Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 09/07/2016

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh… La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình. La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện. La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết.Một thanh niên dại gái tu luyện võ công! :v

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bách Luyện Thành Thần – Chap 195 22/02/2018
2 Bách Luyện Thành Thần – Chap 194 21/02/2018
3 Bách Luyện Thành Thần – Chap 193 17/02/2018
4 Bách Luyện Thành Thần – Chap 192 14/02/2018
5 Bách Luyện Thành Thần – Chap 191 10/02/2018
6 Bách Luyện Thành Thần – Chap 190 08/02/2018
7 Bách Luyện Thành Thần – Chap 189 03/02/2018
8 Bách Luyện Thành Thần – Chap 188 01/02/2018
9 Bách Luyện Thành Thần – Chap 187 27/01/2018
10 Bách Luyện Thành Thần – Chap 186 25/01/2018
11 Bách Luyện Thành Thần – Chap 185 20/01/2018
12 Bách Luyện Thành Thần – Chap 184 18/01/2018
13 Bách Luyện Thành Thần – Chap 183 13/01/2018
14 Bách Luyện Thành Thần – Chap 182 11/01/2018
15 Bách Luyện Thành Thần – Chap 181 06/01/2018
16 Bách Luyện Thành Thần – Chap 180 04/01/2018
17 Bách Luyện Thành Thần – Chap 179 01/01/2018
18 Bách Luyện Thành Thần – Chap 178 30/12/2017
19 Bách Luyện Thành Thần – Chap 177 28/12/2017
20 Bách Luyện Thành Thần – Chap 176 23/12/2017
21 Bách Luyện Thành Thần – Chap 175 21/12/2017
22 Bách Luyện Thành Thần – Chap 174 16/12/2017
23 Bách Luyện Thành Thần – Chap 173 14/12/2017
24 Bách Luyện Thành Thần – Chap 172 09/12/2017
25 Bách Luyện Thành Thần – Chap 171 07/12/2017
26 Bách Luyện Thành Thần – Chap 170 02/12/2017
27 Bách Luyện Thành Thần – Chap 169 30/11/2017
28 Bách Luyện Thành Thần – Chap 168 25/11/2017
29 Bách Luyện Thành Thần – Chap 167 23/11/2017
30 Bách Luyện Thành Thần – Chap 166 18/11/2017
31 Bách Luyện Thành Thần – Chap 165 16/11/2017
32 Bách Luyện Thành Thần – Chap 164 14/11/2017
33 Bách Luyện Thành Thần – Chap 163 12/11/2017
34 Bách Luyện Thành Thần – Chap 162 10/11/2017
35 Bách Luyện Thành Thần – Chap 161 07/11/2017
36 Bách Luyện Thành Thần – Chap 160 06/11/2017
37 Bách Luyện Thành Thần – Chap 159 02/11/2017
38 Bách Luyện Thành Thần – Chap 158 28/10/2017
39 Bách Luyện Thành Thần – Chap 157 26/10/2017
40 Bách Luyện Thành Thần – Chap 156 21/10/2017
41 Bách Luyện Thành Thần – Chap 155 19/10/2017
42 Bách Luyện Thành Thần – Chap 154 14/10/2017
43 Bách Luyện Thành Thần – Chap 153 12/10/2017
44 Bách Luyện Thành Thần – Chap 152 10/10/2017
45 Bách Luyện Thành Thần – Chap 151 07/10/2017
46 Bách Luyện Thành Thần – Chap 150 05/10/2017
47 Bách Luyện Thành Thần – Chap 149.5 04/10/2017
48 Bách Luyện Thành Thần – Chap 149 03/10/2017
49 Bách Luyện Thành Thần – Chap 148 30/09/2017
50 Bách Luyện Thành Thần – Chap 147 28/09/2017
51 Bách Luyện Thành Thần – Chap 146 26/09/2017
52 Bách Luyện Thành Thần – Chap 145 24/09/2017
53 Bách Luyện Thành Thần – Chap 144 21/09/2017
54 Bách Luyện Thành Thần – Chap 143.5 19/09/2017
55 Bách Luyện Thành Thần – Chap 143 17/09/2017
56 Bách Luyện Thành Thần – Chap 142 14/09/2017
57 Bách Luyện Thành Thần – Chap 141 09/09/2017
58 Bách Luyện Thành Thần – Chap 140 07/09/2017
59 Bách Luyện Thành Thần – Chap 139 02/09/2017
60 Bách Luyện Thành Thần – Chap 138 31/08/2017
61 Bách Luyện Thành Thần – Chap 137 29/08/2017
62 Bách Luyện Thành Thần – Chap 136 27/08/2017
