Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng

Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng

Tên khác: My Boyfriend is a Vampire
Tác giả: Han Yu-rang
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Yoo Da-in là con trai nhưng mà mặt rất giống như con gái. Dù vậy, cậu ta rất đẹp gái cho nên con trai thường hay theo đuổi cậu ta. Còn Seo Kang-hoo rất đẹp trai ngay cả giới nam cũng thích. Trớ trêu thay, Seo Kang-hoo là vampire và Yoo Da-in bị cắn bởi cậu ta và Yoo Da-in nghĩ cậu ta sẽ chết nhưng mà tại sao cậu ta biến thành con gái?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 115 HẾT07/07/2016
2 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 114 07/07/2016
3 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 113 07/07/2016
4 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 112 07/07/2016
5 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 111 07/07/2016
6 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 110 07/07/2016
7 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 109 07/07/2016
8 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 108 07/07/2016
9 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 107 07/07/2016
10 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 106 07/07/2016
11 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 105 07/07/2016
12 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 104 07/07/2016
13 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 103 07/07/2016
14 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 102 07/07/2016
15 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 101 07/07/2016
16 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 100 07/07/2016
17 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 99 07/07/2016
18 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 98 07/07/2016
19 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 97 07/07/2016
20 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 96 07/07/2016
21 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 95 07/07/2016
22 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 94 07/07/2016
23 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 93 07/07/2016
24 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 92 07/07/2016
25 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 91 07/07/2016
26 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 90 07/07/2016
27 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 89 07/07/2016
28 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 88 07/07/2016
29 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 87 07/07/2016
30 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 86 07/07/2016
31 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 85 07/07/2016
32 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 84 07/07/2016
33 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 83 07/07/2016
34 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 82 07/07/2016
35 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 81 07/07/2016
36 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 80 07/07/2016
37 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 79 07/07/2016
38 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 78 07/07/2016
39 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 77 07/07/2016
40 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 76 07/07/2016
41 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 75 07/07/2016
42 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 74 07/07/2016
43 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 73 07/07/2016
44 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 72 07/07/2016
45 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 71 07/07/2016
46 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 70 07/07/2016
47 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 69 07/07/2016
48 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 68 07/07/2016
49 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 67 07/07/2016
50 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 66 07/07/2016
51 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 65 07/07/2016
52 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 64 07/07/2016
53 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 63 07/07/2016
54 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 62 07/07/2016
55 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 61 07/07/2016
56 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 60 07/07/2016
57 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 59 07/07/2016
58 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 58 07/07/2016
59 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 57 07/07/2016
60 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 56 07/07/2016
61 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 55 07/07/2016
62 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 54 07/07/2016
63 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 53 07/07/2016
64 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 52 07/07/2016
65 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 51 07/07/2016
66 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 50 07/07/2016
67 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 49 07/07/2016
68 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 48 07/07/2016
69 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 47 07/07/2016
70 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 46 07/07/2016
71 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 45 07/07/2016
72 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 44 07/07/2016
73 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 43 07/07/2016
74 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 42 07/07/2016
75 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 41 07/07/2016
76 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 40 07/07/2016
77 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 39 07/07/2016
78 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 38 07/07/2016
79 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 37 07/07/2016
80 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 36 07/07/2016
81 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 35 07/07/2016
82 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 34 07/07/2016
83 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 33 07/07/2016
84 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 32 07/07/2016
85 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 31 07/07/2016
86 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 30 07/07/2016
87 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 29 07/07/2016
88 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 28 07/07/2016
89 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 27 07/07/2016
90 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 26 07/07/2016
91 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 25 07/07/2016
92 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 24 07/07/2016
93 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 23 07/07/2016
94 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 22 07/07/2016
95 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 21 07/07/2016
96 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 20 07/07/2016
97 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 19 07/07/2016
98 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 18 07/07/2016
99 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 17 07/07/2016
100 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 16 07/07/2016
101 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 15 07/07/2016
102 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 14 07/07/2016
103 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 13 07/07/2016
104 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 12 07/07/2016
105 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 11 07/07/2016
106 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10 07/07/2016
107 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9 07/07/2016
108 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8 07/07/2016
109 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7 07/07/2016
110 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6 07/07/2016
111 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5 07/07/2016
112 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4 07/07/2016
113 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3 07/07/2016
114 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2 07/07/2016
115 Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1 07/07/2016

Truyện Liên Quan

Ryuuroden

Yamahara Yoshito

Mujang

KIM Chul Hyun

Kingdom

Hara Yasuhisa