Aphorism

Aphorism

Tên khác: Ahorism
Tác giả: Kujo Karuna
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Miu Miu
Ngày thêm: 09/07/2016

Trường trung học Naraka nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng thực sự ở đó có một bí mật mà không ai biết được ngoại trừ những học sinh và giáo viên ở đó… Thay vì học tập, các học sinh phải đấu tranh cho sự sống còn của họ bởi những con quái vật… Bên cạnh đó có những tình bạn và sự hy sinh giữa sự sống và cái chết…!!!!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Aphorism – Chap 70 08/07/2016
2 Aphorism – Chap 69 08/07/2016
3 Aphorism – Chap 68 08/07/2016
4 Aphorism – Chap 67 08/07/2016
5 Aphorism – Chap 66 08/07/2016
6 Aphorism – Chap 65 08/07/2016
7 Aphorism – Chap 64 08/07/2016
8 Aphorism – Chap 63 08/07/2016
9 Aphorism – Chap 62 08/07/2016
10 Aphorism – Chap 61 08/07/2016
11 Aphorism – Chap 60 08/07/2016
12 Aphorism – Chap 59 08/07/2016
13 Aphorism – Chap 58 08/07/2016
14 Aphorism – Chap 57 08/07/2016
15 Aphorism – Chap 56 08/07/2016
16 Aphorism – Chap 55 08/07/2016
17 Aphorism – Chap 54 08/07/2016
18 Aphorism – Chap 53 08/07/2016
19 Aphorism – Chap 52 08/07/2016
20 Aphorism – Chap 51 08/07/2016
21 Aphorism – Chap 50 08/07/2016
22 Aphorism – Chap 49 08/07/2016
23 Aphorism – Chap 48 08/07/2016
24 Aphorism – Chap 47 08/07/2016
25 Aphorism – Chap 46.5 08/07/2016
26 Aphorism – Chap 46 08/07/2016
27 Aphorism – Chap 45 08/07/2016
28 Aphorism – Chap 44 08/07/2016
29 Aphorism – Chap 43 08/07/2016
30 Aphorism – Chap 42 08/07/2016
31 Aphorism – Chap 41 08/07/2016
32 Aphorism – Chap 40 08/07/2016
33 Aphorism – Chap 39 08/07/2016
34 Aphorism – Chap 38 08/07/2016
35 Aphorism – Chap 37 08/07/2016
36 Aphorism – Chap 36 08/07/2016
37 Aphorism – Chap 35 08/07/2016
38 Aphorism – Chap 34 08/07/2016
39 Aphorism – Chap 33 08/07/2016
40 Aphorism – Chap 32 08/07/2016
41 Aphorism – Chap 31 08/07/2016
42 Aphorism – Chap 30 08/07/2016
43 Aphorism – Chap 29 08/07/2016
44 Aphorism – Chap 28 08/07/2016
45 Aphorism – Chap 27 08/07/2016
46 Aphorism – Chap 26 08/07/2016
47 Aphorism – Chap 25 08/07/2016
48 Aphorism – Chap 24 08/07/2016
49 Aphorism – Chap 23 08/07/2016
50 Aphorism – Chap 22 08/07/2016
51 Aphorism – Chap 21 08/07/2016
52 Aphorism – Chap 20 08/07/2016
53 Aphorism – Chap 19 08/07/2016
54 Aphorism – Chap 18 08/07/2016
55 Aphorism – Chap 17 08/07/2016
56 Aphorism – Chap 16 08/07/2016
57 Aphorism – Chap 15 08/07/2016
58 Aphorism – Chap 14 08/07/2016
59 Aphorism – Chap 13 08/07/2016
60 Aphorism – Chap 12 08/07/2016
61 Aphorism – Chap 11 08/07/2016
62 Aphorism – Chap 10 08/07/2016
63 Aphorism – Chap 9 08/07/2016
64 Aphorism – Chap 8 08/07/2016
65 Aphorism – Chap 7 08/07/2016
66 Aphorism – Chap 6 08/07/2016
67 Aphorism – Chap 5 08/07/2016
68 Aphorism – Chap 4 08/07/2016
69 Aphorism – Chap 3 08/07/2016
70 Aphorism – Chap 2 08/07/2016
71 Aphorism – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Servamp

TANAKA Strike

Savanna Game: The Comic Manga

Kuroi Ransuke, Haruno Eri

1001 Knights

Sugisaki Yukiru

Aphorism

Kujo Karuna