Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 09/07/2016

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh… La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình. La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện. La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết.Một thanh niên dại gái tu luyện võ công! :v

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bách Luyện Thành Thần – Chap 115 22/06/2017
2 Bách Luyện Thành Thần – Chap 114 18/06/2017
3 Bách Luyện Thành Thần – Chap 113 15/06/2017
4 Bách Luyện Thành Thần – Chap 112 12/06/2017
5 Bách Luyện Thành Thần – Chap 111 08/06/2017
6 Bách Luyện Thành Thần – Chap 110 04/06/2017
7 Bách Luyện Thành Thần – Chap 109 01/06/2017
8 Bách Luyện Thành Thần – Chap 108 28/05/2017
9 Bách Luyện Thành Thần – Chap 107 25/05/2017
10 Bách Luyện Thành Thần – Chap 106 20/05/2017
11 Bách Luyện Thành Thần – Chap 105 18/05/2017
12 Bách Luyện Thành Thần – Chap 104 14/05/2017
13 Bách Luyện Thành Thần – Chap 103 11/05/2017
14 Bách Luyện Thành Thần – Chap 102 07/05/2017
15 Bách Luyện Thành Thần – Chap 101 04/05/2017
16 Bách Luyện Thành Thần – Chap 100 30/04/2017
17 Bách Luyện Thành Thần – Chap 99 27/04/2017
18 Bách Luyện Thành Thần – Chap 98 23/04/2017
19 Bách Luyện Thành Thần – Chap 97 20/04/2017
20 Bách Luyện Thành Thần – Chap 96 17/04/2017
21 Bách Luyện Thành Thần – Chap 95 13/04/2017
22 Bách Luyện Thành Thần – Chap 94 09/04/2017
23 Bách Luyện Thành Thần – Chap 93 06/04/2017
24 Bách Luyện Thành Thần – Chap 92 03/04/2017
25 Bách Luyện Thành Thần – Chap 91 30/03/2017
26 Bách Luyện Thành Thần – Chap 90 26/03/2017
27 Bách Luyện Thành Thần – Chap 89 24/03/2017
28 Bách Luyện Thành Thần – Chap 88 19/03/2017
29 Bách Luyện Thành Thần – Chap 87 16/03/2017
30 Bách Luyện Thành Thần – Chap 86 12/03/2017
31 Bách Luyện Thành Thần – Chap 85 09/03/2017
32 Bách Luyện Thành Thần – Chap 84 04/03/2017
33 Bách Luyện Thành Thần – Chap 83 01/03/2017
34 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.7 23/02/2017
35 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.6 16/02/2017
36 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.5 08/02/2017
37 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82 05/02/2017
38 Bách Luyện Thành Thần – Chap 81 03/02/2017
39 Bách Luyện Thành Thần – Chap 80 17/01/2017
40 Bách Luyện Thành Thần – Chap 79 13/01/2017
41 Bách Luyện Thành Thần – Chap 78 05/01/2017
42 Bách Luyện Thành Thần – Chap 77 29/12/2016
43 Bách Luyện Thành Thần – Chap 76 21/12/2016
44 Bách Luyện Thành Thần – Chap 75 15/12/2016
45 Bách Luyện Thành Thần – Chap 74 09/12/2016
46 Bách Luyện Thành Thần – Chap 73 02/12/2016
47 Bách Luyện Thành Thần – Chap 72 24/11/2016
48 Bách Luyện Thành Thần – Chap 71 17/11/2016
49 Bách Luyện Thành Thần – Chap 70 09/11/2016
50 Bách Luyện Thành Thần – Chap 69 03/11/2016
51 Bách Luyện Thành Thần – Chap 68 27/10/2016
52 Bách Luyện Thành Thần – Chap 67 20/10/2016
53 Bách Luyện Thành Thần – Chap 66 12/10/2016
54 Bách Luyện Thành Thần – Chap 65 12/10/2016
