Băng Hoả Ma Trù

Băng Hoả Ma Trù

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 12/07/2016

Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai: ma trù ma pháp.

Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 36 11/01/2018
2 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 35 15/12/2017
3 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 34 06/12/2017
4 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 33 16/11/2017
5 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 32 09/11/2017
6 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 31 27/10/2017
7 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 30 13/10/2017
8 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 29 06/10/2017
9 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 28 04/10/2017
10 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 27 02/10/2017
11 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 26 29/09/2017
12 Băng Hỏa Ma Trù – Chap 25 26/09/2017
13 Băng Hoả Ma Trù – Chap 24 01/12/2016
14 Băng Hoả Ma Trù – Chap 23 26/09/2016
15 Băng Hoả Ma Trù – Chap 22 11/07/2016
16 Băng Hoả Ma Trù – Chap 21 11/07/2016
17 Băng Hoả Ma Trù – Chap 20 11/07/2016
18 Băng Hoả Ma Trù – Chap 19 11/07/2016
19 Băng Hoả Ma Trù – Chap 18 11/07/2016
20 Băng Hoả Ma Trù – Chap 17 11/07/2016
21 Băng Hoả Ma Trù – Chap 16 11/07/2016
22 Băng Hoả Ma Trù – Chap 15 11/07/2016
23 Băng Hoả Ma Trù – Chap 14 11/07/2016
24 Băng Hoả Ma Trù – Chap 13 11/07/2016
25 Băng Hoả Ma Trù – Chap 12 11/07/2016
26 Băng Hoả Ma Trù – Chap 11 11/07/2016
27 Băng Hoả Ma Trù – Chap 10 11/07/2016
28 Băng Hoả Ma Trù – Chap 9 11/07/2016
29 Băng Hoả Ma Trù – Chap 8 11/07/2016
30 Băng Hoả Ma Trù – Chap 7 11/07/2016
31 Băng Hoả Ma Trù – Chap 6 11/07/2016
32 Băng Hoả Ma Trù – Chap 5 11/07/2016
33 Băng Hoả Ma Trù – Chap 4 11/07/2016
34 Băng Hoả Ma Trù – Chap 3 11/07/2016
35 Băng Hoả Ma Trù – Chap 2 11/07/2016
36 Băng Hoả Ma Trù – Chap 1 11/07/2016