Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Tên khác: Không có
Tác giả: Thất Hỉ Hoàn Tử
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 12/11/2016

“Không được động vào mẹ bọn tôi!”

Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi!

“Quân ăn cướp, mau ra đây!”

Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 124 22/02/2018
2 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 123 17/02/2018
3 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 122 14/02/2018
4 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 121 10/02/2018
5 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 120 07/02/2018
6 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 119 03/02/2018
7 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 118 31/01/2018
8 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 117 27/01/2018
9 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 116 24/01/2018
10 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 115 20/01/2018
11 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 114 17/01/2018
12 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 113 13/01/2018
13 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 112 10/01/2018
14 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 111 06/01/2018
15 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 110 03/01/2018
16 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 109 30/12/2017
17 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 108 27/12/2017
18 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 107 23/12/2017
19 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 106 20/12/2017
20 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 105 16/12/2017
21 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 104 13/12/2017
22 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 103 09/12/2017
23 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 102 06/12/2017
24 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 101 02/12/2017
25 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 100 29/11/2017
26 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 99 25/11/2017
27 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 98 22/11/2017
28 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 97 18/11/2017
29 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 96 15/11/2017
30 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 95 11/11/2017
31 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 94 08/11/2017
32 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 93 04/11/2017
33 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 92 01/11/2017
34 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 91 28/10/2017
35 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 90 25/10/2017
36 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 89 21/10/2017
37 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 88 18/10/2017
38 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 87 14/10/2017
39 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 86 11/10/2017
40 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 85 07/10/2017
41 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 84 04/10/2017
42 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 83 30/09/2017
43 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 82 27/09/2017
44 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 81 23/09/2017
45 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 80 20/09/2017
46 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 79 16/09/2017
47 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 78 13/09/2017
48 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 77 09/09/2017
49 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 76 06/09/2017
50 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 75 26/08/2017
51 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 74 23/08/2017
52 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 73 19/08/2017
53 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 72 16/08/2017
54 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 71 12/08/2017
55 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 70 09/08/2017
56 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 69 05/08/2017
57 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 68 02/08/2017
58 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 67 29/07/2017
59 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 66 26/07/2017
60 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 65 22/07/2017
61 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 64 19/07/2017
62 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 63 15/07/2017
63 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 62 12/07/2017
64 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 61 08/07/2017
65 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 60 05/07/2017
66 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 59 01/07/2017
67 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 58 28/06/2017
68 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 57 24/06/2017
69 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 56 21/06/2017
70 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 55 17/06/2017
71 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 54 14/06/2017
72 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 53 10/06/2017
73 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 52 07/06/2017
74 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 51 03/06/2017
75 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 50 31/05/2017
76 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 49 27/05/2017
77 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 48 24/05/2017
78 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 47 21/05/2017
79 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 46 17/05/2017
80 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 45 13/05/2017
81 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 44 10/05/2017
82 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 43 06/05/2017
83 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 42 03/05/2017
84 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 41 29/04/2017
85 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 40 27/04/2017
86 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 39 23/04/2017
87 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 38 19/04/2017
88 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 37 15/04/2017
89 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 36 12/04/2017
90 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 35 08/04/2017
91 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 34 06/04/2017
92 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 33 01/04/2017
93 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 32 30/03/2017
94 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 31 25/03/2017
95 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 30 23/03/2017
96 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 29 19/03/2017
97 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 28 16/03/2017
98 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 27 12/03/2017
99 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 26 08/03/2017
100 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 25 06/03/2017
101 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 24 02/03/2017
102 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 23 28/02/2017
103 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 22 27/02/2017
104 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 21 18/02/2017
105 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 20 16/02/2017
106 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 19 15/02/2017
107 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 18 12/02/2017
108 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 17 11/02/2017
109 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 16 10/02/2017
110 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 15 08/02/2017
111 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 14 28/01/2017
112 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 13 27/01/2017
113 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 12 26/01/2017
114 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 11 25/01/2017
115 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 10 12/01/2017
116 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 9 11/01/2017
117 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 8 10/01/2017
118 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 7 23/12/2016
119 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 6 10/12/2016
120 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 4 26/11/2016
121 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3 20/11/2016
122 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2 13/11/2016
123 Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1 12/11/2016