Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Tên khác: My Boyfriend From The Underworld
Tác giả: Cực Quang Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 01/07/2016

Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, tôi lại bị một người ở đâu nhảy ra cưỡng hôn, đã thế hôm sau lại còn bị một người đẹp trai không biết đến từ đâu nhảy ra bắt cóc. Nhọ, quá nhọ, Max nhọ!!! Trên đời còn cái gì nhọ hơn thế này nữa không chứ? Có, chắc chắn có, bằng chứng là, cái người đẹp trai không biết đến từ đâu bắt cóc tôi, người đó lại còn cho tôi đi học, mà còn là một trường quý tộc, OMG!! Nhưng mà, cái trường quý tộc này, ngày nào cũng có những cảnh bạo lực. Không biết thế nào, tôi lại gặp phải người đã cưỡng hôn tôi, người đó không phải là hạng lưu manh vớ vẩn đầu đường, mà hắn là đại ca xã hội đen…!!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 60 25/05/2017
2 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 59 25/05/2017
3 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 58 25/05/2017
4 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 57 25/05/2017
5 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 56 25/05/2017
6 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 55 25/05/2017
7 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 54 25/05/2017
8 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 53 25/05/2017
9 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 52 25/05/2017
10 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 51 25/05/2017
11 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 50 17/05/2017
12 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 49 17/05/2017
13 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 48 17/05/2017
14 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 47 12/05/2017
15 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 46 12/05/2017
16 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 45 07/05/2017
17 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 44 07/05/2017
18 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 43 07/05/2017
19 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 42 07/05/2017
20 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 41 07/05/2017
21 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 40 22/04/2017
22 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 39 22/04/2017
23 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 38 21/04/2017
24 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 37 21/04/2017
25 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 36 05/04/2017
26 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 35 03/04/2017
27 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 34 03/04/2017
28 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 33 03/04/2017
29 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 32 03/04/2017
30 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 31 03/04/2017
31 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 30 03/04/2017
32 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 29 16/03/2017
33 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 28 16/03/2017
34 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 27 15/03/2017
35 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26 10/02/2017
36 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25 10/02/2017
37 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24 25/12/2016
38 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23 01/11/2016
39 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22 17/09/2016
40 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21 13/09/2016
41 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20 10/09/2016
42 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19 20/08/2016
43 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18 18/08/2016
44 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17 12/08/2016
45 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16 12/08/2016
46 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15 10/08/2016
47 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14 10/08/2016
48 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13 10/08/2016
49 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12 08/08/2016
50 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11 17/07/2016
51 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10 17/07/2016
52 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9 13/07/2016
53 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8 12/07/2016
54 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7 11/07/2016
55 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6 08/07/2016
56 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5 07/07/2016
57 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4 07/07/2016
58 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3 03/07/2016
59 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2 01/07/2016
60 Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1 01/07/2016