63 Bách Luyện Thành Thần – Chap 135 24/08/2017
64 Bách Luyện Thành Thần – Chap 134 19/08/2017
65 Bách Luyện Thành Thần – Chap 133 17/08/2017
66 Bách Luyện Thành Thần – Chap 132 12/08/2017
67 Bách Luyện Thành Thần – Chap 131 10/08/2017
68 Bách Luyện Thành Thần – Chap 130 07/08/2017
69 Bách Luyện Thành Thần – Chap 129 05/08/2017
70 Bách Luyện Thành Thần – Chap 128 03/08/2017
71 Bách Luyện Thành Thần – Chap 127 01/08/2017
72 Bách Luyện Thành Thần – Chap 126.5 30/07/2017
73 Bách Luyện Thành Thần – Chap 126 29/07/2017
74 Bách Luyện Thành Thần – Chap 125 27/07/2017
75 Bách Luyện Thành Thần – Chap 124 23/07/2017
76 Bách Luyện Thành Thần – Chap 123 20/07/2017
77 Bách Luyện Thành Thần – Chap 122 16/07/2017
78 Bách Luyện Thành Thần – Chap 121 13/07/2017
79 Bách Luyện Thành Thần – Chap 120 09/07/2017
80 Bách Luyện Thành Thần – Chap 119 06/07/2017
81 Bách Luyện Thành Thần – Chap 118 02/07/2017
82 Bách Luyện Thành Thần – Chap 117 29/06/2017
83 Bách Luyện Thành Thần – Chap 116 25/06/2017
84 Bách Luyện Thành Thần – Chap 115 22/06/2017
85 Bách Luyện Thành Thần – Chap 114 18/06/2017
86 Bách Luyện Thành Thần – Chap 113 15/06/2017
87 Bách Luyện Thành Thần – Chap 112 12/06/2017
88 Bách Luyện Thành Thần – Chap 111 08/06/2017
89 Bách Luyện Thành Thần – Chap 110 04/06/2017
90 Bách Luyện Thành Thần – Chap 109 01/06/2017
91 Bách Luyện Thành Thần – Chap 108 28/05/2017
92 Bách Luyện Thành Thần – Chap 107 25/05/2017
93 Bách Luyện Thành Thần – Chap 106 20/05/2017
94 Bách Luyện Thành Thần – Chap 105 18/05/2017
95 Bách Luyện Thành Thần – Chap 104 14/05/2017
96 Bách Luyện Thành Thần – Chap 103 11/05/2017
97 Bách Luyện Thành Thần – Chap 102 07/05/2017
98 Bách Luyện Thành Thần – Chap 101 04/05/2017
99 Bách Luyện Thành Thần – Chap 100 30/04/2017
100 Bách Luyện Thành Thần – Chap 99 27/04/2017
101 Bách Luyện Thành Thần – Chap 98 23/04/2017
102 Bách Luyện Thành Thần – Chap 97 20/04/2017
103 Bách Luyện Thành Thần – Chap 96 17/04/2017
104 Bách Luyện Thành Thần – Chap 95 13/04/2017
105 Bách Luyện Thành Thần – Chap 94 09/04/2017
106 Bách Luyện Thành Thần – Chap 93 06/04/2017
107 Bách Luyện Thành Thần – Chap 92 03/04/2017
108 Bách Luyện Thành Thần – Chap 91 30/03/2017
109 Bách Luyện Thành Thần – Chap 90 26/03/2017
110 Bách Luyện Thành Thần – Chap 89 24/03/2017
111 Bách Luyện Thành Thần – Chap 88 19/03/2017
112 Bách Luyện Thành Thần – Chap 87 16/03/2017
113 Bách Luyện Thành Thần – Chap 86 12/03/2017
114 Bách Luyện Thành Thần – Chap 85 09/03/2017
115 Bách Luyện Thành Thần – Chap 84 04/03/2017
116 Bách Luyện Thành Thần – Chap 83 01/03/2017
117 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.7 23/02/2017
118 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.6 16/02/2017
119 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.5 08/02/2017
120 Bách Luyện Thành Thần – Chap 82 05/02/2017
121 Bách Luyện Thành Thần – Chap 81 03/02/2017
122 Bách Luyện Thành Thần – Chap 80 17/01/2017
123 Bách Luyện Thành Thần – Chap 79 13/01/2017
124 Bách Luyện Thành Thần – Chap 78 05/01/2017
125 Bách Luyện Thành Thần – Chap 77 29/12/2016
126 Bách Luyện Thành Thần – Chap 76 21/12/2016
127 Bách Luyện Thành Thần – Chap 75 15/12/2016
128 Bách Luyện Thành Thần – Chap 74 09/12/2016
129 Bách Luyện Thành Thần – Chap 73 02/12/2016
130 Bách Luyện Thành Thần – Chap 72 24/11/2016
131 Bách Luyện Thành Thần – Chap 71 17/11/2016
