Bạn Trai Là Ngôi Sao

Bạn Trai Là Ngôi Sao

Tên khác: Trói Minh Tinh Làm Bạn Trai
Tác giả: Điều Canh
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: A3 Manga, Thi Hau Le
Ngày thêm: 29/01/2017

Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy… “Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó!”. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~

*Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 74 20/02/2018
2 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 73 14/02/2018
3 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 72 07/02/2018
4 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 71 01/02/2018
5 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 70 28/01/2018
6 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 69 23/01/2018
7 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 68 20/01/2018
8 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 67 16/01/2018
9 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 66 15/01/2018
10 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 65 10/01/2018
11 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 64 09/01/2018
12 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 63 01/01/2018
13 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 62 27/12/2017
14 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 61 26/12/2017
15 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 60 19/12/2017
16 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 59 13/12/2017
17 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 58 12/12/2017
18 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 57 11/12/2017
19 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 56 10/12/2017
20 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 55 08/12/2017
21 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 54 05/12/2017
22 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 53 04/12/2017
23 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 52 01/12/2017
24 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 51 30/11/2017
25 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 50 29/11/2017
26 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 49 28/11/2017
27 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 48 26/11/2017
28 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 47 25/11/2017
29 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 46 23/11/2017
30 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 45 22/11/2017
31 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 44 21/11/2017
32 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 43 20/11/2017
33 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 42 19/11/2017
34 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 41 17/11/2017
35 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 40 16/11/2017
36 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 39 15/11/2017
37 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 38 13/11/2017
38 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 37 12/11/2017
39 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 36 10/11/2017
40 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 35 09/11/2017
41 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 34 07/11/2017
42 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 33 03/11/2017
43 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 32 01/11/2017
44 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 31 31/10/2017
45 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 30 30/10/2017
46 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 29 28/10/2017
47 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 28 26/10/2017
48 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 27 25/10/2017
49 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 26 24/10/2017
50 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 25 23/10/2017
51 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 24 21/10/2017
52 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 23 20/10/2017
53 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 22 19/10/2017
54 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 21 18/10/2017
55 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 20 16/10/2017
56 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 19 15/10/2017
57 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 18 14/10/2017
58 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 17 13/10/2017
59 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 16 12/10/2017
60 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 15 11/10/2017
61 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 14 10/10/2017
62 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 13.5 09/10/2017
63 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 13 08/10/2017
64 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 12 07/10/2017
65 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11.5 06/10/2017
66 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11 05/10/2017
67 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10 04/10/2017
68 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9 03/10/2017
69 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8 13/06/2017
70 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7 07/06/2017
71 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6 30/05/2017
72 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5 03/04/2017
73 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4 14/03/2017
74 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3 13/03/2017
75 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2 17/02/2017
76 Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1 29/01/2017