Bàn Long

Bàn Long

Tên khác: Bàn Long Giới Chỉ
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 03/07/2016

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thể đứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quý tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuổi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ! Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thần kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bàn Long – Chap 170 10/11/2016
2 Bàn Long – Chap 169 04/11/2016
3 Bàn Long – Chap 168 28/10/2016
4 Bàn Long – Chap 167 21/10/2016
5 Bàn Long – Chap 166 14/10/2016
6 Bàn Long – Chap 165 09/10/2016
7 Bàn Long – Chap 164 30/09/2016
8 Bàn Long – Chap 163 24/09/2016
9 Bàn Long – Chap 162 16/09/2016
10 Bàn Long – Chap 161 09/09/2016
11 Bàn Long – Chap 160 02/09/2016
12 Bàn Long – Chap 159 25/08/2016
13 Bàn Long – Chap 158 19/08/2016
14 Bàn Long – Chap 157 13/08/2016
15 Bàn Long – Chap 156 05/08/2016
16 Bàn Long – Chap 155 29/07/2016
17 Bàn Long – Chap 154 22/07/2016
18 Bàn Long – Chap 153 15/07/2016
19 Bàn Long – Chap 152 03/07/2016
20 Bàn Long – Chap 151 03/07/2016
21 Bàn Long – Chap 150 03/07/2016
22 Bàn Long – Chap 149 03/07/2016
23 Bàn Long – Chap 148 03/07/2016
24 Bàn Long – Chap 147 03/07/2016
25 Bàn Long – Chap 146 03/07/2016
26 Bàn Long – Chap 145 03/07/2016
27 Bàn Long – Chap 144 03/07/2016
28 Bàn Long – Chap 143 03/07/2016
29 Bàn Long – Chap 142 03/07/2016
30 Bàn Long – Chap 141 03/07/2016
31 Bàn Long – Chap 140 03/07/2016
32 Bàn Long – Chap 139 03/07/2016
33 Bàn Long – Chap 138 03/07/2016
34 Bàn Long – Chap 137 03/07/2016
35 Bàn Long – Chap 136 03/07/2016
36 Bàn Long – Chap 135 03/07/2016
37 Bàn Long – Chap 134 03/07/2016
38 Bàn Long – Chap 133 03/07/2016
39 Bàn Long – Chap 132 03/07/2016
40 Bàn Long – Chap 131 03/07/2016
41 Bàn Long – Chap 130 03/07/2016
42 Bàn Long – Chap 129 03/07/2016
43 Bàn Long – Chap 128 03/07/2016
44 Bàn Long – Chap 127 03/07/2016
45 Bàn Long – Chap 126 03/07/2016
46 Bàn Long – Chap 125 03/07/2016
47 Bàn Long – Chap 124 03/07/2016
48 Bàn Long – Chap 123 03/07/2016
49 Bàn Long – Chap 122 03/07/2016
50 Bàn Long – Chap 121.5 03/07/2016
51 Bàn Long – Chap 121 03/07/2016
52 Bàn Long – Chap 120 03/07/2016
53 Bàn Long – Chap 119 03/07/2016
54 Bàn Long – Chap 118 03/07/2016
55 Bàn Long – Chap 117 03/07/2016
56 Bàn Long – Chap 116 03/07/2016
57 Bàn Long – Chap 115 03/07/2016
58 Bàn Long – Chap 114 03/07/2016
59 Bàn Long – Chap 113 03/07/2016
60 Bàn Long – Chap 112 03/07/2016
61 Bàn Long – Chap 111.5 03/07/2016
62 Bàn Long – Chap 111 03/07/2016
63 Bàn Long – Chap 110 03/07/2016
64 Bàn Long – Chap 109 03/07/2016
65 Bàn Long – Chap 108 03/07/2016
66 Bàn Long – Chap 107 03/07/2016
67 Bàn Long – Chap 106 03/07/2016
68 Bàn Long – Chap 105 03/07/2016
69 Bàn Long – Chap 104 03/07/2016
70 Bàn Long – Chap 103 03/07/2016
71 Bàn Long – Chap 102.5 03/07/2016
72 Bàn Long – Chap 102 03/07/2016
73 Bàn Long – Chap 101 03/07/2016
74 Bàn Long – Chap 100 03/07/2016
75 Bàn Long – Chap 99 03/07/2016
76 Bàn Long – Chap 98.5 03/07/2016
77 Bàn Long – Chap 98 03/07/2016
78 Bàn Long – Chap 97 03/07/2016
79 Bàn Long – Chap 96 03/07/2016
80 Bàn Long – Chap 95 03/07/2016
81 Bàn Long – Chap 94 03/07/2016