132 Bách Luyện Thành Thần – Chap 70 09/11/2016
133 Bách Luyện Thành Thần – Chap 69 03/11/2016
134 Bách Luyện Thành Thần – Chap 68 27/10/2016
135 Bách Luyện Thành Thần – Chap 67 20/10/2016
136 Bách Luyện Thành Thần – Chap 66 12/10/2016
137 Bách Luyện Thành Thần – Chap 65 12/10/2016
138 Bách Luyện Thành Thần – Chap 64 29/09/2016
139 Bách Luyện Thành Thần – Chap 63 21/09/2016
140 Bách Luyện Thành Thần – Chap 62 15/09/2016
141 Bách Luyện Thành Thần – Chap 61 08/09/2016
142 Bách Luyện Thành Thần – Chap 60 01/09/2016
143 Bách Luyện Thành Thần – Chap 59 25/08/2016
144 Bách Luyện Thành Thần – Chap 58 18/08/2016
145 Bách Luyện Thành Thần – Chap 57 14/08/2016
146 Bách Luyện Thành Thần – Chap 56 11/08/2016
147 Bách Luyện Thành Thần – Chap 55 30/07/2016
148 Bách Luyện Thành Thần – Chap 54 27/07/2016
149 Bách Luyện Thành Thần – Chap 53 23/07/2016
150 Bách Luyện Thành Thần – Chap 52 23/07/2016
151 Bách Luyện Thành Thần – Chap 51 16/07/2016
152 Bách Luyện Thành Thần – Chap 50 13/07/2016
153 Bách Luyện Thành Thần – Chap 49 10/07/2016
154 Bách Luyện Thành Thần – Chap 48 08/07/2016
155 Bách Luyện Thành Thần – Chap 47 08/07/2016
156 Bách Luyện Thành Thần – Chap 46 08/07/2016
157 Bách Luyện Thành Thần – Chap 45 08/07/2016
158 Bách Luyện Thành Thần – Chap 44 08/07/2016
159 Bách Luyện Thành Thần – Chap 43 08/07/2016
160 Bách Luyện Thành Thần – Chap 42 08/07/2016
161 Bách Luyện Thành Thần – Chap 41 08/07/2016
162 Bách Luyện Thành Thần – Chap 40 08/07/2016
163 Bách Luyện Thành Thần – Chap 39 08/07/2016
164 Bách Luyện Thành Thần – Chap 38 08/07/2016
165 Bách Luyện Thành Thần – Chap 37 08/07/2016
166 Bách Luyện Thành Thần – Chap 36 08/07/2016
167 Bách Luyện Thành Thần – Chap 35 08/07/2016
168 Bách Luyện Thành Thần – Chap 34 08/07/2016
169 Bách Luyện Thành Thần – Chap 33 08/07/2016
170 Bách Luyện Thành Thần – Chap 32 08/07/2016
171 Bách Luyện Thành Thần – Chap 31 08/07/2016
172 Bách Luyện Thành Thần – Chap 30 08/07/2016
173 Bách Luyện Thành Thần – Chap 29 08/07/2016
174 Bách Luyện Thành Thần – Chap 28 08/07/2016
175 Bách Luyện Thành Thần – Chap 27 08/07/2016
176 Bách Luyện Thành Thần – Chap 26 08/07/2016
177 Bách Luyện Thành Thần – Chap 25 08/07/2016
178 Bách Luyện Thành Thần – Chap 24 08/07/2016
179 Bách Luyện Thành Thần – Chap 23 08/07/2016
180 Bách Luyện Thành Thần – Chap 22 08/07/2016
181 Bách Luyện Thành Thần – Chap 21 08/07/2016
182 Bách Luyện Thành Thần – Chap 20 08/07/2016
183 Bách Luyện Thành Thần – Chap 19 08/07/2016
184 Bách Luyện Thành Thần – Chap 18 08/07/2016
185 Bách Luyện Thành Thần – Chap 17 08/07/2016
186 Bách Luyện Thành Thần – Chap 16 08/07/2016
187 Bách Luyện Thành Thần – Chap 15 08/07/2016
188 Bách Luyện Thành Thần – Chap 14 08/07/2016
189 Bách Luyện Thành Thần – Chap 13 08/07/2016
190 Bách Luyện Thành Thần – Chap 12 08/07/2016
191 Bách Luyện Thành Thần – Chap 11.5 08/07/2016
192 Bách Luyện Thành Thần – Chap 11 08/07/2016
193 Bách Luyện Thành Thần – Chap 10 08/07/2016
194 Bách Luyện Thành Thần – Chap 9 08/07/2016
195 Bách Luyện Thành Thần – Chap 8 08/07/2016
196 Bách Luyện Thành Thần – Chap 7 08/07/2016
197 Bách Luyện Thành Thần – Chap 6 08/07/2016
198 Bách Luyện Thành Thần – Chap 5 08/07/2016
199 Bách Luyện Thành Thần – Chap 4 08/07/2016
200 Bách Luyện Thành Thần – Chap 3 08/07/2016
201 Bách Luyện Thành Thần – Chap 2 08/07/2016
202 Bách Luyện Thành Thần – Chap 1 08/07/2016