Bảng Phong Thần

Bảng Phong Thần

Tên khác: Phong Thần Diễn Nghĩa, Houshin Engi, Phong Thần Bảng
Tác giả: Fujisaki Ryu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Truyện tranh mang tên Houshin Engi trong tiếng Anh, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nhiều tập của Tsutomu Ano-dựa theo truyện cổ Trung Hoa Fengshen Yanyi (“Phong Thần Diễn Nghĩa”). Bộ truyện bao gồm những câu chuyện thần thoại của Trung Hoa, cụ thể nói về vị vua cuối cùng của Nhà In (Triều đại Yin) và âm mưu lật đổ họ.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Bảng Phong Thần – Chap 185 07/10/2016
2 Bảng Phong Thần – Chap 184 07/10/2016
3 Bảng Phong Thần – Chap 183 07/10/2016
4 Bảng Phong Thần – Chap 182 07/10/2016
5 Bảng Phong Thần – Chap 181 07/10/2016
6 Bảng Phong Thần – Chap 180 07/10/2016
7 Bảng Phong Thần – Chap 179 07/10/2016
8 Bảng Phong Thần – Chap 178 07/10/2016
9 Bảng Phong Thần – Chap 177 07/10/2016
10 Bảng Phong Thần – Chap 176.5 07/10/2016
11 Bảng Phong Thần – Chap 176 07/10/2016
12 Bảng Phong Thần – Chap 175 07/10/2016
13 Bảng Phong Thần – Chap 174 07/10/2016
14 Bảng Phong Thần – Chap 173 07/10/2016
15 Bảng Phong Thần – Chap 172 07/10/2016
16 Bảng Phong Thần – Chap 171 07/10/2016
17 Bảng Phong Thần – Chap 170 07/10/2016
18 Bảng Phong Thần – Chap 169 07/10/2016
19 Bảng Phong Thần – Chap 168 07/10/2016
20 Bảng Phong Thần – Chap 167 07/10/2016
21 Bảng Phong Thần – Chap 166 07/10/2016
22 Bảng Phong Thần – Chap 165 07/10/2016
23 Bảng Phong Thần – Chap 164 07/10/2016
24 Bảng Phong Thần – Chap 163 07/10/2016
25 Bảng Phong Thần – Chap 162 07/10/2016
26 Bảng Phong Thần – Chap 161 07/10/2016
27 Bảng Phong Thần – Chap 160 07/10/2016
28 Bảng Phong Thần – Chap 159 07/10/2016
29 Bảng Phong Thần – Chap 158 11/07/2016
30 Bảng Phong Thần – Chap 157 11/07/2016
31 Bảng Phong Thần – Chap 156 11/07/2016
32 Bảng Phong Thần – Chap 155 11/07/2016
33 Bảng Phong Thần – Chap 154 11/07/2016
34 Bảng Phong Thần – Chap 153 11/07/2016
35 Bảng Phong Thần – Chap 152 11/07/2016
36 Bảng Phong Thần – Chap 151 11/07/2016
37 Bảng Phong Thần – Chap 150 11/07/2016
38 Bảng Phong Thần – Chap 149 11/07/2016
39 Bảng Phong Thần – Chap 148 11/07/2016
40 Bảng Phong Thần – Chap 147 11/07/2016
41 Bảng Phong Thần – Chap 146 11/07/2016
42 Bảng Phong Thần – Chap 145 11/07/2016
43 Bảng Phong Thần – Chap 144 11/07/2016
44 Bảng Phong Thần – Chap 143 11/07/2016
45 Bảng Phong Thần – Chap 142 11/07/2016
46 Bảng Phong Thần – Chap 141 11/07/2016
47 Bảng Phong Thần – Chap 140 11/07/2016
48 Bảng Phong Thần – Chap 139 11/07/2016
49 Bảng Phong Thần – Chap 138 11/07/2016
50 Bảng Phong Thần – Chap 137 11/07/2016
51 Bảng Phong Thần – Chap 136 11/07/2016
52 Bảng Phong Thần – Chap 135 11/07/2016
53 Bảng Phong Thần – Chap 134 11/07/2016
54 Bảng Phong Thần – Chap 133 11/07/2016
