Bắc Đẩu Du Hiệp

Bắc Đẩu Du Hiệp

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Đam Mê Truyện
Ngày thêm: 22/11/2016

Lấy bối cảnh lịch sử Nhật Bản thời kỳ Chiến quốc (từ giữa thế kỷ 15), khi mà chính quyền trung ương yếu đi trông thấy, các lãnh chúa vươn lên để lấp đầy khoảng trống quyền lực đó. Các gia tộc nổi lên và thanh toán lẫn nhau nhằm tăng cường sức mạnh cho mình. Sau một thế kỷ rưỡi nội chiến, Nhật Bản gần như được thống nhất bởi Oda Nobunaga.

Tuy nhiên, tới năm 1582 Hideyoshi trở thành người kế vị Nobunaga, khi Nobunaga bị Akechi phản bội và được Hideyoshi cứu giúp. Năm 1598, Hideyoshi mất mà không có người kế vị, đã chỉ định Hội đồng Ngũ nguyên lão – Tokugawa, Maeda, Ukita, Uesugi, Mori – bao gồm 5 lãnh chúa hùng mạnh nhất Nhật Bản bấy giờ, cai quản đất nước. Một cuộc chiến mới chuẩn bị bắt đầu!

Truyện viết về những cuộc phiêu lưu của Keiji Maeda (con nuôi của gia tộc Maeda), từ những mâu thuẫn nội bộ, những trận đánh kinh người, và mối quan hệ giữa các nhân vật lịch sử như Tokugawa, Rikyuu Hideyoshi… Mời các bạn đón đọc!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 156 21/11/2016
2 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 155 21/11/2016
3 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 154 21/11/2016
4 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 153 21/11/2016
5 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 152 21/11/2016
6 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 151 21/11/2016
7 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 150 21/11/2016
8 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 149 21/11/2016
9 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 148 21/11/2016
10 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 147 21/11/2016
11 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 146 21/11/2016
12 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 145 21/11/2016
13 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 144 21/11/2016
14 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 143 21/11/2016
15 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 142 21/11/2016
16 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 141 21/11/2016
17 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 140 21/11/2016
18 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 139 21/11/2016
19 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 138 21/11/2016
20 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 137 21/11/2016
21 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 136 21/11/2016
22 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 135 21/11/2016
23 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 134 21/11/2016
24 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 133 21/11/2016
25 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 132 21/11/2016
26 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 131 21/11/2016
27 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 130 21/11/2016
28 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 129 21/11/2016
29 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 128 21/11/2016
30 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 127 21/11/2016
31 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 126 21/11/2016
32 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 125 21/11/2016
33 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 124 21/11/2016
34 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 123 21/11/2016
35 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 122 21/11/2016
36 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 121 21/11/2016
37 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 120 21/11/2016
38 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 119 21/11/2016
39 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 118 21/11/2016
40 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 117 21/11/2016
41 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 116 21/11/2016
42 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 115 21/11/2016
43 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 114 21/11/2016
44 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 113 21/11/2016
45 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 112 21/11/2016
46 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 111 21/11/2016
47 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 110 21/11/2016
48 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 109 21/11/2016
49 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 108 21/11/2016
50 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 107 21/11/2016
51 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 106 21/11/2016
52 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 105 21/11/2016
53 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 104 21/11/2016
54 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 103 21/11/2016
55 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 102 21/11/2016
56 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 101 21/11/2016
57 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 100 21/11/2016
58 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 99 21/11/2016
59 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 98 21/11/2016
60 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 97 21/11/2016
61 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 96 21/11/2016
62 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 95 21/11/2016
63 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 94 21/11/2016
64 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 93 21/11/2016
65 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 92 21/11/2016
66 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 91 21/11/2016
67 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 90 21/11/2016
68 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 89 21/11/2016
69 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 88 21/11/2016
70 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 87 21/11/2016
71 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 86 21/11/2016
72 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 85 21/11/2016
73 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 84 21/11/2016
74 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 83 21/11/2016
75 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 82 21/11/2016
76 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 81 21/11/2016
77 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 80 21/11/2016
78 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 79 21/11/2016
79 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 78 21/11/2016
80 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 77 21/11/2016
81 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 76 21/11/2016
82 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 75 21/11/2016
83 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 74 21/11/2016
84 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 73 21/11/2016
85 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 72 21/11/2016
86 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 71 21/11/2016
87 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 70 21/11/2016
88 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 69 21/11/2016
89 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 68 21/11/2016
90 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 67 21/11/2016
91 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 66 21/11/2016
92 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 65 21/11/2016
93 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 64 21/11/2016
94 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 63 21/11/2016
95 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 62 21/11/2016
96 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 61 21/11/2016
97 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 60 21/11/2016
98 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 59 21/11/2016
99 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 58 21/11/2016
100 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 57 21/11/2016
101 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 56 21/11/2016
102 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 55 21/11/2016
103 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 54 21/11/2016
104 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 53 21/11/2016
105 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 52 21/11/2016
106 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 51 21/11/2016
107 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 50 21/11/2016
108 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 49 21/11/2016
109 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 48 21/11/2016
110 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 47 21/11/2016
111 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 46 21/11/2016
112 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 45 21/11/2016
113 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 44 21/11/2016
114 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 43 21/11/2016
115 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 42 21/11/2016
116 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 41 21/11/2016
117 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 40 21/11/2016
118 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 39 21/11/2016
119 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 38 21/11/2016
120 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 37 21/11/2016
121 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 36 21/11/2016
122 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 34 21/11/2016
123 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 33 21/11/2016
124 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 32 21/11/2016
125 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 31 21/11/2016
126 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 30 21/11/2016
127 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 29 21/11/2016
128 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 28 21/11/2016
129 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 27 21/11/2016
130 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 26 21/11/2016
131 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 25 21/11/2016
132 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 24 21/11/2016
133 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 23 21/11/2016
134 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 22 21/11/2016
135 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 21 21/11/2016
136 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 20 21/11/2016
137 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 19 21/11/2016
138 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 18 21/11/2016
139 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 17 21/11/2016
140 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 16 21/11/2016
141 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 15 21/11/2016
142 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 13 21/11/2016
143 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 12 21/11/2016
144 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 11 21/11/2016
145 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 10 21/11/2016
146 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 9 21/11/2016
147 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 8 21/11/2016
148 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 7 21/11/2016
149 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 6 21/11/2016
150 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 5 21/11/2016
151 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 4 21/11/2016
152 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 3 21/11/2016
153 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 2.2 21/11/2016
154 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 2.1 21/11/2016
155 Bắc Đẩu Du Hiệp – Chap 1 21/11/2016

Truyện Liên Quan

Higanjima

Matsumoto Koji

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin

Dolly Kill Kill

Kurando Yukiaki, Nomura Yuusuke

Hero Mask

Okabe Takashi, Tsuru Yumika