Ar no Surge – Umareizuru Hoshu e Inoru Uta

Ar no Surge – Umareizuru Hoshu e Inoru Uta

Tên khác: Không có
Tác giả: Gust, Tatsuwo
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 21/11/2016

Truyện dựa trên tựa game RPG Ar no Surge.

Truyện Liên Quan

Một Giây Sau Bắt Đầu

Chi Sĩ Bổng, Kình Xuyên

An Gia Hữu Nữ

Danh Vật Quán Thế Chính Tông, Thần Côn Viễn Dạng Nhi