Apocalypse no Toride

Apocalypse no Toride

Tên khác: Không có
Tác giả: Kuraishi Yuu, Inabe Kazu
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Death Place
Ngày thêm: 09/07/2016

Đại dịch zombie ùn tới, những thiếu niên trong tù may mắn sốn sót! Nhưng kể từ đó, quy luật của thế giới cũng thay đổi không còn luật lệ nào ràng buộc cả, đối với con người chỉ còn 2 từ “sống còn”! Nhưng tại sao zombie lại xuất hiện? Một câu hỏi lớn được đặt ra ở đây… và tại sao lại có những người có thể hợp nhất với dòng virut đó mà không bị mất tự chủ?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Apocalypse no Toride – Chap 46 HẾT08/09/2017
2 Apocalypse no Toride – Chap 45 08/07/2016
3 Apocalypse no Toride – Chap 44 08/07/2016
4 Apocalypse no Toride – Chap 43 08/07/2016
5 Apocalypse no Toride – Chap 42 08/07/2016
6 Apocalypse no Toride – Chap 41 08/07/2016
7 Apocalypse no Toride – Chap 40 08/07/2016
8 Apocalypse no Toride – Chap 39 08/07/2016
9 Apocalypse no Toride – Chap 38 08/07/2016
10 Apocalypse no Toride – Chap 37 08/07/2016
11 Apocalypse no Toride – Chap 36 08/07/2016
12 Apocalypse no Toride – Chap 35 08/07/2016
13 Apocalypse no Toride – Chap 34 08/07/2016
14 Apocalypse no Toride – Chap 33 08/07/2016
15 Apocalypse no Toride – Chap 32 08/07/2016
16 Apocalypse no Toride – Chap 31 08/07/2016
17 Apocalypse no Toride – Chap 30 08/07/2016
18 Apocalypse no Toride – Chap 29 08/07/2016
19 Apocalypse no Toride – Chap 28 08/07/2016
20 Apocalypse no Toride – Chap 27 08/07/2016
21 Apocalypse no Toride – Chap 26 08/07/2016
22 Apocalypse no Toride – Chap 25 08/07/2016
23 Apocalypse no Toride – Chap 24 08/07/2016
24 Apocalypse no Toride – Chap 23 08/07/2016
25 Apocalypse no Toride – Chap 22 08/07/2016
26 Apocalypse no Toride – Chap 21 08/07/2016
27 Apocalypse no Toride – Chap 20 08/07/2016
28 Apocalypse no Toride – Chap 19 08/07/2016
29 Apocalypse no Toride – Chap 18 08/07/2016
30 Apocalypse no Toride – Chap 17 08/07/2016
31 Apocalypse no Toride – Chap 16 08/07/2016
32 Apocalypse no Toride – Chap 15 08/07/2016
33 Apocalypse no Toride – Chap 14 08/07/2016
34 Apocalypse no Toride – Chap 0 08/07/2016
35 Apocalypse no Toride – Chap 13 08/07/2016
36 Apocalypse no Toride – Chap 12 08/07/2016
37 Apocalypse no Toride – Chap 11 08/07/2016
38 Apocalypse no Toride – Chap 10 08/07/2016
39 Apocalypse no Toride – Chap 9 08/07/2016
40 Apocalypse no Toride – Chap 8 08/07/2016
41 Apocalypse no Toride – Chap 7 08/07/2016
42 Apocalypse no Toride – Chap 6 08/07/2016
43 Apocalypse no Toride – Chap 5 08/07/2016
44 Apocalypse no Toride – Chap 4 08/07/2016
45 Apocalypse no Toride – Chap 3 08/07/2016
46 Apocalypse no Toride – Chap 2 08/07/2016
47 Apocalypse no Toride – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Hive

Kim Gyu Sam

Soul Cartel

Kim Eun-hyo, Kim Yeong-ji

Red Storm

Cyungchan Noh, Hyun Ahm

Witch Hunter

Cho Jung-man

Apocalypse no Toride HẾT

Kuraishi Yuu, Inabe Kazu

I am a Hero

Hanazawa Kengo

Clover

Tetsuhiro Hirakawa