55 Bách Luyện Thành Thần – Chap 64 29/09/2016
56 Bách Luyện Thành Thần – Chap 63 21/09/2016
57 Bách Luyện Thành Thần – Chap 62 15/09/2016
58 Bách Luyện Thành Thần – Chap 61 08/09/2016
59 Bách Luyện Thành Thần – Chap 60 01/09/2016
60 Bách Luyện Thành Thần – Chap 59 25/08/2016
61 Bách Luyện Thành Thần – Chap 58 18/08/2016
62 Bách Luyện Thành Thần – Chap 57 14/08/2016
63 Bách Luyện Thành Thần – Chap 56 11/08/2016
64 Bách Luyện Thành Thần – Chap 55 30/07/2016
65 Bách Luyện Thành Thần – Chap 54 27/07/2016
66 Bách Luyện Thành Thần – Chap 53 23/07/2016
67 Bách Luyện Thành Thần – Chap 52 23/07/2016
68 Bách Luyện Thành Thần – Chap 51 16/07/2016
69 Bách Luyện Thành Thần – Chap 50 13/07/2016
70 Bách Luyện Thành Thần – Chap 49 10/07/2016
71 Bách Luyện Thành Thần – Chap 48 08/07/2016
72 Bách Luyện Thành Thần – Chap 47 08/07/2016
73 Bách Luyện Thành Thần – Chap 46 08/07/2016
74 Bách Luyện Thành Thần – Chap 45 08/07/2016
75 Bách Luyện Thành Thần – Chap 44 08/07/2016
76 Bách Luyện Thành Thần – Chap 43 08/07/2016
77 Bách Luyện Thành Thần – Chap 42 08/07/2016
78 Bách Luyện Thành Thần – Chap 41 08/07/2016
79 Bách Luyện Thành Thần – Chap 40 08/07/2016
80 Bách Luyện Thành Thần – Chap 39 08/07/2016
81 Bách Luyện Thành Thần – Chap 38 08/07/2016
82 Bách Luyện Thành Thần – Chap 37 08/07/2016
83 Bách Luyện Thành Thần – Chap 36 08/07/2016
84 Bách Luyện Thành Thần – Chap 35 08/07/2016
85 Bách Luyện Thành Thần – Chap 34 08/07/2016
86 Bách Luyện Thành Thần – Chap 33 08/07/2016
87 Bách Luyện Thành Thần – Chap 32 08/07/2016
88 Bách Luyện Thành Thần – Chap 31 08/07/2016
89 Bách Luyện Thành Thần – Chap 30 08/07/2016
90 Bách Luyện Thành Thần – Chap 29 08/07/2016
91 Bách Luyện Thành Thần – Chap 28 08/07/2016
92 Bách Luyện Thành Thần – Chap 27 08/07/2016
93 Bách Luyện Thành Thần – Chap 26 08/07/2016
94 Bách Luyện Thành Thần – Chap 25 08/07/2016
95 Bách Luyện Thành Thần – Chap 24 08/07/2016
96 Bách Luyện Thành Thần – Chap 23 08/07/2016
97 Bách Luyện Thành Thần – Chap 22 08/07/2016
98 Bách Luyện Thành Thần – Chap 21 08/07/2016
99 Bách Luyện Thành Thần – Chap 20 08/07/2016
100 Bách Luyện Thành Thần – Chap 19 08/07/2016
101 Bách Luyện Thành Thần – Chap 18 08/07/2016
102 Bách Luyện Thành Thần – Chap 17 08/07/2016
103 Bách Luyện Thành Thần – Chap 16 08/07/2016
104 Bách Luyện Thành Thần – Chap 15 08/07/2016
105 Bách Luyện Thành Thần – Chap 14 08/07/2016
106 Bách Luyện Thành Thần – Chap 13 08/07/2016
107 Bách Luyện Thành Thần – Chap 12 08/07/2016
108 Bách Luyện Thành Thần – Chap 11.5 08/07/2016
109 Bách Luyện Thành Thần – Chap 11 08/07/2016
110 Bách Luyện Thành Thần – Chap 10 08/07/2016
111 Bách Luyện Thành Thần – Chap 9 08/07/2016
112 Bách Luyện Thành Thần – Chap 8 08/07/2016
113 Bách Luyện Thành Thần – Chap 7 08/07/2016
114 Bách Luyện Thành Thần – Chap 6 08/07/2016
115 Bách Luyện Thành Thần – Chap 5 08/07/2016
116 Bách Luyện Thành Thần – Chap 4 08/07/2016
117 Bách Luyện Thành Thần – Chap 3 08/07/2016
118 Bách Luyện Thành Thần – Chap 2 08/07/2016
119 Bách Luyện Thành Thần – Chap 1 08/07/2016