55 Bảng Phong Thần – Chap 132 11/07/2016
56 Bảng Phong Thần – Chap 131 11/07/2016
57 Bảng Phong Thần – Chap 130 11/07/2016
58 Bảng Phong Thần – Chap 129 11/07/2016
59 Bảng Phong Thần – Chap 128 11/07/2016
60 Bảng Phong Thần – Chap 127 11/07/2016
61 Bảng Phong Thần – Chap 126 11/07/2016
62 Bảng Phong Thần – Chap 125 11/07/2016
63 Bảng Phong Thần – Chap 124 11/07/2016
64 Bảng Phong Thần – Chap 123 11/07/2016
65 Bảng Phong Thần – Chap 122 11/07/2016
66 Bảng Phong Thần – Chap 121 11/07/2016
67 Bảng Phong Thần – Chap 120 11/07/2016
68 Bảng Phong Thần – Chap 119 11/07/2016
69 Bảng Phong Thần – Chap 118 11/07/2016
70 Bảng Phong Thần – Chap 117 11/07/2016
71 Bảng Phong Thần – Chap 116 11/07/2016
72 Bảng Phong Thần – Chap 115 11/07/2016
73 Bảng Phong Thần – Chap 114 11/07/2016
74 Bảng Phong Thần – Chap 113 11/07/2016
75 Bảng Phong Thần – Chap 112 11/07/2016
76 Bảng Phong Thần – Chap 111 11/07/2016
77 Bảng Phong Thần – Chap 110 11/07/2016
78 Bảng Phong Thần – Chap 109 11/07/2016
79 Bảng Phong Thần – Chap 108 11/07/2016
80 Bảng Phong Thần – Chap 107 11/07/2016
81 Bảng Phong Thần – Chap 106 11/07/2016
82 Bảng Phong Thần – Chap 105 11/07/2016
83 Bảng Phong Thần – Chap 104 11/07/2016
84 Bảng Phong Thần – Chap 103 11/07/2016
85 Bảng Phong Thần – Chap 102 11/07/2016
86 Bảng Phong Thần – Chap 101 11/07/2016
87 Bảng Phong Thần – Chap 100 11/07/2016
88 Bảng Phong Thần – Chap 99 11/07/2016
89 Bảng Phong Thần – Chap 98 11/07/2016
90 Bảng Phong Thần – Chap 97 11/07/2016
91 Bảng Phong Thần – Chap 96 11/07/2016
92 Bảng Phong Thần – Chap 95 11/07/2016
93 Bảng Phong Thần – Chap 94 11/07/2016
94 Bảng Phong Thần – Chap 93 11/07/2016
95 Bảng Phong Thần – Chap 92 11/07/2016
96 Bảng Phong Thần – Chap 91 11/07/2016
97 Bảng Phong Thần – Chap 90 11/07/2016
98 Bảng Phong Thần – Chap 89 11/07/2016
99 Bảng Phong Thần – Chap 88 11/07/2016
100 Bảng Phong Thần – Chap 87 11/07/2016
101 Bảng Phong Thần – Chap 86 11/07/2016
102 Bảng Phong Thần – Chap 85 11/07/2016
103 Bảng Phong Thần – Chap 84 11/07/2016
104 Bảng Phong Thần – Chap 83 11/07/2016
105 Bảng Phong Thần – Chap 82 11/07/2016
106 Bảng Phong Thần – Chap 81 11/07/2016
107 Bảng Phong Thần – Chap 80 11/07/2016
108 Bảng Phong Thần – Chap 79 11/07/2016
109 Bảng Phong Thần – Chap 78 11/07/2016
110 Bảng Phong Thần – Chap 77 11/07/2016
111 Bảng Phong Thần – Chap 76 11/07/2016
112 Bảng Phong Thần – Chap 75 11/07/2016
113 Bảng Phong Thần – Chap 74 11/07/2016
114 Bảng Phong Thần – Chap 73 11/07/2016
115 Bảng Phong Thần – Chap 72 11/07/2016
116 Bảng Phong Thần – Chap 71 11/07/2016
117 Bảng Phong Thần – Chap 70 11/07/2016
118 Bảng Phong Thần – Chap 69 11/07/2016
119 Bảng Phong Thần – Chap 68 11/07/2016
120 Bảng Phong Thần – Chap 67 11/07/2016
121 Bảng Phong Thần – Chap 66 11/07/2016
122 Bảng Phong Thần – Chap 65 11/07/2016
