng – Chap 52 08/07/2016
59 Áo Giáp Vàng – Chap 51 08/07/2016
60 Áo Giáp Vàng – Chap 50 08/07/2016
61 Áo Giáp Vàng – Chap 49 08/07/2016
62 Áo Giáp Vàng – Chap 48 08/07/2016
63 Áo Giáp Vàng – Chap 47.5 08/07/2016
64 Áo Giáp Vàng – Chap 47 08/07/2016
65 Áo Giáp Vàng – Chap 46 08/07/2016
66 Áo Giáp Vàng – Chap 45 08/07/2016
67 Áo Giáp Vàng – Chap 44 08/07/2016
68 Áo Giáp Vàng – Chap 43 08/07/2016
69 Áo Giáp Vàng – Chap 42 08/07/2016
70 Áo Giáp Vàng – Chap 41 08/07/2016
71 Áo Giáp Vàng – Chap 40 08/07/2016
72 Áo Giáp Vàng – Chap 39 08/07/2016
73 Áo Giáp Vàng – Chap 38 08/07/2016
74 Áo Giáp Vàng – Chap 37 08/07/2016
75 Áo Giáp Vàng – Chap 36 08/07/2016
76 Áo Giáp Vàng – Chap 35 08/07/2016
77 Áo Giáp Vàng – Chap 34 08/07/2016
78 Áo Giáp Vàng – Chap 33 08/07/2016
79 Áo Giáp Vàng – Chap 32 08/07/2016
80 Áo Giáp Vàng – Chap 31 08/07/2016
81 Áo Giáp Vàng – Chap 30 08/07/2016
82 Áo Giáp Vàng – Chap 29 08/07/2016
83 Áo Giáp Vàng – Chap 28 08/07/2016
84 Áo Giáp Vàng – Chap 27 08/07/2016
85 Áo Giáp Vàng – Chap 26 08/07/2016
86 Áo Giáp Vàng – Chap 25 08/07/2016
87 Áo Giáp Vàng – Chap 24 08/07/2016
88 Áo Giáp Vàng – Chap 23 08/07/2016
89 Áo Giáp Vàng – Chap 22 08/07/2016
90 Áo Giáp Vàng – Chap 21 08/07/2016
91 Áo Giáp Vàng – Chap 20 08/07/2016
92 Áo Giáp Vàng – Chap 19 08/07/2016
93 Áo Giáp Vàng – Chap 18 08/07/2016
94 Áo Giáp Vàng – Chap 17 08/07/2016
95 Áo Giáp Vàng – Chap 16 08/07/2016
96 Áo Giáp Vàng – Chap 15 08/07/2016
97 Áo Giáp Vàng – Chap 14 08/07/2016
98 Áo Giáp Vàng – Chap 13 08/07/2016
99 Áo Giáp Vàng – Chap 12 08/07/2016
100 Áo Giáp Vàng – Chap 11 08/07/2016
101 Áo Giáp Vàng – Chap 10 08/07/2016
102 Áo Giáp Vàng – Chap 9 08/07/2016
103 Áo Giáp Vàng – Chap 8 08/07/2016
104 Áo Giáp Vàng – Chap 7 08/07/2016
105 Áo Giáp Vàng – Chap 6 08/07/2016
106 Áo Giáp Vàng – Chap 5 08/07/2016
107 Áo Giáp Vàng – Chap 4 08/07/2016
108 Áo Giáp Vàng – Chap 3 08/07/2016
109 Áo Giáp Vàng – Chap 2 08/07/2016
110 Áo Giáp Vàng – Chap 1.5 08/07/2016
111 Áo Giáp Vàng – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Hyulla’s Race

Tamrin, Cu-rim

Love Tyrant

Mihoshi Megane