Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

Tên khác: Không có
Tác giả: Tiếu Thuỷ Hiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 09/11/2016

Tài phiệt thiên kim kiên cường độc lập cùng vị đích tôn của một gia tộc sâm nghiêm có hôn ước từ thuở nhỏ! Một người mạnh mẽ từ nhỏ, một kẻ quyết ý phục thù, bá đạo tổng tài phong vân vô hạn đụng phải đại tiểu thư tuỳ tâm tuỳ tính, truyền thừa gia tộc là của tôi! Trái tim của em là của tôi!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 68 27/06/2017
2 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 67 26/06/2017
3 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 66 21/06/2017
4 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 65 13/06/2017
5 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 64 12/06/2017
6 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 63 09/06/2017
7 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 62 08/06/2017
8 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 61 07/06/2017
9 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 60 05/06/2017
10 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 59 03/06/2017
11 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 58 02/06/2017
12 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 57 01/06/2017
13 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 56 30/05/2017
14 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 55 29/05/2017
15 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 54 28/05/2017
16 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 53 27/05/2017
17 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 52 26/05/2017
18 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 51 25/05/2017
19 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 50 24/05/2017
20 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 49 22/05/2017
21 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 48 21/05/2017
22 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 47 19/05/2017
23 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 46 18/05/2017
24 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 45 15/05/2017
25 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 44 14/05/2017
26 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 43 13/05/2017
27 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 42 12/05/2017
28 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 41 10/05/2017
29 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 40 09/05/2017
30 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 39 06/05/2017
31 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 38 05/05/2017
32 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 37 02/05/2017
33 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 36 01/05/2017
34 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 35 30/04/2017
35 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 34 23/04/2017
36 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 33 22/04/2017
37 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 32 20/04/2017
38 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 31 17/04/2017
39 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 30 16/04/2017
40 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 29 15/04/2017
41 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 28 12/04/2017
42 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 27 04/04/2017
43 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 26 01/04/2017
44 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 25 29/03/2017
45 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 24 28/03/2017
46 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 23 21/03/2017
47 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 22 20/03/2017
48 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 21 13/03/2017
49 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 20 09/03/2017
50 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 19 02/03/2017
51 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 18 17/02/2017
52 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 17 09/02/2017
53 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 16 24/01/2017
54 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 15 18/01/2017
55 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 14 11/01/2017
56 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 13 09/01/2017
57 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 12 07/12/2016
58 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 11 04/12/2016
59 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10 29/11/2016
60 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9 27/11/2016
61 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8 22/11/2016
62 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7 19/11/2016
63 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6 15/11/2016
64 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5 14/11/2016
65 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4 12/11/2016
66 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3 11/11/2016
67 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2 10/11/2016
68 Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1 09/11/2016