Bán Yêu Khuynh Thành

Bán Yêu Khuynh Thành

Tên khác: Không có
Tác giả: Vu Chính
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 03/07/2016

Cuối thời nhà Thanh, tám quân liên minh tấn công vào Bắc Kinh, Nhiếp Như Phong cùng vợ là Ứng Điệp, đưa hai cô con gái nhỏ đi trốn. Khi bị đuổi kịp, Ứng Điệp đã để chồng con đi trước, bản thân tự ở lại chống địch, Ứng Điệp đột nhiên phóng ra đôi cánh màu trắng bay lên trời. Mười lăm năm sau, con gái lớn là Khuynh Thành quen biết thiếu gia nhà giàu Minh Hạ, hai người nảy sinh tình cảm, và sau đó là một câu truyện truyền kỳ giữa người cùng yêu về yêu và hận, truy đuổi lẫn trốn chạy được mở ra.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 45 07/10/2016
2 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 44 05/10/2016
3 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 43 04/10/2016
4 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 42 03/10/2016
5 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 41 02/10/2016
6 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 40 01/10/2016
7 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 39 30/09/2016
8 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 38 29/09/2016
9 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 37 28/09/2016
10 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 36 27/09/2016
11 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 35 26/09/2016
12 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 34 25/09/2016
13 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 33 24/09/2016
14 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 32 23/09/2016
15 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 31 22/09/2016
16 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 30 21/09/2016
17 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 29 20/09/2016
18 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 28 19/09/2016
19 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 27 18/09/2016
20 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 26 17/09/2016
21 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 25 16/09/2016
22 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 24 26/08/2016
23 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 23 15/08/2016
24 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 22 14/08/2016
25 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 21 02/08/2016
26 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 20 29/07/2016
27 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 19 24/07/2016
28 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 18 23/07/2016
29 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 17 21/07/2016
30 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 16 18/07/2016
31 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 15 12/07/2016
32 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 14 03/07/2016
33 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 13 03/07/2016
34 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 12 03/07/2016
35 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 11 03/07/2016
36 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 10 03/07/2016
37 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 9 03/07/2016
38 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 8 03/07/2016
39 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 7 03/07/2016
40 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 6 03/07/2016
41 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 5 03/07/2016
42 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 4 03/07/2016
43 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 3 03/07/2016
44 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 2 03/07/2016
45 Bán Yêu Khuynh Thành – Chap 1 03/07/2016