Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

Tên khác: Không có
Tác giả: Tiếu Thuỷ Hiên
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 09/11/2016

Tài phiệt thiên kim kiên cường độc lập cùng vị đích tôn của một gia tộc sâm nghiêm có hôn ước từ thuở nhỏ! Một người mạnh mẽ từ nhỏ, một kẻ quyết ý phục thù, bá đạo tổng tài phong vân vô hạn đụng phải đại tiểu thư tuỳ tâm tuỳ tính, truyền thừa gia tộc là của tôi! Trái tim của em là của tôi!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 107 HẾT15/10/2017
2 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 106 13/10/2017
3 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 105 11/10/2017
4 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 104 08/10/2017
5 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 103 06/10/2017
6 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 102 03/10/2017
7 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 101 30/09/2017
8 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 100 29/09/2017
9 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 99 27/09/2017
10 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 98 25/09/2017
11 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 97 22/09/2017
12 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 96 20/09/2017
13 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 95 18/09/2017
14 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 94 18/09/2017
15 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 93 13/09/2017
16 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 92 11/09/2017
17 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 91 09/09/2017
18 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 90 07/09/2017
19 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 89 02/09/2017
20 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 88 30/08/2017
21 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 87 27/08/2017
22 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 86 26/08/2017
23 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 85 20/08/2017
24 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 84 17/08/2017
25 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 83 13/08/2017
26 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 82 12/08/2017
27 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 81 06/08/2017
28 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 80 02/08/2017
29 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 79 30/07/2017
30 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 78 29/07/2017
31 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 77 25/07/2017
32 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 76 24/07/2017
33 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 75 18/07/2017
34 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 74 14/07/2017
35 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 73 10/07/2017
36 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 72 06/07/2017
37 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 71 02/07/2017
38 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 70 30/06/2017
39 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 69 29/06/2017
40 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 68 27/06/2017
41 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 67 26/06/2017
42 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 66 21/06/2017
43 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 65 13/06/2017
44 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 64 12/06/2017
45 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 63 09/06/2017
46 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 62 08/06/2017
47 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 61 07/06/2017
48 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 60 05/06/2017
49 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 59 03/06/2017
50 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 58 02/06/2017
51 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 57 01/06/2017
52 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 56 30/05/2017
53 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 55 29/05/2017
54 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 54 28/05/2017
55 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 53 27/05/2017
56 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 52 26/05/2017
57 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 51 25/05/2017
58 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 50 24/05/2017
59 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 49 22/05/2017
60 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 48 21/05/2017
61 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 47 19/05/2017
62 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 46 18/05/2017
63 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 45 15/05/2017
64 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 44 14/05/2017
65 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 43 13/05/2017
66 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 42 12/05/2017
67 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 41 10/05/2017
68 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 40 09/05/2017
69 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 39 06/05/2017
70 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 38 05/05/2017
71 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 37 02/05/2017
72 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 36 01/05/2017
73 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 35 30/04/2017
74 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 34 23/04/2017
75 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 33 22/04/2017
76 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 32 20/04/2017
77 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 31 17/04/2017
78 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 30 16/04/2017
79 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 29 15/04/2017
80 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 28 12/04/2017
81 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 27 04/04/2017
82 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 26 01/04/2017
83 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 25 29/03/2017
84 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 24 28/03/2017
85 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 23 21/03/2017
86 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 22 20/03/2017
87 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 21 13/03/2017
88 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 20 09/03/2017
89 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 19 02/03/2017
90 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 18 17/02/2017
91 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 17 09/02/2017
92 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 16 24/01/2017
93 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 15 18/01/2017
94 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 14 11/01/2017
95 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 13 09/01/2017
96 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 12 07/12/2016
97 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 11 04/12/2016
98 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10 29/11/2016
99 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9 27/11/2016
100 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8 22/11/2016
101 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7 19/11/2016
102 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6 15/11/2016
103 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5 14/11/2016
104 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4 12/11/2016
105 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3 11/11/2016
106 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2 10/11/2016
107 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1 09/11/2016