Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Tên khác: My Boyfriend From The Underworld
Tác giả: Cực Quang Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 01/07/2016

Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, tôi lại bị một người ở đâu nhảy ra cưỡng hôn, đã thế hôm sau lại còn bị một người đẹp trai không biết đến từ đâu nhảy ra bắt cóc. Nhọ, quá nhọ, Max nhọ!!! Trên đời còn cái gì nhọ hơn thế này nữa không chứ? Có, chắc chắn có, bằng chứng là, cái người đẹp trai không biết đến từ đâu bắt cóc tôi, người đó lại còn cho tôi đi học, mà còn là một trường quý tộc, OMG!! Nhưng mà, cái trường quý tộc này, ngày nào cũng có những cảnh bạo lực. Không biết thế nào, tôi lại gặp phải người đã cưỡng hôn tôi, người đó không phải là hạng lưu manh vớ vẩn đầu đường, mà hắn là đại ca xã hội đen…!!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 155 22/11/2017
2 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 154 21/11/2017
3 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 153 20/11/2017
4 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 152 14/11/2017
5 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 151 10/11/2017
6 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 149 07/11/2017
7 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 148 05/11/2017
8 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 147 03/11/2017
9 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 146 01/11/2017
10 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 145 30/10/2017
11 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 144 29/10/2017
12 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 143 27/10/2017
13 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 142 23/10/2017
14 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 141 21/10/2017
15 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 140 19/10/2017
16 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 139 17/10/2017
17 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 138 16/10/2017
18 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 137 15/10/2017
19 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 136 15/10/2017
20 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 135 13/10/2017
21 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 134 12/10/2017
22 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 133 11/10/2017
23 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 132 10/10/2017
24 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 131 09/10/2017
25 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 130 01/10/2017
26 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 129 28/09/2017
27 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 128 27/09/2017
28 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 127 26/09/2017
29 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 126 25/09/2017
30 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 125 14/09/2017
31 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 124 14/09/2017
32 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 123 12/09/2017
33 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 122 11/09/2017
34 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 121 10/09/2017
35 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 120 05/09/2017
36 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 119 04/09/2017
37 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 118 04/09/2017
38 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 117 04/09/2017
39 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 116 03/09/2017
40 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 115 01/09/2017
41 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 114 01/09/2017
42 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 113 31/08/2017
43 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 112 30/08/2017
44 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 111 30/08/2017
45 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 110 29/08/2017
46 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 109 28/08/2017
47 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 108 28/08/2017
48 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 107 27/08/2017
49 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 106 27/08/2017
50 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 105 25/08/2017
51 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 104 25/08/2017
52 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 103 24/08/2017
53 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 102 24/08/2017
54 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 101 24/08/2017
55 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 100 23/08/2017
56 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 99 23/08/2017
57 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 98 22/08/2017
58 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 97 21/08/2017
59 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 96 21/08/2017
60 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 95 20/08/2017
61 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 94 19/08/2017
62 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 93 18/08/2017
63 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 92 08/08/2017
64 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 91 08/08/2017
65 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 90 30/07/2017
66 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 89 30/07/2017
67 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 88 30/07/2017
68 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 87 30/07/2017
69 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 86 30/07/2017
70 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 85 30/07/2017
71 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 84 30/07/2017
72 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 83 30/07/2017
73 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 82 30/07/2017
74 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 81 30/07/2017
75 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 80 25/07/2017
76 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 79 25/07/2017
77 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 78 25/07/2017
78 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 77 25/07/2017
79 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 76 25/07/2017
80 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 75 25/07/2017
81 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 74 25/07/2017
82 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 73 25/07/2017
83 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 72 25/07/2017
84 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 71 25/07/2017
85 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 70 17/07/2017
86 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 69 17/07/2017
87 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 68 17/07/2017
88 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 67 17/07/2017
89 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 66 17/07/2017
90 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 65 17/07/2017
91 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 60 25/05/2017
92 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 59 25/05/2017
93 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 58 25/05/2017
94 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 57 25/05/2017
95 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 56 25/05/2017
96 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 55 25/05/2017
97 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 54 25/05/2017
98 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 53 25/05/2017
99 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 52 25/05/2017
100 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 51 25/05/2017
101 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 50 17/05/2017
102 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 49 17/05/2017
103 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 48 17/05/2017
104 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 47 12/05/2017
105 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 46 12/05/2017
106 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 45 07/05/2017
107 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 44 07/05/2017
108 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 43 07/05/2017
109 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 42 07/05/2017
110 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 41 07/05/2017
111 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 40 22/04/2017
112 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 39 22/04/2017
113 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 38 21/04/2017
114 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 37 21/04/2017
115 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 36 05/04/2017
116 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 35 03/04/2017
117 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 34 03/04/2017
118 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 33 03/04/2017
119 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 32 03/04/2017
120 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 31 03/04/2017
121 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 30 03/04/2017
122 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 29 16/03/2017
123 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 28 16/03/2017
124 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 27 15/03/2017
125 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26 10/02/2017
126 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25 10/02/2017
127 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24 25/12/2016
128 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23 01/11/2016
129 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22 17/09/2016
130 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21 13/09/2016
131 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20 10/09/2016
132 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19 20/08/2016
133 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18 18/08/2016
134 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17 12/08/2016
135 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16 12/08/2016
136 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15 10/08/2016
137 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14 10/08/2016
138 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13 10/08/2016
139 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12 08/08/2016
140 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11 17/07/2016
141 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10 17/07/2016
142 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9 13/07/2016
143 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8 12/07/2016
144 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7 11/07/2016
145 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6 08/07/2016
146 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5 07/07/2016
147 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4 07/07/2016
148 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3 03/07/2016
149 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2 01/07/2016
150 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1 01/07/2016