82 Bàn Long – Chap 93 03/07/2016
83 Bàn Long – Chap 92 03/07/2016
84 Bàn Long – Chap 91 03/07/2016
85 Bàn Long – Chap 90 03/07/2016
86 Bàn Long – Chap 89 03/07/2016
87 Bàn Long – Chap 88.5 03/07/2016
88 Bàn Long – Chap 88 03/07/2016
89 Bàn Long – Chap 87 03/07/2016
90 Bàn Long – Chap 86 03/07/2016
91 Bàn Long – Chap 85 03/07/2016
92 Bàn Long – Chap 84 03/07/2016
93 Bàn Long – Chap 83 03/07/2016
94 Bàn Long – Chap 82 03/07/2016
95 Bàn Long – Chap 81 03/07/2016
96 Bàn Long – Chap 80 03/07/2016
97 Bàn Long – Chap 79 03/07/2016
98 Bàn Long – Chap 78 03/07/2016
99 Bàn Long – Chap 77 03/07/2016
100 Bàn Long – Chap 76 03/07/2016
101 Bàn Long – Chap 75 03/07/2016
102 Bàn Long – Chap 74 03/07/2016
103 Bàn Long – Chap 73 03/07/2016
104 Bàn Long – Chap 72 03/07/2016
105 Bàn Long – Chap 71 03/07/2016
106 Bàn Long – Chap 70 03/07/2016
107 Bàn Long – Chap 69 03/07/2016
108 Bàn Long – Chap 68 03/07/2016
109 Bàn Long – Chap 67 03/07/2016
110 Bàn Long – Chap 66 03/07/2016
111 Bàn Long – Chap 65 03/07/2016
112 Bàn Long – Chap 64 03/07/2016
113 Bàn Long – Chap 63 03/07/2016
114 Bàn Long – Chap 62 03/07/2016
115 Bàn Long – Chap 61 03/07/2016
116 Bàn Long – Chap 60 03/07/2016
117 Bàn Long – Chap 59 03/07/2016
118 Bàn Long – Chap 58 03/07/2016
119 Bàn Long – Chap 57 03/07/2016
120 Bàn Long – Chap 56 03/07/2016
121 Bàn Long – Chap 55 03/07/2016
122 Bàn Long – Chap 54.5 03/07/2016
123 Bàn Long – Chap 54 03/07/2016
124 Bàn Long – Chap 53 03/07/2016
125 Bàn Long – Chap 52 03/07/2016
126 Bàn Long – Chap 51 03/07/2016
127 Bàn Long – Chap 50 03/07/2016
128 Bàn Long – Chap 49 03/07/2016
129 Bàn Long – Chap 48 03/07/2016
130 Bàn Long – Chap 47 03/07/2016
131 Bàn Long – Chap 46 03/07/2016
132 Bàn Long – Chap 45 03/07/2016
133 Bàn Long – Chap 44 03/07/2016
134 Bàn Long – Chap 43 03/07/2016
135 Bàn Long – Chap 42 03/07/2016
136 Bàn Long – Chap 41 03/07/2016
137 Bàn Long – Chap 40 03/07/2016
138 Bàn Long – Chap 39 03/07/2016
139 Bàn Long – Chap 38 03/07/2016
140 Bàn Long – Chap 37 03/07/2016
141 Bàn Long – Chap 36 03/07/2016
142 Bàn Long – Chap 35 03/07/2016
143 Bàn Long – Chap 34 03/07/2016
144 Bàn Long – Chap 33 03/07/2016
145 Bàn Long – Chap 32 03/07/2016
146 Bàn Long – Chap 31 03/07/2016
147 Bàn Long – Chap 30 03/07/2016
148 Bàn Long – Chap 29 03/07/2016
149 Bàn Long – Chap 28 03/07/2016
150 Bàn Long – Chap 27 03/07/2016
151 Bàn Long – Chap 26 03/07/2016
152 Bàn Long – Chap 25 03/07/2016
153 Bàn Long – Chap 24 03/07/2016
154 Bàn Long – Chap 23 03/07/2016
155 Bàn Long – Chap 22 03/07/2016
156 Bàn Long – Chap 21 03/07/2016
157 Bàn Long – Chap 20 03/07/2016
158 Bàn Long – Chap 19 03/07/2016
159 Bàn Long – Chap 18 03/07/2016
160 Bàn Long – Chap 17 03/07/2016
161 Bàn Long – Chap 16 03/07/2016
162 Bàn Long – Chap 15 03/07/2016
163 Bàn Long – Chap 14 03/07/2016
164 Bàn Long – Chap 13 03/07/2016
165 Bàn Long – Chap 12 03/07/2016
166 Bàn Long – Chap 11 03/07/2016
167 Bàn Long – Chap 10 03/07/2016
168 Bàn Long – Chap 9 03/07/2016
169 Bàn Long – Chap 8 03/07/2016
170 Bàn Long – Chap 7 03/07/2016
171 Bàn Long – Chap 6 03/07/2016
172 Bàn Long – Chap 5 03/07/2016
173 Bàn Long – Chap 4 03/07/2016
174 Bàn Long – Chap 3 03/07/2016
175 Bàn Long – Chap 2 03/07/2016
176 Bàn Long – Chap 1 03/07/2016