Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Tên khác: Không có
Tác giả: Hồng Quân
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Dịch Thuật Việt Trung, TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 04/07/2016

Một câu chuyện xuyên không mới… Một chàng trai sau khi bị truy sát bị bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ. Một chàng trai từ thời cổ đại xuyên không về thời hiện đại hứa hẹn một câu truyện rất hay nhé!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 85 07/02/2018
2 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 84 19/01/2018
3 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 83 16/01/2018
4 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 82 10/01/2018
5 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 81 09/01/2018
6 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 80 06/01/2018
7 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 79 05/01/2018
8 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 78 22/12/2017
9 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 77 03/12/2017
10 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 76 01/12/2017
11 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 75 21/11/2017
12 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 74 11/11/2017
13 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 73 27/10/2017
14 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 72 21/10/2017
15 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 71 15/10/2017
16 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 70 07/10/2017
17 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 69 29/09/2017
18 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 68 22/09/2017
19 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 67 12/09/2017
20 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 66 01/09/2017
21 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 65 25/08/2017
22 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 64 19/08/2017
23 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 63 11/08/2017
24 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 62 05/08/2017
25 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 61 28/07/2017
26 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 60 21/07/2017
27 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 59 14/07/2017
28 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 58 07/07/2017
29 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 57 01/07/2017
30 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 56 23/06/2017
31 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 55 16/06/2017
32 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 54 10/06/2017
33 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 53 02/06/2017
34 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 52 29/05/2017
35 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 51 28/05/2017
36 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 50 03/03/2017
37 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 49 24/02/2017
38 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 48 19/02/2017
39 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 47 16/02/2017
40 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 46 10/02/2017
41 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 45 20/01/2017
42 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 44 17/01/2017
43 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 43 13/01/2017
44 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 42 04/01/2017
45 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 41 30/12/2016
46 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 40 27/12/2016
47 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 39 24/12/2016
48 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 38 20/12/2016
49 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 37 16/12/2016
50 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 36 13/12/2016
51 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 35 09/12/2016
52 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 34 07/12/2016
53 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 33 01/12/2016
54 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 32 29/11/2016
55 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 31 28/11/2016
56 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 30 23/11/2016
57 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 29 20/11/2016
58 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 28 04/11/2016
59 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 27 23/10/2016
60 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 26 19/10/2016
61 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 25 13/10/2016
62 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 24 06/10/2016
63 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 23 03/10/2016
64 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 22 30/09/2016
65 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 21 22/09/2016
66 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 20 11/09/2016
67 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 19 08/09/2016
68 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 18 04/09/2016
69 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 17 01/09/2016
70 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 16 26/08/2016
71 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 15 21/08/2016
72 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 14 21/08/2016
73 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 13 13/08/2016
74 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 12 11/08/2016
75 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 11 10/08/2016
76 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 10 07/08/2016
77 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9 01/08/2016
78 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8 28/07/2016
79 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7 17/07/2016
80 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6 08/07/2016
81 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5 04/07/2016
82 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4 04/07/2016
83 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3 04/07/2016
84 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2 04/07/2016
85 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1 04/07/2016