Area D

Area D

Tên khác: Không có
Tác giả: Nanatsuki Kyouichi, Yang Kyung-il
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Death Place
Ngày thêm: 09/07/2016

Một ngày nọ, vụ nổ thiên thạch đã tạo nên một luồng sáng kì quái kiếu lên trái đất, những người nhìn thấy ánh sáng đó đột nhiên bị biến đổi và có năng lực đặc biệt! Họ bị xem là quái vật và bị cầm tù ở hòn đảo tuyệt mật có tên là “Khu Vực D” (D – Death chết chóc)!Jin Karazagi là một tù nhân cấp cao cố tình lên đảo để tìm người anh trai mất tích của mình…các bí mật dần dần hé lộ khi anh tiến sâu vào hòn đảo đó…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Area D – Chap 137 HẾT08/07/2016
2 Area D – Chap 136 08/07/2016
3 Area D – Chap 135 08/07/2016
4 Area D – Chap 134 08/07/2016
5 Area D – Chap 133 08/07/2016
6 Area D – Chap 132 08/07/2016
7 Area D – Chap 131 08/07/2016
8 Area D – Chap 130 08/07/2016
9 Area D – Chap 129 08/07/2016
10 Area D – Chap 128 08/07/2016
11 Area D – Chap 127 08/07/2016
12 Area D – Chap 126 08/07/2016
13 Area D – Chap 125 08/07/2016
14 Area D – Chap 124 08/07/2016
15 Area D – Chap 123 08/07/2016
16 Area D – Chap 122 08/07/2016
17 Area D – Chap 121 08/07/2016
18 Area D – Chap 120 08/07/2016
19 Area D – Chap 119 08/07/2016
20 Area D – Chap 118 08/07/2016
21 Area D – Chap 117 08/07/2016
22 Area D – Chap 116 08/07/2016
23 Area D – Chap 115 08/07/2016
24 Area D – Chap 114 08/07/2016
25 Area D – Chap 113 08/07/2016
26 Area D – Chap 112 08/07/2016
27 Area D – Chap 111 08/07/2016
28 Area D – Chap 110 08/07/2016
29 Area D – Chap 109 08/07/2016
30 Area D – Chap 108 08/07/2016
31 Area D – Chap 107 08/07/2016
32 Area D – Chap 106 08/07/2016
33 Area D – Chap 105 08/07/2016
34 Area D – Chap 104 08/07/2016
35 Area D – Chap 103 08/07/2016
36 Area D – Chap 102 08/07/2016
37 Area D – Chap 101 08/07/2016
38 Area D – Chap 100 08/07/2016
39 Area D – Chap 99 08/07/2016
40 Area D – Chap 98 08/07/2016
41 Area D – Chap 97 08/07/2016
42 Area D – Chap 96 08/07/2016
43 Area D – Chap 95 08/07/2016
44 Area D – Chap 94 08/07/2016
45 Area D – Chap 93 08/07/2016
46 Area D – Chap 92 08/07/2016
47 Area D – Chap 91 08/07/2016
48 Area D – Chap 90 08/07/2016
49 Area D – Chap 89 08/07/2016
50 Area D – Chap 88 08/07/2016
51 Area D – Chap 87 08/07/2016
52 Area D – Chap 86 08/07/2016
53 Area D – Chap 85 08/07/2016
54 Area D – Chap 84 08/07/2016
55 Area D – Chap 83 08/07/2016
56 Area D – Chap 82 08/07/2016
57 Area D – Chap 81 08/07/2016
58 Area D – Chap 80 08/07/2016
59 Area D – Chap 79 08/07/2016
60 Area D – Chap 78 08/07/2016
61 Area D – Chap 77 08/07/2016
62 Area D – Chap 76 08/07/2016
63 Area D – Chap 75 08/07/2016
64 Area D – Chap 74 08/07/2016
65 Area D – Chap 73 08/07/2016
66 Area D – Chap 72 08/07/2016
67 Area D – Chap 71 08/07/2016
68 Area D – Chap 70 08/07/2016
69 Area D – Chap 69 08/07/2016
70 Area D – Chap 68 08/07/2016
71 Area D – Chap 67 08/07/2016
72 Area D – Chap 66 08/07/2016
73 Area D – Chap 65 08/07/2016
74 Area D – Chap 64 08/07/2016
75 Area D – Chap 63 08/07/2016
76 Area D – Chap 62 08/07/2016
77 Area D – Chap 61 08/07/2016
78 Area D – Chap 60 08/07/2016
79 Area D – Chap 59 08/07/2016
80 Area D – Chap 58 08/07/2016
81 Area D – Chap 57 08/07/2016
82 Area D – Chap 56 08/07/2016
83 Area D – Chap 55 08/07/2016
84 Area D – Chap 54 08/07/2016
85 Area D – Chap 53 08/07/2016
86 Area D – Chap 52 08/07/2016
87 Area D – Chap 51 08/07/2016
88 Area D – Chap 50 08/07/2016
89 Area D – Chap 49 08/07/2016
90 Area D – Chap 48 08/07/2016
91 Area D – Chap 47 08/07/2016
92 Area D – Chap 46 08/07/2016
93 Area D – Chap 45 08/07/2016
94 Area D – Chap 44 08/07/2016
95 Area D – Chap 43 08/07/2016
96 Area D – Chap 42 08/07/2016
97 Area D – Chap 41 08/07/2016
98 Area D – Chap 40 08/07/2016
99 Area D – Chap 39 08/07/2016
100 Area D – Chap 38 08/07/2016
101 Area D – Chap 37 08/07/2016
102 Area D – Chap 36 08/07/2016
103 Area D – Chap 35 08/07/2016
104 Area D – Chap 34 08/07/2016
105 Area D – Chap 33 08/07/2016
106 Area D – Chap 32 08/07/2016
107 Area D – Chap 31 08/07/2016
108 Area D – Chap 30 08/07/2016
109 Area D – Chap 29 08/07/2016
110 Area D – Chap 28 08/07/2016
111 Area D – Chap 27 08/07/2016
112 Area D – Chap 26 08/07/2016
113 Area D – Chap 25 08/07/2016
114 Area D – Chap 24 08/07/2016
115 Area D – Chap 23 08/07/2016
116 Area D – Chap 22 08/07/2016
117 Area D – Chap 21 08/07/2016
118 Area D – Chap 20 08/07/2016
119 Area D – Chap 19 08/07/2016
120 Area D – Chap 18 08/07/2016
121 Area D – Chap 17 08/07/2016
122 Area D – Chap 16 08/07/2016
123 Area D – Chap 15 08/07/2016
124 Area D – Chap 14 08/07/2016
125 Area D – Chap 13 08/07/2016
126 Area D – Chap 12 08/07/2016
127 Area D – Chap 11 08/07/2016
128 Area D – Chap 10 08/07/2016
129 Area D – Chap 9 08/07/2016
130 Area D – Chap 8 08/07/2016
131 Area D – Chap 7 08/07/2016
132 Area D – Chap 6 08/07/2016
133 Area D – Chap 5 08/07/2016
134 Area D – Chap 4 08/07/2016
135 Area D – Chap 3 08/07/2016
136 Area D – Chap 2 08/07/2016
137 Area D – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Soul Cartel

Kim Eun-hyo, Kim Yeong-ji

Hive

Kim Gyu Sam

Red Storm

Cyungchan Noh, Hyun Ahm

Witch Hunter

Cho Jung-man

Apocalypse no Toride HẾT

Kuraishi Yuu, Inabe Kazu

I am a Hero

Hanazawa Kengo

Clover

Tetsuhiro Hirakawa