123 Bảng Phong Thần – Chap 64 11/07/2016
124 Bảng Phong Thần – Chap 63 11/07/2016
125 Bảng Phong Thần – Chap 62 11/07/2016
126 Bảng Phong Thần – Chap 61 11/07/2016
127 Bảng Phong Thần – Chap 60 11/07/2016
128 Bảng Phong Thần – Chap 59 11/07/2016
129 Bảng Phong Thần – Chap 58 11/07/2016
130 Bảng Phong Thần – Chap 57 11/07/2016
131 Bảng Phong Thần – Chap 56 11/07/2016
132 Bảng Phong Thần – Chap 55 11/07/2016
133 Bảng Phong Thần – Chap 54 11/07/2016
134 Bảng Phong Thần – Chap 53 11/07/2016
135 Bảng Phong Thần – Chap 52 11/07/2016
136 Bảng Phong Thần – Chap 51 11/07/2016
137 Bảng Phong Thần – Chap 50 11/07/2016
138 Bảng Phong Thần – Chap 49 11/07/2016
139 Bảng Phong Thần – Chap 48 11/07/2016
140 Bảng Phong Thần – Chap 47 11/07/2016
141 Bảng Phong Thần – Chap 46 11/07/2016
142 Bảng Phong Thần – Chap 45 11/07/2016
143 Bảng Phong Thần – Chap 44 11/07/2016
144 Bảng Phong Thần – Chap 43 11/07/2016
145 Bảng Phong Thần – Chap 42 11/07/2016
146 Bảng Phong Thần – Chap 41 11/07/2016
147 Bảng Phong Thần – Chap 40 11/07/2016
148 Bảng Phong Thần – Chap 39 11/07/2016
149 Bảng Phong Thần – Chap 38 11/07/2016
150 Bảng Phong Thần – Chap 37 11/07/2016
151 Bảng Phong Thần – Chap 36 11/07/2016
152 Bảng Phong Thần – Chap 35 11/07/2016
153 Bảng Phong Thần – Chap 34 11/07/2016
154 Bảng Phong Thần – Chap 33 11/07/2016
155 Bảng Phong Thần – Chap 32 11/07/2016
156 Bảng Phong Thần – Chap 31 11/07/2016
157 Bảng Phong Thần – Chap 30 11/07/2016
158 Bảng Phong Thần – Chap 29 11/07/2016
159 Bảng Phong Thần – Chap 28 11/07/2016
160 Bảng Phong Thần – Chap 27 11/07/2016
161 Bảng Phong Thần – Chap 26 11/07/2016
162 Bảng Phong Thần – Chap 25 11/07/2016
163 Bảng Phong Thần – Chap 24.5 11/07/2016
164 Bảng Phong Thần – Chap 24 11/07/2016
165 Bảng Phong Thần – Chap 23 11/07/2016
166 Bảng Phong Thần – Chap 22 11/07/2016
167 Bảng Phong Thần – Chap 21 11/07/2016
168 Bảng Phong Thần – Chap 20 11/07/2016
169 Bảng Phong Thần – Chap 19 11/07/2016
170 Bảng Phong Thần – Chap 18 11/07/2016
171 Bảng Phong Thần – Chap 17 11/07/2016
172 Bảng Phong Thần – Chap 16 11/07/2016
173 Bảng Phong Thần – Chap 15 11/07/2016
174 Bảng Phong Thần – Chap 14 11/07/2016
175 Bảng Phong Thần – Chap 13 11/07/2016
176 Bảng Phong Thần – Chap 12 11/07/2016
177 Bảng Phong Thần – Chap 11 11/07/2016
178 Bảng Phong Thần – Chap 10 11/07/2016
179 Bảng Phong Thần – Chap 9 11/07/2016
180 Bảng Phong Thần – Chap 8 11/07/2016
181 Bảng Phong Thần – Chap 7 11/07/2016
182 Bảng Phong Thần – Chap 6 11/07/2016
183 Bảng Phong Thần – Chap 5 11/07/2016
184 Bảng Phong Thần – Chap 4 11/07/2016
185 Bảng Phong Thần – Chap 3 11/07/2016
186 Bảng Phong Thần – Chap 2 11/07/2016
187 Bảng Phong Thần – Chap 1 11/07/2016

Truyện Liên Quan

Ryuuroden

Yamahara Yoshito

Mujang

KIM Chul Hyun

Kingdom

Hara Yasuhisa