Beautiful Stranger

Beautiful Stranger

Tên khác: Strange and Beautiful
Tác giả: Honey Bee
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 13/07/2016

Một cô gái loài người được sinh ra mỗi ngàn năm, kẻ nào lấy được cô ta sẽ trở thành vị vua thực sự…

Truyện Liên Quan

Lam Sí 2

Từ Lộ, Mạn Hữu

Lưỡng Bất Nghi

Đang cập nhật

Anh Tuấn Lại Dễ Thương

Hầu Thuần Lương, Lộ Khả Ái