Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Dịch Thuật Việt Trung, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 04/07/2016

Một câu chuyện xuyên không mới… Một chàng trai sau khi bị truy sát bị bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ. Một chàng trai từ thời cổ đại xuyên không về thời hiện đại hứa hẹn một câu truyện rất hay nhé!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 56 23/06/2017
2 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 55 16/06/2017
3 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 54 10/06/2017
4 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 53 02/06/2017
5 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 52 29/05/2017
6 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 51 28/05/2017
7 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 50 03/03/2017
8 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 49 24/02/2017
9 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 48 19/02/2017
10 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 47 16/02/2017
11 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 46 10/02/2017
12 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 45 20/01/2017
13 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 44 17/01/2017
14 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 43 13/01/2017
15 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 42 04/01/2017
16 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 41 30/12/2016
17 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 40 27/12/2016
18 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 39 24/12/2016
19 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 38 20/12/2016
20 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 37 16/12/2016
21 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 36 13/12/2016
22 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 35 09/12/2016
23 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 34 07/12/2016
24 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 33 01/12/2016
25 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 32 29/11/2016
26 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 31 28/11/2016
27 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 30 23/11/2016
28 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 29 20/11/2016
29 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 28 04/11/2016
30 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 27 23/10/2016
31 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 26 19/10/2016
32 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 25 13/10/2016
33 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 24 06/10/2016
34 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 23 03/10/2016
35 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 22 30/09/2016
36 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 21 22/09/2016
37 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 20 11/09/2016
38 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 19 08/09/2016
39 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 18 04/09/2016
40 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 17 01/09/2016
41 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 16 26/08/2016
42 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 15 21/08/2016
43 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 14 21/08/2016
44 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 13 13/08/2016
45 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 12 11/08/2016
46 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 11 10/08/2016
47 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 10 07/08/2016
48 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9 01/08/2016
49 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8 28/07/2016
50 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7 17/07/2016
51 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6 08/07/2016
52 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5 04/07/2016
53 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4 04/07/2016
54 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3 04/07/2016
55 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2 04/07/2016
56 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1 04/07/2016